Heembouw . Met Microsoft Dynamics NAV heeft Heembouw altijd een compleet en actueel inzicht in haar bouwprojecten

"Dynamics NAV 4PS Construct en CTB Projectportaal bieden ons een integraal inzicht in de gehele keten van alle bouwprocessen"

Kenmerken

Bedrijf:
Heembouw
Bedrijfsgrootte:
101-250 medewerkers
Partner:
CTB ICT Bouw
Branche:
Bouw & installatie
Producten:
Dynamics NAV
SharePoint
Thema's:
Communicatie & samenwerken
ERP
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • volledig geïntegreerde bouwprojectadmini¬stratie, zowel qua financiën als productie
   
 • waarborging van de continuïteit
   
 • gebruiksgemak voor alle deelnemers, intern en extern
   
 • uit te breiden met functionele toevoegingen en te koppelen met andere software (bijv. loon- en salarisapplicaties,  calculatie¬software etc.) 

Voordelen

 • één versie van de projectwerkelijkheid 
   
 • altijd actuele stand van alle informatie en documenten binnen een bouwproject 
   
 • versterkt het bouwproces en bevordert de samenwerking met leveranciers
   
 • terugdringen van faalkosten

Oorspronkelijk werd de administratie bij Heembouw vooral gevoerd met strikt gescheiden systemen. David Naaraat, hoofd Automatisering van Heembouw: "Er was weinig tot geen integratie, de in gebruik zijnde softwarepakketten deden elk hun eigen kunstje. Gegevens waren voor de medewerkers moeilijk te delen, ook het vergelijken van gegevens was moeilijk, terwijl dat voor een projectorganisatie als Heembouw juist een must is.
Het gevolg was dat er allerhande losse spreadsheets in omloop waren voor de processen aan de productiekant, maar het beheer daarvan was zeer arbeidsintensief."

Heembouw heeft een aantal ERP-oplossingen van verschillende aanbieders uit de markt bekeken, waaronder ook Dynamics NAV van Microsoft. David Naaraat: "Het integrale platform van Microsoft, de waarborging van de continuïteit, de laagdrempeligheid van Dynamics NAV en de hoge mate van herkenbaarheid hebben ons doen kiezen voor Microsoft Dynamics NAV."

Door te kiezen voor Microsoft Dynamics NAV wordt het gehele bouwproces nu van A tot Z ondersteund. David Naaraat: "In vergelijking met het verleden hebben we met Dynamics NAV een integrale oplossing  tussen financieel beheer enerzijds en de productie anderzijds."
 
Met de toevoeging 4PS Construct van CTB is ook de gehele projectadministratie gedekt. Sinds kort heeft Heembouw nóg een uitbreiding op haar ICT in gebruik, namelijk CTB ProjectPortaal. "Met CTB ProjectPortaal delen in- en externe partijen op een veilige manier alle essentiële projectinformatie en worden documentenstromen en e-mailverkeer op een gebruiksvriendelijke manier beheerd," legt Dorien Termeer uit. "Met CTB ProjectPortaal heeft de uitvoerder of projectleider on-line inzicht in de status van de werkzaamheden, het is een dashboard voor alle betrokken partijen waarmee alle (detail)informatie binnen handbereik is."
 
Het feit dat er nu één versie van de werkelijkheid is, vormt een groot voordeel. In het verleden circuleerden er nogal eens verschillende versies van eenzelfde document en dan was het moeilijk te achterhalen welke nu de meest actuele versie was. Dat probleem is met het HeemBouwportaal volledig verdwenen."
 
David Naaraat verheugt zich over het feit dat de gekozen Dynamics NAV oplossing zo breed gedragen wordt binnen het bedrijf. "Strategisch geplaatste key-users maakten het systeem tot een succes."

Gerelateerde referenties

 • Rechtbank Arnhem organiseert documentenstroom met Microsoft Office SharePoint Server 2007
  Lees verder »

 • Orthopedisch Centrum Annatommie bespaart jaarlijks € 43.000 op IT-kosten met Microsoft Business Productivity Online Suite
  Lees verder »

 • Microsoft Cloudservices stuwen Martinair naar grote hoogte
  Lees verder »