Tabijn. Onderwijsorganisatie rapporteert leerresultaten met SharePoint

Met (be)hulp van Diva en SharePoint Performance Point Services beschikt Tabijn nu over een bijzonder krachtig dashboard.

Kenmerken

Bedrijf:
Tabijn
Bedrijfsgrootte:
251-1000 medewerkers
Partner:
DiVa
Branche:
Onderwijs
Product:
SharePoint
Thema:
Business Intelligence
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • actieve monitoring performance
   
 • meerdere gegevensbronnen samenbrengen

Voordelen

 • performance per school inzichtelijk
   
 • helder en grafisch overzicht van prestaties

Met behulp van een degelijk kwaliteitsmeetsysteem bewaken de Tabijn scholen de leerresultaten en vorderingen van elke leerling. De wens van Tabijn was om de performance van de organisatie actief te monitoren op verschillende managementaspecten en daar waar nodig bij te sturen.

Situatie
Alle Tabijn scholen werken vanuit een rooms-katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele of algemeen bijzondere grondslag. In totaal krijgen dagelijks bijna 6000 kinderen les van betrokken en deskundige leerkrachten. De scholen van Tabijn werken met eigentijdse middelen en moderne lesmethodes. ICT speelt hierin een centrale rol. De leerkrachten stimuleren nieuwsgierigheid, ontwikkeling en zelfstandigheid van kinderen.
 
Met behulp van een degelijk kwaliteitsmeetsysteem bewaken de Tabijn scholen de leerresultaten en vorderingen van elke leerling. Voorheen werden de rapportages individueel vergaard uit meerdere onderliggende informatiesystemen. Dit is een arbeidsintensieve klus welke elke kwartaal of jaar moet plaatsvinden.
 
Ook was er geen goed centraal management overzicht mogelijk op stichtingsniveau en de onderliggende scholen van de stichting. Om deze problematiek aan te pakken heeft Tabijn Diva benaderd om een oplossing op het reeds aanwezige SharePoint platform te realiseren.

Oplossing
De wens van Tabijn was om de performance van de organisatie actief te monitoren op verschillende management aspecten en daar waar nodig bij te sturen. De indicatoren zijn in overleg met Tabijn opgesteld en kunnen in de toekomst eenvoudig worden opgeschaald met nieuwe key performance indicatoren. De gegevens die worden gebruikt om de indicatoren te voeden zijn afkomstig uit meerdere informatiebronnen.
 
De dashboard oplossing die Diva heeft gebouwd is gebaseerd op Performance Point 2010 Services die in SharePoint 2010 Enterprise word meegeleverd. Deze service biedt mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens uit meerdere bronnen om deze vervolgens in een grafisch aantrekkelijke weergave (dashboard) af te beelden.
 
Voordelen
Door implementatie van het Dashboard heeft Tabijn nu in een paar eenvoudige clicks een helder en grafisch overzicht hoe de stichting presteert, waarbij het mogelijk is om per school in te zoomen. Hierdoor kunnen er sneller en adequater management beslissingen worden genomen die ten goede komen aan de stichting en onderliggende scholen.

Gerelateerde referenties

 • Stadgenoot realiseert sociaal intranet met SharePoint online
  Lees verder »

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht Medisch centrum verbetert zorgproces met real-time toegang tot patiëntinformatie
  Lees verder »

 • De Kreek Transport Efficiënter werken met Micosoft Office 365 en SharePoint
  Lees verder »