Vrije Universiteit Amsterdam. Nu de VU met Visio 2010 visueel inzicht heeft in de status van haar IT, nemen de prestaties en uptime toe

"Door de integratie tussen SCOM met Visio 2010 is UC-IT van een reactieve naar een meer pro-actieve IT-afdeling gegaan."

Kenmerken

Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam
Bedrijfsgrootte:
1-25 medewerkers
Partner:
Advantive
Branche:
Onderwijs
Producten:
Office Visio
System Center Operations Manager
Thema:
Beheer
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • van passief naar pro-actief beleid 
   
 • centraal IT-beheer
   
 • kosteninefficiëntie tegengaan
   
 • meer ruimte voor innovatie

Voordelen

 • openheid van IT voor beheerders én gebruikers 
   
 • beter (visueel) inzicht in de status van de IT-omgeving
   
 • pro-actief beleid, waardoor minder storingen en meer uptime

Om van al haar decentrale IT-organisaties één organisatie te maken is de VU in 2009 van start gegaan met één nieuwe centrale IT-organisatie, het Universitair Centrum-IT (UC-IT). Roy Coumans, procescoördinator UC-IT over de oude situatie: "Elk van de twaalf faculteiten had zijn eigen IT-afdeling en zijn eigen IT-beheerder. Het nadeel daarvan was dat alles dubbel gedaan werd: elke faculteit was het wiel aan het uitvinden, ook qua kosten was dat allemaal heel inefficiënt."

Maar het bouwen van een nieuwe omgeving alléén is niet genoeg… Roy Coumans: "Als zich een incident voordoet, zijn we vaak afhankelijk van de beheerder van de desbetreffende applicatie of server om het op te lossen, terwijl dit soort incidenten wellicht ook door de medewerkers van onze Services Desk opgelost kan worden. Daarom hebben we behoefte aan een inzichtelijke IT-omgeving, opdat we minder afhankelijk zijn van een leverancier of persoon. Met inzichtelijk bedoel ik dat onze Services Desk - zodra zich een incident voordoet - de vele technische meldingen sneller moet herkennen en weten wat die betekenen."
 
Sinds de opbouw en ingebruikname van de nieuwe IT-omgeving wordt deze gemonitord met System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007 R2). Toch kleeft er volgens Coumans een bezwaar aan deze oplossing: "SCOM 2007 R2 levert vooral technische meldingen, maar geen visuele weergave van die meldingen. Het kost veel tijd om de meldingen te analyseren. Een plaatje werkt sneller en zegt vaak meer dan duizend woorden."
 
Het gemis bleek eenvoudig op te lossen met de Visio 2010 add-on voor SCOM 2007. Coumans: "Door de actuele status van de infrastructuur schematisch weer te geven krijgt die meer impact en betekenis. Visualisering van je IT heeft o.a. als voordeel dat je openheid van zaken kunt geven van je IT-omgeving. Iedereen binnen onze organisatie kan daar gebruik van maken, beheerders én gebruikers."
 
Coumans: "Het mooie van Visio is dat het in staat is de gegevens van het onderliggende SCOM "real time" weer te geven en continu te verversen. Zonder Visio beschik je alleen over data, met Visio kun je die snel analyseren en diagnoses stellen. Visio doet dat geheel automatisch en vereenvoudigt daarmee het detecteren van dreigende e-mail problemen en helpt je om tijdig bij te sturen. "
 
Behalve e-mail zijn ook andere facetten van de IT-omgeving inzichtelijker geworden. Coumans: "We kunnen nu in een diagram heel gemakkelijk zien wanneer bepaalde harde schijven zullen vollopen."

"Door de integratie tussen SCOM en Visio is UC-IT van een reactieve naar een meer pro-actieve IT-afdeling gegaan. We kunnen eerder netwerkproblemen signaleren en mogelijke risico's sneller identificeren. Met als resultaat: minder storingen en meer uptime." aldus Coumans. 

Gerelateerde referenties

 • Gemeente Zeist Hyper-V en System Center zorgen voor flexibiliteit én besparingen
  Lees verder »

 • HMSHost Schiphol Airport HMSHost Schiphol Airport vereenvoudigt serveromgeving met Hyper-V
  Lees verder »

 • Innovativiteit en durf: de drijvende krachten achter XS4ALL
  Lees verder »