RDOG Hollands Midden. Zorginstelling schakelt over van reactief naar proactief IT-beheer met hulp van Premier Support

Kenmerken

Bedrijf:
RDOG Hollands Midden
Bedrijfsgrootte:
251-1000 medewerkers
Partner:
Microsoft Services
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
Premier Support
Thema's:
Beheer
IT-infrastructuur
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • downtime vermijden
 • proactief IT-beleid voeren

Voordelen

 • stabiel maken van de ICT-omgeving
 • 'critical situations' snel het hoofd bieden
 • van reactief naar proactief ICT-beheer
 • toenemend vertrouwen in ICT-omgeving

Sinds een ICT-migratietraject, dat twee jaar geleden werd uitgevoerd, kampte RDOG Holland Midden (HM) met ICT-stabiliteitsproblemen. Mede dankzij de pragmatische insteek van Microsoft Premier Support werd snel een einde gemaakt aan deze problemen en is een stabiele ICT-infrastructuur neergezet. RDOG HM sloot een Premier Support contract af, dat ook in de toekomst zal helpen om de ICT-omgeving steeds betrouwbaarder te maken, onder andere door middel van health checks en hersteltrajecten. "Het resultaat is dat RDOG HM naar een meer proactief ICT-beheer toegroeit, dat het vertrouwen in haar ICT-omgeving steeds groter maakt."

Situatie
De gezondheidsdienstsector kent een grote diversiteit aan ICT-producten. Ton Mulder Concern Informatie Manager bij RDOG HM: “Onderdelen als jeugdzorg, epidemio-logisch onderzoek en rampenonder-steuning hebben allemaal hun eigen besturingssystemen en programma's.
Zo werken sommige afdelingen met spreadsheets, terwijl Jeugdzorg met een omvangrijk digitaal jeugddossier werkt. Epidemiologisch Onderzoek bijvoorbeeld beheert de gegevens van ruim 100.000 jongeren onder de 19 jaar.”

Na een fusie van twee regio’s werd het ICT-landschap nóg complexer met onder andere verouderde Windows NT, Windows 2000 en Windows 2003 Servers, terminaloplossingen op basis van Citrix etc. De behoefte aan een overzichtelijker ICT-landschap werd steeds groter. Twee jaar geleden vond met hulp van een ICT-partner een consolidatie plaats. Het lukte echter niet om het nieuwe platform stabiel te krijgen. Consultatiebureaus, schoolartsen en andere afdelingen werden hierdoor regelmatig gehinderd in hun werkzaamheden. Mulder: "Het is beslist ongewenst dat een moeder met kind en kinderwagen op het consultatiebureau niet geholpen kan worden, omdat onze ICT plat ligt." Tijd om een rapport met eisen en criteria op te stellen, teneinde de boel op de rails te krijgen, was er niet. "We hadden echt heel dringend acute hulp nodig.”

Oplossing
Mulder: "Op alle niveaus in onze organisatie was iedereen ervan overtuigd dat direct actie moest worden ondernomen. Daarom hebben we bij verschillende supportbedrijven offertes aangevraagd. Echter, die wilden allemaal eerst een traject van onderzoek en rapportage opstarten. Daar hadden we geen tijd voor. Onze Microsoft accountmanager wees ons op de mogelijkheid om Premier Support mee te laten kijken naar onze ICT-omgeving. Daarmee was Microsoft de enige partij, die de problemen met een pragmatische insteek wilde lokaliseren. Dit beviel ons zeer, juist omdat we direct oplossingsgericht aan de slag wilden.”

Met Microsoft sloot RDOG HM een Premier Support contract af. Onderdeel van het contract zijn de Premier Startup Services (PSS). De PSS leiden tot de juiste inzet van het Premier contract binnen de ICT-organisatie en zijn het begin van de relatie tussen de SDM (Service Delivery Manager) en CSM (Customer Support Manager). Mulder: "Al snel na het afsluiten van het contract zijn met de PSS enkele korte 'health checks' uitgevoerd, die de belangrijkste Microsoft producten bij RDOG HM onder de loep namen. Als eerste werd de problematiek, die te maken had met de stabiliteit gelokaliseerd en geanalyseerd. Dit was onze eerste zorg. Door de PSS analyses konden we goed inschatten waar de pijnpunten lagen en waar we moesten beginnen."

Voordelen
RDOG HM is zeer goed te spreken over Premier Support. Mulder: "Alllereerst is de hulp van Premier Support van grote betekenis geweest om ons platform snel stabiel te krijgen. Zo konden we door middel van Lync snel de plannen en acties met de specialisten van Microsoft Premier Support doornemen en resultaat boeken."

Meer weten? Download de volledige praktijkcase in het menu hierboven.

Gerelateerde referenties

 • ConQuaestor maakt van 550 laptops back-up's op afstand voor een fractie van de begrote kosten
  Lees verder »

 • Informatieplatform van GGD Brabant-Zuidoost zet de toon voor nationale samenwerking en communicatie in de zorg
  Lees verder »

 • Gemeente Heusden Eén loket voor alle IT-kwesties leidt tot steeds betere prestaties
  Lees verder »