Nederlandse Rode Kruis . Met één centraal beheer over ruim 350 decentrale afdelingen kan het Nederlandse Rode Kruis slagvaardiger, efficiënter en transparanter opereren.

“Website en SharePoint Server vormen één omgeving. Die is gemakkelijker te beheren, goedkoper in onderhoud en gemakkelijk up-to-date te houden"

Eisen

 • slagvaardiger worden
   
 • efficiënter werken
   
 • meer transparantie
   
 • één platform, één leverancier  

Voordelen

 • toegang op elk apparaat, op elke plaatsen op elk moment
   
 • standaardisatie in werkprocessen, gegevensuitwisseling en rapportages
   
 • verbeterde samenwerking tussen afdelingen
   
 • verbeterde productiviteit gebruikers
   
 • eenvoudige toegang tot gegevens en bedrijfsinformatie
   
 • stabiel, betrouwbaar en toekomstbestendig platform
   
 • eenvoud voor gebruikers en beheerders
   
 • centraal beheer en decentraal gebruik

Het Nederlands Rode Kruis telt meer dan 350 zelfstandige afdelingen, elk met zijn eigen activiteiten onder één gemeenschappelijke (financiële) koers. Voor de administratie van de werkzaamheden maakte de organisatie gebruik van ruim 30 verschillende applicaties met verschillende databases. “Er was gedurende de jaren een wildgroei ontstaan door - onder meer - zelfbouw en het ontbreken van een doordachte architectuur. Verschillende systemen communiceerden niet met elkaar, waardoor eenzelfde naam of relatie meermalen in de systemen voorkwam,” aldus Daan Brenninkmeijer van 2ML ICT Solutions. Hij  was in 2010 interim ICT-manager van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Nederlandse Rode Kruis wilde af van de diversiteit aan ICT-applicaties. “We zochten een totaalconcept van één leverancier, draaiend op één platform,” zegt Daan Brenninkmeijer. “We wilden beschikken over een geprofessionaliseerd proces- en systeemlandschap. Eén applicatielandschap dat alle noodzakelijke ondersteuning biedt voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en helpt om de productiviteit van de samenwerkende eindgebruikers te verbeteren. Het Microsoft platform biedt die omgeving. Bovendien kun je binnen het platform nog allerlei keuzes maken."
 
Inmiddels wordt het nieuwe Microsoft platform gebruikt om alle operationele processen van de circa 600 beroepskrachten en ruim 30.000 vrijwilligers af te handelen. Het platform is daartoe voor een deel ingericht als intranet, dat via één portalingang te benaderen is. Door deze intranet-opzet kunnen de gebruikers de voor hen relevante gegevens met elk apparaat, op elke plaats en op elk moment opvragen en bewerken.
Een ander voordeel vindt Brenninkmeijer het eenvoudige beheer: “Alle mutaties worden nu niet meer decentraal op de verschillende afdelingen bewaard, maar op één centrale plek. Voor ons ICT-beheer is dat een flinke ontlasting van de werkdruk en verlaging van de beheerkosten.” Marcel Lucker: "Er is slechts beperkt training nodig, en ook de trainingskosten voor het werken met componenten Dynamics CRM en Dynamics AX vallen laag uit. De gebruiker ervaart Dynamics CRM namelijk vooral als een uitbreiding van Outlook en de meeste gebruikers werken via het portaal waarvoor geen extra training nodig was."
Beroepskrachten kunnen hun documenten eveneens in de SharePoint Portal-omgeving bewaren. Brenninkmeijer: “Onze beroepskrachten én vrijwilligers overal in de wereld hebben toegang tot het platform. Het bevordert de onderlinge samenwerking, ook al omdat de bediening en het navigeren door het systeem heel gebruiksvriendelijk is."
 
Met deze grote opschoning en integratie van systemen heeft het Nederlandse Rode Kruis een enorme stap gezet daarmee is de organisatie nu klaar om een aantal functionaliteiten (zoals planning tools, self service en SharePoint Server) in gebruik te nemen.

Gerelateerde referenties

 • Gemeente Venlo maakt externe bronnen via haar website toegankelijk met SharePoint Server en verdient het Waarmerk Drempelvrij
  Lees verder »

 • Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in ‘sales en opportunities’
  Lees verder »

 • Deltion College bewijst dat werken on premises én in de cloud echt kan
  Lees verder »