Raad voor de rechtspraak . Raad voor de rechtspraak realiseert met SharePoint Server de allereerste overheidssite met het 'Waarmerk drempelvrij.nl'

"We scoren hoog op het gebruik van usability en vindbaarheid van de informatie. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,5"

Kenmerken

Bedrijf:
Raad voor de rechtspraak
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
Mavention
Branche:
Overheid
Producten:
SharePoint
SQL Server
Thema:
Virtualisatie
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • verbeterde navigatie en vindbaarheid van de informatie  

 • informatie op de homepage aanbieden naar specifieke doelgroepen die de website bezoeken
   
 • toegankelijkheid van de website voor mensen met een beperking
   
 • informatie afkomstig van de individuele rechtbanken integreren met de centrale informatie op de website

Voordelen

 • heldere navigatie
   
 • gericht op eindgebruikers
   
 • veel toepassing van beeld/foto materiaal
   
 • compliancy
   
 • eenvoudig te onderhouden

Van alle overheidswebsites zijn er maar een paar die goed toegankelijk zijn voor blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarom heeft de overheid de zogenaamde 'webrichtlijnen' opgesteld ten aanzien van o.a. de toegankelijkheid, vindbaarheid en navigatie van een site. In 2015 moeten alle websites van de overheid aan deze richtlijnen voldoen en volledige toegankelijkheid garanderen.

De website www.rechtspraak.nl is sinds 1999 operationeel. In de recentelijk opgeleverde herziene versie richt de communicatie zich naast justitiabelen ook heel bewust op burgers.  Zo heeft de burger via rechtspraak.nl direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, andere bijzondere colleges en de Raad voor de rechtspraak. De website bestaat uit een groot aantal webpagina’s met nieuwsberichten, specifieke situatieschetsen waarin burgers in aanraking komen met de rechtspraak, themadossiers waarin actuele thema’s uitgelicht worden, lokale informatiepagina’s per rechtbank en gerechtshof, en verschillende zoekfuncties naar specifieke informatiebronnen binnen de rechtspraak zoals uitspraken en registers.
 
De laatste versie van de website dateerde van 2002 en voldeed niet meer aan de eisen van nu. Twee jaar geleden zijn enkele structurele verbeterpunten voor de herziene versie van de website opgesteld. De belangrijkste daarvan was dat de website voor de burgers gemakkelijker toegankelijk moest worden en moest voldoen aan de nieuwe webrichtlijnen van de overheid.

Fred Scholten is Businessconsulent Digitale Toegankelijkheid van de Raad voor de rechtspraak. Hij vat de noodzakelijke veranderingen als volgt samen: "Via de site willen we het publiek duidelijker kunnen uitleggen wat de procedures zijn, wat de berichtgevingen precies inhouden en hoe de processen zijn verlopen. Dat betekent dat het taalgebruik eenvoudiger en inzichtelijker moest worden, maar ook dat de website voor iedereen toegankelijker en gemakkelijker vindbaar moest zijn. De website moet de burgers ondersteunen bij de rechtsgang, en hun bijvoorbeeld direct de juiste formulieren presenteren. En met burgers bedoel ik álle burgers, dus ook burgers met een fysieke beperking. De vernieuwde site moest dan ook minimaal voldoen aan de 'webrichtlijnen' van de overheid.
Daarnaast is het van belang dat justitiabelen, die de website consulteren, snel en gemakkelijk de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Daarbij speelt dat veel van die informatie extern afkomstig is van de individuele rechtbanken en dat we die moeten integreren met de centrale informatie op onze website.”
 
Oplossing
Om de website aan de richtlijnen te laten voldoen werd de site eerst grafisch onder handen genomen. Fred Scholten: "De webrichtlijnen richten zich onder meer op de toegankelijkheid, vindbaarheid en navigatie van een site en de informatie op die site. We hebben daarom een designbureau ingeschakeld dat in een nieuw grafisch ontwerp rekening hield met deze richtlijnen. Vervolgens hebben we dit ontwerp omgezet naar HTML-pagina’s en vertaald naar het Microsoft SharePoint platform."
 
De Raad voor de rechtspraak koos voor SharePoint Server 2007. Fred Scholten: “We hadden uit het verleden al ervaring met diverse content management systemen, waaronder ook Microsoft Content Management Server 2002. Onze ervaringen met dit Microsoft product waren goed, maar conform het beleid van de overheid hebben we álle producten eerst nog eens grondig bestudeerd, alvorens een keuze te maken. Uit een evaluatie, waarbij de verschillende producten in een benchmark naast elkaar werden gelegd, kwam naar voren dat SharePoint Server voor ons het beste technisch inzetbare middel is.”

UITROL
De implementatie van de nieuwe site nam - inclusief verschillende pilots en ontwerpiteraties - bijna twee jaar in beslag. Fred Scholten: "Dat was langer dan we oorspronkelijk gepland hadden en dat had onder meer te maken met de schaalbaarheidsgrootte. We dachten namelijk dat de hardware waarop onze Microsoft Content Management Server website draaide voldoende zou zijn voor de 2007-versie maar dat bleek niet zo te zijn. Daarom hebben we het aantal servers uitgebreid om zeker te zijn van een stabiele en snel werkende website. Na een uitgebreide en geslaagde performancetest kon de site medio vorig jaar live gaan."
 
