Máxima Medisch Centrum. Wachtlijsten verkorten: de patiënt aan zet

Kenmerken

Bedrijf:
Máxima Medisch Centrum
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
ZoomBIM
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
Visual Studio
Thema's:
Applicatieplatform
Het Nieuwe Werken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Tijdsbesparing
 • Uniformiteit in de besluitvorming
 • Eenvoud voor de patiënt én de specialist
 • Efficiënter werken voor de anesthesiologen

Voordelen

 • Minder patiënten moeten op afspraak naar het ziekenhuis
 • Meer tijd voor patiënten die écht aandacht nodig hebben
 • Vacature van 1 fte kan vervallen
 • Uniforme besluitvorming
 • Hogere efficiëntie en kostenbesparing

Aanvankelijk werden patiënten die een operatie ondergaan, ongeacht hun leeftijd, de aard van de operatie of hun klinische toestand, eerst onderzocht door een anesthesioloog. Dit preoperatief onderzoek door een anesthesioloog heeft voor 80 procent van de patiënten geen meerwaarde. Veelal omdat er geen sprake is van een verhoogd operatierisico of omdat geen andere medische informatie verkregen wordt dan de informatie die al beschikbaar was.

Onderzoek door anesthesioloog
Daarnaast is er in sommige gevallen geen noodzaak voor een medische voorbehandeling. Onderzoek van elke patiënt door een anesthesioloog is dus in feite onnodig, maar wel de oorzaak van de capaciteitsproblemen waar het Máxima Medisch Centrum (MMC) mee kampte. Daarnaast bleek er op de twee locaties van het MMC in Eindhoven en Veldhoven geen sprake te zijn van één uniforme screeningsmethode.

Specialistische aandacht
Om beide problemen op te lossen, zocht het MMC naar een uniform geautomatiseerd systeem dat patiënten, die de medisch specialistische aandacht van de anesthesioloog behoeven, feilloos kan selecteren. Door vervolgens alleen deze patiënten op het spreekuur uit te nodigen, wordt een forse tijdsbesparing geboekt. Daarvan profiteren zowel de anesthesioloog als de patiënten die níet op het spreekuur hoeven te verschijnen.

Eigen intake verzorgen
Het POS-systeem is een interactieve kennisdatabank, waarin alle processen die met de screening en de aanstaande operatie te maken hebben zijn vastgelegd. Op basis van deze vastgelegde kennis worden de patiënt en de medewerker, die bij de POS assisteert, volgens de strenge protocollen van de anesthesiologen door het screeningsproces geleid.

Nadat de patiënt van de specialist heeft vernomen dat een operatie noodzakelijk is, kan hij zich direct naar de POS-polikliniek begeven en daar zelf zijn intake regelen. Een aparte intakeafspraak maken is dus niet meer nodig. Het systeem geeft op grond van de doorlopen dialoog en de achterliggende beslissingslogica precies de juiste informatie, die ten behoeve van de operatie van essentieel belang is en heeft een efficiëntieverhoging en kostenverlaging als gevolg.

Gerelateerde referenties

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht Regie over eigen behandeling
  Lees verder »

 • SNS Reaal realiseert platform voor het Nieuwe Werken via upgrade van haar IT-omgeving
  Lees verder »

 • Carinova HRM en salarisverwerking: altijd up-to-date en transparant
  Lees verder »