TU Delft. De TU Delft vervangt als één van de eerste universiteiten haar eenvoudige intranet door een écht kennisnet

"De TU Delft beschikt met eConnect over een volwassen en goed 'zichtbaar' intranet met krachtige zoek- en samenwerkfunctionaliteiten."

Kenmerken

Bedrijf:
TU Delft
Bedrijfsgrootte:
5001-10000 medewerkers
Partner:
Ettu
Branche:
Onderwijs
Product:
SharePoint
Thema's:
Cloud computing
Communicatie & samenwerken
Het Nieuwe Werken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • platform waarop wetenschappers en onderzoekers kunnen samenwerken
 • platform om documenten te delen
 • platform om te communiceren met klanten
 • platform met instrumenten voor het dagelijkse werk
 • één integrale omgeving voor intranet en teamsites
 • intelligente zoekmethodes i.p.v. boomstructuur
 • standaardmodel voor teamsites
 • samenwerking met andere instituten

Voordelen

 • hoge waardering van gebruikers
 • snelle realisatie
 • meer standaard bruikbare functionaliteit
 • zichtbaar portaal
 • gemakkelijke, beveiligde toegang voor externen
 • krachtige zoekfuncties
 • standaard teamsite, aanpasbaar aan specifieke wensen

De afgelopen jaren heeft het delen van kennis en informatie een enorme vlucht genomen binnen de TU Delft. Sinds de introductie van SharePoint 2010 zijn veel teamsites opgezet die dagelijks met enthousiasme worden gebruikt. De samenhang daartussen raakte in de loop van de tijd echter op de achtergrond, omdat deze werd afgewogen tegen specifieke gebruikerswensen, die op hun beurt gevolgen hadden voor functionaliteit en inrichting van deze sites. Zowel voor de afdeling ICT als voor de gebruikers levert dat een ongewenste situatie op met betrekking tot beheer en gebruik. 
SharePoint-specialist ETTU bouwde samen met de TU Delft in zeer korte tijd een geheel nieuwe portal, met SharePoint Server 2013 als basis. Inmiddels biedt dit 'eConnect Kennis- en Communicatie Portaal' de TU Delft een platform met uitgebreide mogelijkheden voor het delen van kennis en informatie.

Situatie

De TU Delft had een intranet en apart daarvan een teamoplossing voor het delen van documenten. "Intranet is eigenlijk een te groot woord voor wat het was," aldus ir. Karel van der Lelij, Project Manager bij de TU Delft. "Het was een portaalachtige omgeving binnen de website van de TU Delft, die voor iedereen toegankelijk was. Daar kon je allerlei gegevens vinden, maar de presentatie was toe aan vernieuwing. Zo was de zoekfunctie beperkt tot een boomstructuur, waarmee je lang niet altijd snel kon vinden wat je zocht.

Bovendien miste dit intranet de mogelijkheid om teamsites in te richten, dus hadden we daarnaast in SharePoint Server een omgeving draaien, waar onze 5.000 wetenschappers, onderzoekers en andere betrokkenen documenten konden delen. Dat zijn voornamelijk Word- en Excel-documenten. Voor iedere gebruiker die voor zijn projecten een of meer teamsites wilde, hebben we teamsites gebouwd. Daardoor zijn er in de loop der tijd veel teamsites ontstaan; omdat die behoefte toen nog niet bestond is er te weinig samenhang aangebracht tussen deze sites. Niet alleen brengt deze situatie onnodig werk met zich mee, ook qua onderhoud is het niet ideaal.

Waar we dan ook naartoe willen is één integrale omgeving voor ons intranet en onze teamsites, met slimme zoekfunctionaliteiten en een gestandaardiseerd model voor teamsites, waarmee we documenten en andere kennis met elkaar kunnen delen. Een model dat voor het grootste deel van onze medewerkers geschikt is. Daar waar de wensen en eisen verder gaan dan het model kan het model verder worden ontwikkeld om aan de specifieke behoefte te voldoen.

Een laatste eis betreft de mogelijkheid om ook wetenschappers, onderzoekers en betrokkenen van andere instituten, nationaal en internationaal, toegang te geven tot onze teamsites, zodat we ook met hen kennis kunnen delen. In onze huidige omgeving kan dat alleen door eerst gastaccounts aan te maken, authenticatie te regelen enzovoort. Dat moet eenvoudiger kunnen."

