UMC St Radboud . Door professionalisering van haar projectplanning en urenregistratie met EPM krijgt het UMC st Radboud meer inzicht en grip op haar projecten

“Met EPM hebben we een enorme professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van projectmanagement.”

Kenmerken

Bedrijf:
UMC St Radboud
Bedrijfsgrootte:
1-25 medewerkers
Partner:
Capgemini
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
SharePoint
Thema's:
ERP
Het Nieuwe Werken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • urenregistratie
   
 • ondersteuning van de jaaruren systematiek
   
 • meer grip op projecten
   
 • betere sturing van het projectverloop 
 

Voordelen

 • projectmanagement is geprofessionaliseerd
   
 • actueel inzicht in gewerkte uren en beschikbare resources
   
 • heldere rapportages geven voortgang en knelpunten weer
   
 • integratie met SharePoint levert o.a. online website met alle projectdocumentatie
   
 • laagdrempelig voor medewerkers
   
 • gunstige licentieregeling

De ICT-afdeling van het Universitair Medisch Centrum (UMC) St Radboud wil efficiënter omgaan met de inzet van de beschikbare ICT resources. Samen met Capgemini realiseerde het UMC een oplossing op basis van Microsoft Enterprise Project Management 2007 (EPM).

“Wil je goede toezeggingen kunnen doen alvorens je een project aanneemt, dan moet je enerzijds inzicht hebben in de hoeveelheid werk die het project met zich meebrengt,  anderzijds in de bezettingsgraad van je resources,” aldus Hans Lammers, projectmanager UMC St Radboud.
 
Om dat inzicht te krijgen moest er een nieuw projectmanagement-platform komen. Het nieuwe platform, dat behalve resourcemanagement en projectmanagement ook instrumenten bevat voor portfoliomanagement, registratie van de expertises van de medewerkers, de uren die zij gewerkt hebben en die zij nog moeten werken, managementrapportages, tijdschrijven, documentmanagement en risico- en issuemanagement.
 
Het UMC St Radboud inventariseerde de projectmanagement-producten van verschillende leveranciers. De keuze viel al snel op Microsoft EPM 2007. Hans Lammers: “Microsoft EPM is een client-server applicatie, dus alle gegevens staan centraal op de server en iedere medewerker kan er via de client-applicatie gebruik van maken. Via SharePoint wordt voor elk nieuw project een bibliotheek aangelegd, waarin o.a. alle documenten van dat project worden bewaard en beheerd. Met de Project Server-onderdelen zijn de uren en resources bij te houden."

Hans Lammers is opgetogen over de resultaten: "Het tijdschrijven werkt perfect. De medewerker kan zijn eigen gegevens inzien, maar het management ook. Aan de hand van de jaarurensystematiek weten we precies hoeveel uren een medewerker heeft gewerkt, hoeveel vakantiedagen hij heeft geboekt, hoeveel verlof er nog over is en hoeveel vrije dagen hij nog kan inplannen. In één overzicht zien we dus exact hoeveel uren zijn opgeboekt. Maar wat nog veel belangrijker is, we zien ook hoeveel uren we de medewerker kunnen inplannen voor een nieuw project, rekening houdend met de governance, dus de prioriteit van het project en de bijdrage ervan aan de organisatie."
 
Daarmee is het EPM proces rond de ICT-projecten ingericht. De medewerkers en het management van de ICT-afdeling zijn nu ervaring aan het opdoen. Hans Lammers: "De bedoeling is dat EPM ook door andere afdelingen binnen het UMC, waar tijdregistratie en/of projectmanagement een thema is of wordt, in gebruik zal worden genomen. Bij de ICT-afdeling is daarvoor de basis gelegd."

Gerelateerde referenties

 • The Always be Mobile Company The Alwaysbemobile Company realiseert complete ketenintegratie met Microsoft Dynamics AX
  Lees verder »

 • Het Nieuwe Werken met Business Productivity Online Suite levert NoSuch Company tijdbesparingen op tot 40%, nieuwe business én groei
  Lees verder »

 • Rechtbank Arnhem organiseert documentenstroom met Microsoft Office SharePoint Server 2007
  Lees verder »