Korein. Korein integreert haar bestaande Exchange-omgeving met 1300 extra postbussen in de cloud van Office 365

"De postbussen van Office 365 laten zich uitstekend integreren in onze bestaande Exchange-omgeving."

Kenmerken

Bedrijf:
Korein
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
Advantive
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
Office 365
Thema:
Communicatie & samenwerken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • kostenbesparing realiseren
   
 • flexibele opslag
   
 • functionaliteit op maat
   
 • meer integratie en single sign-on

Voordelen

 • besparing van duizenden euro's aan licentiekosten en opslagruimte
   
 • flexibel groeimodel
   
 • functionaliteit op maat
   
 • integratie en single sign-on
Situatie
Voor de interne informatievoorziening beschikt Korein over een SharePoint intranet. Hier kunnen de 1300 pedagogisch medewerkers en 400 ondersteunende krachten op de 120 Korein-locaties in en rond Eindhoven informatie vinden. Van procedures met betrekking tot de kinderopvang tot en met algemene informatie vanuit het concern, zoals nieuwsberichten, activiteiten van de personeelsvereniging, info over trainingen enzovoort.

Timo van den Berg, IT-manager bij Korein: "Een probleem is dat deze medewerkers niet geregeld achter een computerscherm zitten, omdat zij vooral met de kinderen bezig zijn. Daardoor waren zij weinig of niet betrokken bij de informatiestroom en de gebeurtenissen binnen Korein."

Korein zocht een manier om de medewerkers in te lichten, zodra er iets nieuws te melden is. "De beste oplossing is om alle medewerkers een eigen e-mail account te geven, zodat zij - zodra ze de mogelijkheid hebben – hun e-mail kunnen checken en de berichtgeving kunnen lezen. Echter, in ons budget was geen ruimte voor de licentiekosten voor 1300 aanvullende e-mailpostbussen, waardoor we deze oplossing niet konden uitrollen."

Met een voorbeeld illustreert hij het gemis van een goed communicatiemedium: "Onze gebiedsmanagers, die ieder een aantal locaties onder zich hebben, signaleren in hun werkgebied vaak dingen, die zij graag willen communiceren naar alle medewerkers, naar een groep of naar één specifieke medewerker. Hun enige opties waren om te bellen - maar niet iedereen is de hele dag beschikbaar - of om een briefje aan het prikbord te hangen, in de hoop dat de betrokkenen het lezen."

Juist omdat steeds meer informatie digitaal beschikbaar komt, wil Korein haar medewerkers ook digitaal van informatie voorzien. "Dat doen we enerzijds via ons intranet, anderzijds - als je een bepaalde groep wilt informeren of als ze onderling willen communiceren - kom je al gauw uit bij andere middelen dan het intranet, en voor ons is dat e-mail."

 
Business Case
Voor de ondersteunende functies had Korein Microsoft Exchange Server 2010 ingericht. Timo van den Berg: "Hierop draaien ca. 400 e-mail accounts voor de administratieve krachten op het hoofdkantoor, de gebiedsmanagers, de planners, kortom voor de mensen die een groot deel van de dag achter de pc werken. Het zou in de lijn der verwachting liggen om hier 1300 licenties aan toe te voegen, maar de kosten daarvoor wogen niet op tegen de baten."
Hij legt uit waarom: "Het uitbreiden van de bestaande e-mailomgeving met 1300 e-mail postbussen heeft meer voeten in aarde dan alleen accounts toevoegen. Je hebt ook te maken met opslag van gegevens, dus storage en back-ups. Onze infrastructuur was daar niet op berekend. Er zouden, naast de licentiekosten,  forse investeringen in hardware nodig zijn om dit mogelijk te maken."

Er kwam hulp uit een andere hoek. Een aantal maanden geleden werd namelijk het HR-systeem, AFAS Profit, uitgebreid met 'employee self service'. Timo: "In de nieuwe situatie zijn de diverse informatiebronnen mooi met elkaar geïntegreerd en is het mogelijk om via het intranet o.a. de salarisstrook digitaal beschikbaar te stellen aan de medewerkers." Ook kwam er een nieuwe applicatie voor de medewerkersplanning. Daarmee kunnen de planners de medewerkers die zij inplannen digitaal informeren over hun rooster, dus via e-mail.
 
Timo: "Door de nieuwe voorzieningen in de administratieve software werd de noodzaak om digitaal te kunnen communiceren groter. We hadden nu een business case die gedragen werd door meerdere pijlers. Was het eerst alleen de informatievoorziening, nu was ook de administratie gebaat bij een organisatiebreed e-mailplatform, waar iedereen zijn eigen e-mailadres heeft."
 
Oplossing
Korein voert een 'Altijd Microsoft tenzij' beleid, dus werd eind vorig jaar gekeken naar Microsoft BPOS als cloud-oplossing. BPOS bleek echter niet te voldoen. Timo legt uit waarom: "Met gebruikers in de Exchange omgeving en een groot aantal in de cloud heb je te maken met een hybride omgeving. Dat bleek een uitdaging, want je wilt voor beide omgevingen één gedeeld adresboek, je wilt inzicht in elkaars agenda, beide groepen moeten afspraken kunnen maken etc. In de BPOS omgeving kon dat niet."
 
