NIPO Software. NIPO Software rekent de komende 18 maanden op 20 miljoen interviews in de cloud

“Het is voor ons en onze klanten een 'key-benefit' dat Windows Azure als het veiligste en betrouwbaarste cloudplatform bekend staat.”

Kenmerken

Bedrijf:
NIPO Software
Bedrijfsgrootte:
26-100 medewerkers
Branche:
Zakelijke dienstverlening
Product:
Microsoft Azure
Thema's:
Cloud computing
Communicatie & samenwerken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • snellere interviewmethode
 • snellere verwerking van interviewdata
 • opleuken van (lange) interviews

Voordelen

 • geen investering in hardware
 • schaalbaar
 • hoge performance
 • veilige en betrouwbare opslag
 • moderne apparaten

NIPO software is voor marktonderzoeksbureaus een bekende leverancier van face-to-face, telefonische en online onderzoekssoftware. Om haar innovatiekracht te versterken heeft NIPO Software besloten haar on-premises oplossingen te vervangen door een cloud-gebaseerd aanbod. Het eerste product dat werd vervangen was de face-to-face onderzoekssoftware. Behalve dat het naar de cloud verhuisde, werd het tevens geschikt gemaakt voor gebruik op tablets en mobiele telefoons. Het tweede deel, een online onderzoeksoplossing, zal over een paar maanden gelanceerd worden.

Door te kiezen voor Windows Azure is NIPO Software er in korte tijd in geslaagd een geheel nieuw platform voor haar producten in de markt te zetten. Dit nieuwe platform draait volledig in de cloud van Windows Azure en kan enorme pieken verwerken. Zo kan het platform met gemak 100.000 online respondenten tegelijk verwerken en worden de interviewdata razendsnel verwerkt. Zelfs zó snel, dat tussentijds al onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, terwijl de interviews nog lopen.

Situatie
NIPO Software ontwerpt en ontwikkelt face-to-face, telefonische en online data collectie-oplossingen voor professionele marktonderzoeksbureaus. Wereldwijd maken meer dan 200 grote en kleinere marktonderzoeksbureaus gebruik van de technologie van NIPO Software. Sjoerd Gras, Product en Marketing Director van NIPO Software: “Onze oplossingen onderscheiden zich doordat ze vooral bedoeld zijn voor zeer complexe onderzoeksprojecten. Dat is een specialistische markt waarin maar enkele spelers actief zijn.

Tot vrij recent leverden wij alleen on-premises oplossingen: software die bij onze klant wordt geïnstalleerd en daarna ook door de klant wordt beheerd. Omdat wij weinig controle hebben over het update-beleid van onze klanten, moeten we steeds meer versies ondersteunen. Dat kost veel middelen en werkt remmend op het innovatievermogen van NIPO Software.

Die twee redenen leidden tot het besluit om onze software naar de cloud te brengen. Enerzijds hoeven klanten dan geen zorg meer te dragen voor het managen van een kostbare IT-infrastructuur, anderzijds hoeft NIPO Software nog maar één versie van de software te onderhouden. Een duidelijke win-win situatie."

De marktonderzoeksindustrie werd op dat moment ook geconfronteerd met de opkomst van mobiele apparaten. De industrie ontdekte in deze trend twee kansen: een nieuw altijd-aan kanaal voor online onderzoek en een lichter, interactiever instrument voor face-to-face onderzoeken. Voor dat laatste ontbrak echter nog geschikte interviewsoftware. Sjoerd Gras: ”Begin vorig jaar hebben we besloten dat wij ons volledig zouden focussen op een mobiel platform voor de verwerking van face-to-face interviews."

Oplossing
NIPO Software verruilde de laptops voor Android tablets met een speciale face-to-face onderzoeks-app. De back-end software maakte plaats voor een oplossing in de Windows Azure cloud. De tablets communiceren via het internet met de back-end oplossingen in de cloud. Het nieuwe platform, dat exclusief voor de cloud werd ontwikkeld, heet Nfield.

