Zonnehuisgroep Amstelland. Zonnehuisgroep Amstelland bouwt nieuwe website met HTML5 ten behoeve van haar toekomstig zorgportaal

“De website moet de basis zijn van alle mogelijkheden die het internet vandaag de dag kan bieden.”

Kenmerken

Bedrijf:
Zonnehuisgroep Amstelland
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
Mavention
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
SharePoint
Thema:
Communicatie & samenwerken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Beter beheerbaar
 • Kostenbesparing en korte terugverdientijd van één jaar
 • Goed te indexeren door zoekmachines
 • Beter toegankelijk voor doelgroep
 • Interactie met doelgroep via webformulieren

Voordelen

 • Beter beheerbaar
 • Kostenbesparing en korte terugverdientijd van één jaar
 • Goed te indexeren door zoekmachines
 • Beter toegankelijk voor doelgroep
 • Interactie met doelgroep via webformulieren

De druk op de zorgsector neemt toe waardoor innovatie noodzakelijk is. Zo is 'zorg op afstand' een belangrijk thema, vooral omdat steeds meer cliënten de voorkeur geven aan zorg in de thuissituatie. ICT kan daarbij helpen, als die gemakkelijk toegankelijk is voor de doelgroep: ouderen, zorgverleners, mantelzorgers enz.

Zonnehuisgroep Amstelland wil deze ontwikkeling ondersteunen met een nieuw zorgportaal. Een eerste aanzet hiertoe is een totale vernieuwing van haar reeds bestaande website. Op basis van de meest recente HTML standaard (HTML5) en SharePoint-technologie is de organisatie erin geslaagd haar doelgroep een sterk verbeterde website aan te bieden. Sneller en makkelijker vindbaar, overzichtelijk en voorzien van nieuwe hulpmiddelen, zoals lettertypevergroting en een voorleesfunctie.

Situatie
De oude website van Zonnehuisgroep Amstelland voldeed niet meer. De site was niet uniform qua vormgeving, hij was moeilijk toegankelijk voor de doelgroep en miste moderne componenten zoals beeld en video. Marjan Vos van Zonnehuisgroep Amstelland: “We zijn momenteel een zorgportaal aan het bouwen en hebben besloten om ook onze website onderhanden te nemen en zodanig te vernieuwen, dat die mooi bij de zorgportaal aansluit.”

Lennard van Leuven van ICT-partner Mavention vult aan: ”Aan de buitenkant zag de website er prima uit, maar aan de redactiekant was het allemaal nogal complex. Een van de behoeften van de Zonnehuisgroep Amstelland was dan ook om de complexiteit van de site te vereenvoudigen. Hierdoor wordt het redactiewerk eenvoudiger en kunnen meer medewerkers aanvullingen op de website doen."

Op elke Zonnehuisgroep Amstelland locatie zijn PR- en marketingmedewerkers actief om de inhoud in de gaten te houden; de afdeling P&O houdt de personeels-informatie bij. Marjan Vos: "In totaal zijn er zo’n 25 mensen, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de website en we willen de redactiewerkzaamheden voor hen zo gemakkelijk maken en met goede 'tools' ondersteunen.”

Aan de modernisering van de website werden nog meer eisen gesteld: "De website moet de basis zijn van alle mogelijkheden die het internet vandaag de dag kan bieden. Zo willen we meer inzet van beeld, geluid en social media componenten. Zeker zo belangrijk is ook een gemakkelijke toegang tot nieuws, zowel voor klanten als voor onze eigen medewerkers. Daarom willen we ook zoveel mogelijk informatie digitaliseren. Sollicitanten bijvoorbeeld moeten zich via een formulier op de site kunnen aanmelden."

De nieuwe strategie, om de serviceverlening via de website te verbeteren, werd onderschreven door het management van de Zonnehuisgroep Amstelland, dus kon een volgende stap worden gezet.
 
Oplossing
Het functioneel ontwerp van de nieuwe site is door de Zonnehuisgroep Amstelland aangereikt. Vervolgens is voortgeborduurd op het SharePoint platform omdat de website daar reeds op werd beheerd. Voor zowel de bouw van de site als het beheer is Zonnehuisgroep Amstelland een samenwerking aangegaan met Mavention. Marjan Vos: "We hebben gekozen voor Mavention omdat het een relatief kleine en flexibele organisatie is, die bereid is om – als dat voor een bepaalde deeloplossing nodig is – eerst een proeftuintje te bouwen. Daardoor kunnen we als Zonnehuisgroep Amstelland vooraf beoordelen of zo'n oplossing bestendig en stabiel is en aan onze verwachtingen beantwoordt.”

Ten aanzien van de vernieuwing van de website gaf Mavention het advies om over te stappen op HTML5. Marjan Vos: "We hebben nog wel even over alternatieven gesproken, maar kozen al snel voor HTML5, enerzijds omdat het geen extra kosten met zich meebracht, anderzijds en vooral omdat HTML5 beantwoordt aan ons beeld, hoe de website er nu én in de toekomst uit moet zien, zowel qua inhoud als toegankelijkheid.”