Een andere oplossing zou zijn geweest, om de medewerkers hun privé e-mailadres te laten gebruiken. Timo: "Bezwaar daarvan is dat je er geen controle over hebt. Privé e-mail valt niet binnen de invloedssfeer van onze IT-afdeling, dat brengt risico's met zich mee. En lang niet iedere medewerker wil zakelijke e-mail op het privé e-mailadres ontvangen."
 
Voordelen
Afgelopen september werd in samenwerking met IT-partner Advantive een test gedraaid. Timo: "De deelnemers aan de test waren heel positief. Allereerst waren ze natuurlijk blij dat ze konden e-mailen. Daarnaast waardeerden ze het intuïtieve karakter, dat het net zo werkte als hun privé e-mail en webmail."
 
Mede door die positieve reacties werd besloten om Office 365 al rond de jaarwisseling organisatiebreed uit te rollen. Timo: "Office 365 is een breed en flexibel applicatieplatform, waarvan wij op dit moment alleen het onderdeel e-mail gebruiken. Dat heeft voor ons belangrijke voordelen: Doordat we niet een enorme berg functionaliteit over onze medewerkers uitstrooien, is de acceptatie hoog en hoeven ze alleen te wennen aan de nieuwe digitale manier van communiceren. Voor zover ik het nu kan beoordelen luk dat heel goed.
 
Vanuit mijn optiek als IT-manager is een ander belangrijk voordeel dat een Office 365 licentie goedkoper is dan een Exchange licentie. Bovendien zijn storage en back-up's bij de licentie inbegrepen, dus hoef je niet te investeren in kostbare infrastructurele voorzieningen. Een pc met internetverbinding is voldoende, en die is op alle locaties wel aanwezig. Daardoor valt de cost of ownership met Office 365 heel voordelig uit."
 
Volgens Timo heeft de medaille ook een keerzijde: "Office 365 heeft niet dezelfde functionaliteit als een volledig Office-pakket, maar je moet je afvragen of dat ook nodig is. De meeste medewerkers hebben niet meer nodig dan een basale e-mailvoorziening, dus waarom zou je dan meer functionaliteiten willen, als ze die toch niet gebruiken? Lync bijvoorbeeld is een prachtige voorziening in Office 365 om direct te communiceren met collega's, maar het past nog niet in onze organisatie. E-mail daarentegen des te meer, dus is dat ook het onderdeel waarvoor we betalen."
 
De koppeling van Office 365 met de bestaande Exchange omgeving is goed gelukt. Timo: "Dat is vooral te danken aan de expertise van de mensen van Advantive. Zij hebben een volledige integratie van onze Exchange omgeving met de cloud weten te realiseren. Een uitdaging hierbij was onze 'single sign-on' eis: als je bijvoorbeeld via e-mail een bericht ontvangt dat je salarisstrook klaar staat, dan moet je daar via één klik meteen bij kunnen, zonder apart te moeten inloggen. Advantive heeft dat mogelijk gemaakt. Al onze medewerkers loggen éénmaal in op het Korein netwerk. De pedagogische medewerkers krijgen daarmee toegang tot hun Office 365 e-mail in de cloud. De medewerkers in ondersteunende functies krijgen na inloggen toegang tot hun e mail via onze eigen Exchange omgeving. Beide groepen kunnen vervolgens alles doen, onder andere met elkaar mailen, informatie lezen etc. Wil je je bijvoorbeeld inschrijven voor een cursus, dan zijn je naam en andere gegevens al automatisch op het aanvraagformulier ingevuld."
 
Op de vraag of dat ook met producten van een andere leverancier was gelukt weet Timo te antwoorden: "Ik denk het niet. Als je je IT inricht met producten van Microsoft, integreert alles gewoon veel beter. Ook bij een update of upgrade kom je niet snel voor verrassingen te staan."
 
Voor de toekomst ziet Timo vele extra mogelijkheden met Office 365: "We kijken onder meer naar SharePoint in de cloud en voor een aantal gebruikers ook naar de volledige Office 365 suite. Het is daarom heel praktisch dat je het Office 365 abonnement per gebruiker kunt upgraden. Wil een medewerker bijvoorbeeld zijn e-mail kunnen ontvangen op zijn smartphone, dan passen we het abonnement aan .
 
Ik verwacht dat er steeds meer gedigitaliseerd zal worden, dus dat ook de behoefte aan functionaliteiten zal toenemen. Office 365 is wat dat betreft zeer flexibel en sluit daarmee goed aan op de veranderingen die we de komende jaren tegemoet gaan."

Gerelateerde referenties

 • ROC van Amsterdam migreert mailomgeving van 4.000 medewerkers en 40.000 studenten naar Office 365
  Lees verder »

 • GOED BV goed op weg met het Nieuwe Werken
  Lees verder »

 • Een uniforme mailomgeving voor De Zorggroep
  Lees verder »