De vraag rijst waarom niet meteen voor SharePoint Server 2010 is gekozen? Lennard van Leuven, Functioneel SharePoint Consultant bij Mavention uit Den Haag, de Microsoft Certified Partner die betrokken was bij de realisatie van de website: "Toen de Raad voor de rechtspraak met het functionele ontwerp startte was SharePoint Server 2010 nog niet beschikbaar. Deze nieuwe versie zou achteraf wel enkele extra voordelen hebben geboden tijdens de implementatie. Zo voldoet de HTML-code die SharePoint  Server 2010 oplevert beter aan de standaarden, wat tot een betere perfomance leidt. Ook is de zoekfunctie een stuk uitgebreider. Bovendien kost het in SharePoint Server 2007 meer inspanning om aan de webrichtlijnen te voldoen. In de oude versie moet je daarvoor namelijk vrij veel aanpassen, versie 2010 is van zichzelf al meer op de webrichtlijnen ingesteld."
Op hoofdlijnen is gebruik gemaakt van de out-of-the-box functionaliteiten van SharePoint Server 2007. Voor enkele specifieke onderdelen van de website zijn maatwerkcomponenten gerealiseerd. Over de voorzieningen die specifiek voor mensen met een fysieke beperking zijn aangebracht vertelt Lennard van Leuven: “Veel blinden maken gebruik van een speciale browser waarmee de tekst van internetpagina's hardop kan worden voorgelezen. Daar hebben we op ingespeeld. De website is namelijk zó gemaakt, dat alleen de inhoudelijke stukken worden voorgelezen en bijvoorbeeld niet de logoplaatjes en zoekfuncties. Voor doven en slechthorenden zijn alle aanwezige video’s met gesproken tekst voorzien van ondertiteling. Verder hebben we voldoende contrastkleuren aangebracht, zodat ook kleurenblinden de pagina's goed kunnen lezen."
 
Voordelen
De website van de Raad voor de rechtspraak is de eerste Nederlandse SharePoint Server 2007 website die getoetst en akkoord bevonden is door de officiële instelling, die de naleving van de webrichtlijnen van de overheid inspecteert. Fred Scholten: “Omdat we gedurende het hele traject van design, bouw en realisatie de webrichtlijnen hebben toegepast, mogen we nu het kwaliteitskeurmerk voor toegankelijke websites voeren: Waarmerk drempelvrij.nl. Daardoor bereiken we niet alleen veel meer mensen, de bezoekers zijn ook zeer tevreden. Tevreden over de content, de toegankelijkheid voor blinden, doven, slechthorenden en kleurenblinden, en ook over het feit, dat de site in álle browsers, op álle platforms en op álle apparaten werkt. Dus in Internet Explorer, Google Chrome en op iPhones en Blackberries."
De Raad van de rechtspraak heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de site. Scholten: “We scoren heel hoog op het gebied van usability en vindbaarheid van de informatie. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,5 !"
De content is afkomstig van circa dertig verschillende instanties en wordt onderhouden door zo’n zestig tot zeventig redacteuren. Fred Scholten: “Voor onze redacteuren is het sinds de invoering van de SharePoint omgeving veel gemakkelijker geworden om meteen een artikel te publiceren, nadat een uitspraak heeft plaatsgevonden. Daardoor lopen we mooi in de pas met de actualiteit en dat wordt enorm gewaardeerd.”

Die waardering komt onder meer van de beroepsgroepen. Fred Scholten: "Niet alleen voor burgers is de vindbaarheid van de informatie enorm toegenomen, ook beroepsgroepen als advocaten en deurwaarders vinden op de site snel de nodige informatie. Zij weten inmiddels dat onze site voortdurend up-to-date gehouden wordt en continu inhaakt op de actualiteit. Als bijvoorbeeld een uitspraak in het nieuws is, zien we meteen meer bezoekers op de site. Een goede graadmeter voor de kwaliteit en vindbaarheid van onze informatievoorziening is ook het toenemend bezoek van studenten.”
 
Toekomst
Het succes van de website is mede te danken aan het feit dat de aanwezige informatie in begrijpelijke taal is geschreven. “Dat is de verdienste van onze redacteuren en het gemak waarzij de site up-to-date kunnen houden. Hetzelfde succes willen we ook bereiken met bestuursrecht en strafrecht. Bovendien zullen we meer uitspraken uit het verleden op de website plaatsen.” 
 
Over de doelstellingen zegt Fred Scholten: “We zijn uitgegaan van 1 miljoen bezoekers per jaar. Dat halen we ruimschoots, want dankzij het kwaliteitskeurmerk Waarmerk drempelvrij.nl  bereiken we steeds meer mensen. Let wel, de transparantie naar buiten toe in het maatschappelijk bestel weegt voor ons zwaarder dan de financiële opbrengst. Zeker als overheid heb je de morele verantwoordelijkheid en verplichting om een goed toegankelijke website in de lucht te hebben. Met SharePoint Server zijn we daarin goed geslaagd."

Gerelateerde referenties

 • Orbis Medisch Centrum Voorlichtingsmaterialen altijd actueel
  Lees verder »

 • Stadgenoot realiseert sociaal intranet met SharePoint online
  Lees verder »

 • Achmea Interpolis Achmea kiest voor Microsoft platform om gebruikers, ontwikkelaars en beheerders effectiever en efficiënter samen te laten werken
  Lees verder »