AgentschapNL. Migratie van bodemapplicatie naar Windows Azure levert Agentschap NL een besparing op de exploitatiekosten van 40%

"In de Azure cloud kun je de testomgeving loskoppelen van de productieomgeving, zodat je nieuwe versies probleemloos kunt testen en uitrollen."

Kenmerken

Bedrijf:
AgentschapNL
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
Sogeti
Branche:
Overheid
Product:
Microsoft Azure
Thema's:
Applicatieplatform
Cloud computing
IT-infrastructuur
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Hoge beschikbaarheid
 • Efficiëntere testomgeving
 • Geen functionele wijziging in de webapplicatie

Voordelen

 • Pay per use
 • 40% lagere exploitatiekosten
 • Efficiënter back-up
 • Gemakkelijk uittesten en implementeren van nieuwe software

SITUATIE
Een van de wettelijke taken die de divisie Milieu en Leefomgeving van Agentschap NL uitvoert, is de naleving van de landelijke meldingsplicht van alle grondverzet. Daarvoor heeft Agentschap NL het landelijk Meldpunt bodemkwaliteit in gebruik. Bert Brok is functioneel beheerder bij Agentschap NL: “Als webapplicatie is het meldpunt een waardevol instrument om de kwaliteit van de bodem in Nederland te bewaken. Het geeft inzicht in alle grondstromen en is daarmee een belangrijke schakel in het ketentoezicht.”

Toch kleefde er aan de meldapplicatie een probleem, namelijk de uitrol van een nieuwe release. Bert Brok: “Omdat melders zijn gehouden aan een wettelijke termijn is de beschikbaarheid van het meldsysteem van het grootste belang. Echter, met de oude manier van hosten, zou de applicatie telkens als we een nieuwe release willen uitrollen even uit de lucht moeten. Het in gebruik stellen van nieuwe softwarereleases en upgrades moest daarom zo veel mogelijk buiten de kantooruren plaatsvinden.”

Na een aantal jaren in gebruik te zijn geweest liep het contract met de desbetreffende service provider op zijn eind. Ronald Kuijpers, software architect bij Sogeti, de IT-partner die de software in onderhoud had: “Dat was een geschikt moment voor Agentschap NL om uit te zien naar een andere provider. Voorwaarde was o.a. dat de nieuwe omgeving betere en gemakkelijker mogelijkheden biedt om nieuwe releases van de software te testen en uit te rollen. Tegelijkertijd greep Agentschap NL haar kans om een nieuwe versie van het meldpunt te implementeren. De vernieuwing betrof niet zozeer een functionele wijziging van de webapplicatie, maar vooral een andere inrichting van het IT-platform."

OPLOSSING
IT-partner Sogeti zag voor Agentschap NL voordelen om de meldapplicatie naar een platform in de cloud te migreren. Windows Azure is een zogenoemde Platform As A Service (PAAS) oplossing, waarmee organisaties applicaties en data naar de cloud kunnen verplaatsen. Sogeti is door intensieve samenwerking met Microsoft een Azure-specialist. Ronald Kuijpers: "Doordat de applicaties niet meer op eigen servers draaien, maar in Microsoft-datacenters worden gehost, kunnen organisaties zich volledig op de business concentreren en hoeven zij geen tijd en aandacht te besteden aan het onderhoud van de benodigde infrastructuur. Overigens spreken we liever niet van 'hosting', want Azure is een volledig pre-geconfigureerde Microsoft omgeving, die in de basis wordt beheerd door Microsoft met als doel de gebruiker te ontzorgen. Updates, back-up's, beveiliging, onderhoud enzovoort, dat wordt allemaal door Microsoft geregeld."
Agentschap NL stemde onder bepaalde voorwaarden in met het voorstel van Sogeti. Bert Brok over die voorwaarden: “Het is voor ons belangrijk dat de Windows Azure oplossing minimaal dezelfde performance, beschikbaarheid en beveiliging biedt die we nu gewend zijn."

MIGRATIE
Voor de gebruikers van de meldapplicatie verandert er weinig: de meldingsprocedure blijft geheel dezelfde. Alleen worden de gegevens nu ergens anders opgeslagen. Ronald Kuijpers legt uit dat de bestaande applicatie al een webapplicatie is: "De meldapplicatie is een Windows service met achterliggende SQL Server database en SMTP server. Heel deze omgeving hebben we in een paar weken tijd naar Windows Azure gemigreerd. Er waren enkele aanpassingen nodig inzake het e-mail verkeer en de SMTP-server. Ook is de database op een aantal punten aangepast om te profiteren van enkele nieuwe kenmerken van SQL Azure."
Mede door de succesvolle samenwerking tussen Sogeti en Microsoft is de nieuwe omgeving in januari van dit jaar in productie genomen.

VOORDELEN
De IT van Agentschap NL profiteert met Windows Azure van de voordelen van de cloud: een gedeelde pool van resources in Microsoft datacenters.

Een van de grootste voordelen is de kostenbesparing. Bert Brok: "Windows Azure is een 'pay per use' model. Dat biedt enorm veel kostenvoordelen omdat je niet meer betaalt dan wat je gebruikt. Je hoeft niet meer te investeren in een eigen infrastructuur, ook het onderhoud door eigen personeel vervalt. Het resultaat is dat de beheerkosten sinds de migratie met 40% zijn afgenomen. De cloudoplossing geeft ons bovendien meer flexibiliteit om meer nieuwe versies uit te rollen. Dit hoeft nu niet meer in de daluren te gebeuren.”

Ronald Kuijpers over nieuwe versies: "In de Azure cloud kun je de testomgeving gemakkelijk loskoppelen van de productieomgeving, zodat je nieuwe versies probleemloos kunt testen terwijl de productieomgeving gewoon doordraait. Daarmee heeft Agentschap NL nu een platform met een grotere beschikbaarheid en minder downtime.”

Gerelateerde referenties

 • Q-Park Nederland Q-Park maakt parkeerinformatie beschikbaar dankzij Windows Azure
  Lees verder »

 • ISS Netherlands Transforming the Cleaning Business with Microsoft Technology
  Lees verder »

 • Ibis Bouw- en vastgoedsector inspecteert panden met behulp van 'hybride' app in de cloud
  Lees verder »