Lennard van Leuven: “De nieuwe website is bedoeld voor potentiële cliënten, familieleden van cliënten en andere geïnteresseerden. Volgens de Zonnehuisgroep Amstelland zijn dat naar schatting tussen de 5.000 en 10.000 mensen. Met de inrichting van de infrastructuur is er rekening mee gehouden om zulke grote bezoekersaantallen gelijktijdig te kunnen bedienen."
Om het werk voor de redacteuren te vereenvoudigen werd de vernieuwde website niet met SharePoint 2007 gerealiseerd, maar met SharePoint 2010. Lennard van Leuven: "De werking van versie 2010 vinden wij meer intuïtief en daardoor eenvoudiger."

Voordelen
De geheel vernieuwde website www.zhga.nl is sinds december operationeel en Marjan Vos weet al een aantal ervaringen en voordelen op te noemen: "De site bevat meer informatie, veel nieuwe foto’s en onder het kopje Onze organisatie > Mediatheek een aantal korte video’s over onze organisatie. Ook de navigatie is verbeterd, wat het bezoek aan de website prettiger maakt.
De bezoeker van de website ziet meteen de drie grote groene knoppen rechts bovenaan de pagina's. Daarmee kun je met één klik de tekst groter en dus beter leesbaar maken of zelfs hardop laten voorlezen. De toegankelijkheid is daardoor sterk verbeterd. Dit is vooral een voordeel, juist omdat een groot deel van de doelgroep naast zorgverleners en mantelzorgers uit ouderen bestaat."

Dat gekozen is voor HTML5 blijkt bijkomende voordelen te bieden. Lennard van Leuven: "De website draait op alle moderne en toekomstige browsers en wordt ook prima weergeven op andere devices, zoals een tablet of een smartphone.”
Niet alleen is de website toegankelijker geworden, hij is ook beter vindbaar. Lennard van Leuven: "Met de nieuwe HTML-tags van HTML 5 kun je als ontwikkelaar per websiteonderdeel aangeven wat voor soort content het onderdeel bevat. Hierdoor kunnen zoekmachines gemakkelijker herkennen om wat voor content het gaat, bijvoorbeeld een artikel, en waar deze content precies staat. Zoekopdrachten resulteren daardoor niet meer in een simpele verwijzing naar de site of een pagina, maar exact naar de juiste plek op die pagina. Door deze vorm van zoekoptimalisatie wordt de site breder toegankelijk en trekt hij een groter publiek aan."

Voor de interactie met de doelgroep zijn webformulieren ontwikkeld. Lennard van Leuven: "Dat zijn onder anderen sollicitatie- en contactformulieren. Die kun je met HTML5 gemakkelijk én veilig in de website integreren. Die veiligheid is belangrijk. Immers, de informatie moet uitsluitend bij de Zonnehuisgroep Amstelland terechtkomen.”

Een ander belangrijk voordeel is dat de website eenvoudiger te onderhouden is, door optimaal gebruik van de Web Content Management functionaliteit die standaard in SharePoint 2010 aanwezig is. “De website is nu veel beter beheersbaar. Weken de pagina's van de diverse locaties in het verleden qua 'look & feel' nogal eens af van onze huisstijl, nu zijn ze uniform en kunnen we ze gemakkelijk consistent houden. Ook kunnen we de site nu per locatie van content voorzien,” aldus Marjan Vos. “Dat de betere beheerbaarheid tot een kostenvoordeel leidt staat buiten kijf. We verwachten ten aanzien van centraal beheer en support een kostenverlaging met 10%. Dat betekent dat we de investering in de vernieuwing van de website binnen een jaar zullen hebben terugverdiend."

Een inschatting van de totale kosten of besparingen is nog moeilijk te geven, want er komt volgens Marjan Vos nog een heel traject aan, omdat nog volop wordt gewerkt aan het portaal. “Starten met een website op basis van HTML5 was doodsimpel,” vindt Vos, "maar daarmee zijn we er nog niet. Het is voor ons de start naar een portaal waarmee we zorg op afstand gaan bieden aan onze klanten. Vooral de beveiliging is hier een belangrijk aandachtspunt, omdat vrijwel alle klantcontacten na de invoering van het portaal online zullen lopen. Dit vraagt om een hogere beveiligingsgraad, daar we met privacygevoelige gegevens te maken krijgen. Zowel van onze klanten als van onze medewerkers, want via de interne medewerkersportal zullen ook zaken als verlofaanvragen en opleidingstrajecten via self-service door de medewerkers geregeld kunnen worden.
 
De Microsoft SharePoint-technologie en de nieuwe HTML5 componenten bieden daarvoor alle mogelijkheden, ook wat betreft de beveiliging. Mede met de hulp van Mavention verwachten we de portaal dan ook spoedig in de lucht te hebben!"

Gerelateerde referenties

 • Skipov Ouders, leerlingen én medewerkers van basisscholen Veghel enthousiast over nieuw communicatie- en informatieplatform
  Lees verder »

 • Isala Klinieken Website bouwen met SharePoint? Topklinisch ziekenhuis Isala weet inmiddels dat dit heel goed kan.
  Lees verder »

 • 'Priva Today' - Nieuw intranet ondersteunt Priva in internationaliseringsstrategie
  Lees verder »