Sjoerd Gras: "Het voordeel van een cloud oplossing voor onze klanten is dat zij minder investeringen hoeven te doen in hun IT-infrastructuur, zowel aan server- als aan client-kant. Onderzoekers hebben slechts een browser nodig met een internet verbinding, interviewers alleen een app op hun tablet of telefoon. Die app is vooral handig in de gevallen dat er tijdens een interview geen internetverbinding voorhanden is." Sjoerd Gras beschouwt de face-to-face app nog maar als het begin: "Voor het einde van het jaar verwachten we een Windows app gereed te hebben, terwijl we daarnaast bezig zijn om het Nfield platform uit te breiden met een online onderzoeksoplossing.”
 
Over Microsoft Windows Azure zegt Sjoerd Gras. "We bieden onze oplossingen aan in de vorm van Software as a Service (SaaS) in de cloud van Microsoft Windows Azure. Microsoft onderscheidt zich van andere cloudaanbieders, doordat het een echt PaaS platform is. Windows Azure levert ons precies de infrastructuur die we voor Nfield nodig hebben. Zo hebben we voor de vragenlijsten in Nfield dezelfde ontwerptechniek toegepast als voor onze bestaande face-to-face, telefonische en online producten. Dit betekent dat onze klanten vrij eenvoudig kunnen migreren naar het nieuwe platform. Bovendien gebruiken we voor alle interviewvormen dezelfde engine; een respondent die start met een face-to-face interview kan het interview bijvoorbeeld afmaken via het web, wat weer een kostenvoordeel oplevert.”

Voor onderzoekers is het belangrijk dat vragenlijsten correct en aantrekkelijk worden gepresenteerd. Met de komst van zoveel nieuwe en verschillende apparaten is dat lastiger geworden. Sjoerd Gras: "Nfield lost dat probleem deels op door het apparaat, dat de onderzoeker gebruikt. automatisch te herkennen en de mogelijkheden van de vragenlijst daarop aan te passen. Wordt bijvoorbeeld een apparaat met camera gebruikt, dan kan een foto of video worden ingezet bij het beantwoorden van een vraag in plaats van tekst. En als een smartphone met een relatief klein scherm wordt gebruikt, dan worden gecombineerde vragen automatisch opgesplitst.”

Voor interviewers is het van belang dat elk interview zonder vertraging verloopt en dat de app snel synchroniseert. Sjoerd Gras legt uit: "Face-to-face interviewers werken vaak zonder online connectie. De antwoorden worden dan lokaal op het gebruikte apparaat opgeslagen. Echter, marktonderzoeksbureaus willen de data van de interviews graag snel in hun bezit hebben. Daarom moet een interviewer regelmatig synchroniseren: zodra hij of zij een internet verbinding ter beschikking heeft, wordt contact gemaakt met de Nfield services in Windows Azure en worden de gegevens uitgewisseld. Windows Azure is erop berekend dat álle interviewers tegelijkertijd kunnen synchroniseren. In de praktijk zal dat niet snel voorkomen, maar het geeft wel aan dat zelfs de meest onverwachte piekbelastingen geen enkel probleem zijn."

Sjoerd Gras benadrukt dat Nfield en Microsoft Windows Azure perfect op elkaar aansluiten: "De nieuwe oplossing is speciaal toegesneden op de Azure cloud. Nfield is veilig en schaalbaar en maakt optimaal gebruik van de elasticiteit van Windows Azure. Daardoor kan het enorme pieken van interviewers verwerken. Het platform kan tegelijkertijd 100.000 online respondenten verwerken en tot wel 20.000 tegelijk werkende face-to-face interviewers.”

Mede dankzij Windows Azure is Nfield berekend op grote tot zeer grote volumes. Jeroen Noordman, Managing Director van NIPO Software: "Ik verwacht dat tussen nu en eind volgend jaar zo’n 20 miljoen interviews op het Windows Azure platform afgenomen zullen zijn. Een deel daarvan zal interviews in onze huidige producten vervangen, maar een heel groot deel van die 20 miljoen zal afkomstig zijn van nieuwe klanten, die door het SaaS model gemakkelijk naar Nfield kunnen overstappen. Nfield is op dit moment het enige platform voor het verzamelen van interviewdata dat draait op Windows Azure. Daarmee heeft NIPO Software een unieke oplossing in handen.”

