Gemeente 's-Hertogenbosch . Gemeente ’s-Hertogenbosch wijzigt koers ‘van Novell naar Microsoft’

"Door de Koerswijziging kunnen we ook in de toekomst flexibel inspringen op de functionele vraag van onze organisatie."

Eisen

 • up-to-date platform

 • aansluiting op marktstandaarden

 • meer functionaliteiten mogelijk

 • uitbreiding naar SharePoint Server

 • invoering Nieuwe Werken

Voordelen

 • up-to-date platform
   
 • aansluiting op marktstandaarden
   
 • meer functionaliteiten mogelijk
   
 • uitbreiding naar SharePoint Server
   
 • invoering Nieuwe Werken

Situatie
De gemeente ’s-Hertogenbosch maakte jarenlang gebruik van een Novell netwerkomgeving. Herbert van den Abeele is ICT-beleidsadviseur bij de gemeente en projectmanager van de Koerswijziging: “We waren op zich tevreden met de bestaande netwerkomgeving. Hij was zeer stabiel en kende weinig uitval. Daar stond echter tegenover dat het marktaandeel van Novell voelbaar kleiner werd. Als we bijvoorbeeld nieuwe functionaliteit wilden, dan bleek die voor de Novell-omgeving steeds moeilijker in de markt verkrijgbaar. Voor onze organisatie is het niet handig, als we blijven steken in oude functionaliteiten.”

De gemeente startte het project Koers-wijziging, met als doel de oude ICT-omgeving te verlaten en over te stappen op een Microsoft-omgeving met Windows Server en Active Directory als basis. Voor de werkstations stond een upgrade naar actuele versies van Windows en Office op het programma. Om het management te overtuigen van de noodzaak voor de Koerswijziging is een analyse gemaakt. “In de business case stond enerzijds wat er moest gebeuren en wat daarvan de kosten zouden zijn, anderzijds wat de functionaliteitsverbetering zou zijn. Daar hebben wij de kanttekening bij gemaakt, dat we in het begin slechts een deel van de nieuwe functionaliteiten zouden gebruiken. We wilden vanwege de complexiteit van het project namelijk eerst de oude situatie vervangen, zonder op functionaliteiten achteruit te gaan. Daarna zouden we in de toekomst kunnen inspelen op nieuwe functies die de gemeente graag wil. Juist die flexibiliteit en de aansluiting op de marktstandaarden vormen de meerwaarde van de overstap naar Microsoft-technologie.”

Herbert van den Abeele: “We stapten over van een leverancier met open standaarden naar Microsoft, dé marktstandaard op dit moment.”
 

Oplossing
Het project Koerswijziging werd uitgevoerd door de gemeente zelf in samenwerking met Microsoft en Microsoft-partner TARQ Information Technology uit Zoetermeer. TARQ leverde onder meer de technische projectleider. Herbert van den Abeele: “Een dergelijk project kan alleen slagen als je samenwerkt met een partner die ervaring heeft met soortgelijke projecten.” Hij maakt een vergelijking met een openhartoperatie als hij de uitdagingen benoemt: “Wij gaan het hart van ons netwerk vervangen, maar de patiënt moet wel blijven rondlopen. Terwijl de nieuwe omgeving werd gebouwd en getest, konden de lopende zaken gewoon doorgang blijven vinden. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we de juiste mensen op dit project gezet.”

De oude software, waaronder Novell Open Enterprise Server, eDirectory en GroupWise, werden vervangen door nieuwe Microsoft-producten als Windows Server 2008 R2, Active Directory en Exchange Server 2010. Bovendien werden de werkstations opgewaardeerd naar Windows 7 64-bits en Office 2010.

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch telt circa 1.500 werkstations en zo’n 400 virtuele servers. Iedereen die van het vernieuwde gemeentelijke netwerk gebruik ging maken, kreeg een basisinstructie. Aanvullend werden verdiepingssessies gegeven aan intensievere gebruikers van de Office-programma’s. In de aanloopperiode waren er ook 'kijkwerkplekken', waar te zien was hoe de nieuwe werkomgeving eruit ging zien. Bij een centrale projecthelpdesk konden de medewerkers terecht met vragen. De gehele migratie vond plaats in één weekend. Ondanks deze mega-operatie kwamen de processen van de gemeente niet in gevaar en konden de dagelijkse werkzaamheden gewoon doorgaan.

 

Peter Verboven, directeur van TARQ Information Technology: "De drie-eenheid bestaande uit de gemeente, Microsoft en TARQ heeft goed gewerkt. Het feit dat het hele team alle details goed heeft uitgedacht, heeft ons heel veel tijdwinst opgeleverd, waardoor we tijdens het migratieweekend de zaken uitstekend op orde hadden."

 

ICT-partner TARQ was als technisch projectleider bij het project betrokken. Herbert van den Abeele: “De mensen van TARQ hebben zowel in het ontwerpproces als in het bouwproces een grote rol gespeeld. Hun brede ervaring met de Microsoft-technologie was ons zeer welkom. Daardoor hoefden wij niet het wiel opnieuw uit te vinden.”


Voordelen
Inmiddels maken circa 1.600 medewerkers gebruik van de nieuwe Windows omgeving. Herbert van den Abeele licht toe wat het belangrijkste voordeel van de nieuwe omgeving voor de gemeente ’s Hertogenbosch en haar gebruikers is: "Dat we flexibel kunnen blijven inspelen op nieuwe wensen en eisen. Dat is nodig, omdat behoeftes snel kunnen veranderen. Een verandering die bijvoorbeeld nu al is ingezet, is dat iedere gebruiker Microsoft Office 2010 op zijn werkstation heeft gekregen. Ook zijn we overgestapt van Windows XP naar de 64-bits versie van Windows 7. Het was voor sommigen even wennen, maar inmiddels kan iedereen zijn weg vinden in de nieuwe software.

 

Wat voor mij zeker zo belangrijk is, is dat alles goed draait en ruimte biedt voor toekomstige uitbreiding. Zo gebruiken we nu Exchange Server voor onze e-mail en communicatie. Dit platform is al helemaal voorbereid voor het Nieuwe Werken, waarmee de efficiency wordt vergroot en de toegankelijkheid naar de burger wordt vereenvoudigd. Een eerste stap in die richting wordt waarschijnlijk de implementatie van SharePoint Server."

 

Van den Abeele merkt op dat de voordelen van de implementatie op dit moment nog niet zijn uit te drukken in efficiencycijfers of kostenverlagingen. “Dat weten we pas als we de vele functionaliteiten, die het nieuwe platform in zich heeft, in gebruik gaan nemen. Zodra we alle in's en out's van de Microsoft-omgeving kennen, gaan we de mogelijkheden verder benutten."

 

"Hoofddoel van de koerswijziging was om ook in de toekomst aan te kunnen sluiten op de functionele vraag van de organisatie. En dat doel is met de uitrol van het Microsoft-platform bereikt.”

Gerelateerde referenties

 • Adviesbureau Procore realiseert met Microsoft Business Productivity Online Standard Suite nieuwe business én kostenbesparingen van € 51.000 en (jaarlijks) € 77.400
  Lees verder »

 • Argeweb – Interessante marktmogelijkheden voor hosting door virtualisatie
  Lees verder »

 • Business Intelligence oplossing geeft Philips Healthcare nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de status van duizenden medische apparaten
  Lees verder »