Voordelen
Met Nfield levert NIPO Software een schaalbare, flexibele en toekomstgerichte datacollectie-oplossing voor marktonderzoeksbureaus. Het eerste deel van de software, Nfield CAPI voor face-to-face onderzoek, is reeds succesvol gelanceerd en het tweede deel, Nfield Web voor online onderzoek, zal snel volgen.

Over Nfield CAPI zegt Sjoerd Gras: "Met een tablet kom je als marktonderzoeker moderner over. Bovendien zijn tablets gemakkelijker mee te nemen en zijn er innovatieve mogelijkheden met foto’s, film en geluid.” Jeroen Noordman vult aan: “Een tablet bevordert de interactie tussen interviewer en respondent, doordat de respondent tijdens het interview actief met de touch-interface en de sliders aan de gang gaat.”

Sjoerd Gras ziet nog meer voordelen: "Er zijn vragenlijsten bij, waarvan het invullen soms wel meer dan een uur kost. Dan is het belangrijk dat je de respondent bij het interview betrokken houdt en het een beetje leuk voor hem houdt. Dankzij de tablet kun je heel gemakkelijk interactieve elementen in de vragenlijst verwerken en dat houdt het interview aantrekkelijk. Zeker zo interessant is de GPS-functionaliteit van de tablets; tijdens het interview kan de GPS-locatie automatisch worden door gegeven aan de Windows Azure omgeving. Het onderzoeksbureau kan die gegevens vervolgens gebruiken om een geografische spreiding van de interviews te plannen, maar ook om te controleren of interviewers hun interviews op de afgesproken tijd en plaats afnemen.”

Onderzoeksbureaus over de hele wereld kunnen direct met Nfield aan de slag. Sjoerd Gras: "Ze hoeven geen servers aan te schaffen of in te richten: de hardware staat op elk moment van de dag gereed in de Windows Azure datacenters. Ook om het beheer van de servers hoeven wij en onze klanten zich geen zorgen te maken, dat wordt door Microsoft geregeld. Om Nfield te kunnen gebruiken betaalt de klant een vast bedrag per maand plus nog een variabel bedrag, afhankelijk van het interviewvolume van de klant."

Volgens Jeroen Noordman speelt de performance van de Nfield oplossing tijdens een interview een belangrijke rol. "Als je als interviewer iemand in je doelgroep hebt gevonden die bereid is om mee te werken aan de vragenlijst, dan is het enorm storend als hij of zij lang op de volgende vraag moet wachten. Snelheid is zeer belangrijk in het contact met een respondent. Dat is mede de reden dat we gekozen hebben voor Windows Azure: deze cloud is schaalbaar en kan een groot aantal interviewers tegelijk aan. Zonder al te ingewikkelde acties kan het aantal servers worden aangepast omdat het systeem redundant is uitgerold. Performanceproblemen zijn daardoor niet aan de orde. Voor onze klanten is dat een groot voordeel."

Zeker zo belangrijk voor marktonderzoeksbureaus is de veilige en betrouwbare opslag van onderzoeksgegevens. Noordman: "Voor marktonderzoeksbureaus ligt het buitenshuis opslaan van onderzoeksdata heel gevoelig vanwege privacy en wetgeving. Het is dan ook een 'key-benefit' dat Windows Azure als het meest veilige en betrouwbare cloudplatform bekend staat. De beveiliging van de gegevens en de versleuteling van communicatie is zeer geavanceerd en voldoet aan de allerhoogste eisen.”

Gerelateerde referenties

 • Ibis Bouw- en vastgoedsector inspecteert panden met behulp van 'hybride' app in de cloud
  Lees verder »

 • Eredivisie Live tackelt marketingactie met servers in de cloud
  Lees verder »

 • Gasunie verhoogt veiligheid monteurs met ManDown-app
  Lees verder »