Oplossing

Eerder al had de TU Delft een selectietraject opgestart om een partner te vinden die kon helpen bij de revisie van haar elektronische personeelsdossiers. Van der Lelij: "We zijn toen in contact gekomen met ETTU uit Gouda, een Microsoft Certified partner, gespecialiseerd in de Microsoft SharePoint-technologie. Na de succesvolle afronding van het personeelsdossierproject zijn we met hen over onze andere behoeftes in gesprek geraakt, waaronder ons intranet. De mensen van ETTU hebben toen een demonstratie gegeven van eConnect, een intranetoplossing op basis van SharePoint Server, toen nog versie 2010. Alle TU-medewerkers die de demo bijwoonden, waren meteen enthousiast. We zijn vervolgens met ETTU een samenwerking gestart, waar wij tot op heden zeer tevreden over zijn."

Een eerste afweging die gemaakt moest worden, betrof de keuze voor SharePoint Server 2010 of 2013. Van der Lelij: "We hadden al ervaring met de oude versie en hadden daarop door kunnen borduren. Toch hebben we dat niet gedaan. SharePoint 2013 bood ons een aantal mogelijkheden waarover we met 2010 nog niet beschikten. Bovendien kiezen we bij de TU Delft graag voor innovatieve technologie en SharePoint Server 2013 biedt dat. Deze nieuwe versie heeft tal van mogelijkheden voor uitbreidingen in de toekomst, o.a. op het gebied van social, BYOD ('bring your own device') en claims based authentication."

ETTU heeft het eConnect Kennis- en Communicatie Portaal ontwikkeld in SharePoint Server 2013. Martijn Molegraaf, Projectleider van ETTU: "Met eConnect bieden we een kant-en-klaar Kennis- en Communicatie Portaal, dat bewezen succesvol is en op basis van best practices bij opdrachtgevers is ontwikkeld. Het is een intranet dat de organisatieprocessen optimaal ondersteunt en slim ingericht is op SharePoint 2013. Out of the box is het portaal al voor een groot deel ingericht, waardoor de TU Delft een snelle start met het intranet kon maken." Om het portaal toe te spitsen op de TU Delft zijn de wensen en eisen voor de aanpassing van het standaard portaal door ETTU beschreven in een Functioneel Ontwerp. Dit is verder uitgewerkt, waarna het portaal is geïnstalleerd bij de TU Delft. Daarnaast heeft ETTU geholpen bij de configuratie en implementatie en gezorgd voor een passend design van het intranet.

De TU Delft waardeert de samenwerking met ETTU: "ETTU is een professionele partij, die al heel veel implementaties met SharePoint heeft gedaan en de mogelijkheden ervan door en door kent. Als je iets over SharePoint of eConnect vraagt, krijg je vrijwel meteen antwoord.
Ook als er onverhoopt iets mis gaat, stelt ETTU zich professioneel op. Zo was er in de eerste oplevering een vervelend foutje blijven steken met gevolgen voor de gehele portal. Toen dat eenmaal boven tafel was, heeft ETTU niet alleen de fout hersteld, maar ter compensatie ook nog een stukje extra layout werk geleverd. Kortom, ETTU is een bedrijf dat weet wat klanttevredenheid inhoudt en waar wij bijzonder graag zaken mee doen."

Cloud?

De vraag rijst of de TU Delft een cloudoplossing heeft overwogen. Van der Lelij: "Zeker wel. We werken op dat gebied intensief samen met de interuniversitaire organisatie SURFnet en met die partij ontwikkelen we mee aan oplossingen in de cloud. Maar vanwege onze bedrijfscultuur hebben we voorlopig nog een voorkeur voor een 'on premises' oplossing met eigen servers. Als IT-organisatie maken we op dit moment namelijk de transitie van een ondersteunende naar een meer klantgerichte en regie-organisatie. Dat betekent dat we nu meer dan voorheen naar de business kijken, naar de klant en wat de klant wil. In die situatie is het verstandig om te kiezen voor iets wat onze klanten al kennen en daar het maximale uit te halen. Strategisch gaan we ervan uit dat we binnen afzienbare tijd over zullen gaan naar cloudoplossingen; ook voor het intranet. Maar op dit moment past een cloudoplossing voor intranet nog niet in de roadmap die daarvoor is uitgezet. Zo ver zijn we nu nog net niet."

Voordelen 

Weliswaar zijn nog niet alle gegevens naar de nieuwe portal overgeheveld, de voltooiing is in zicht. Van der Lelij: "Een medewerker die inlogt heeft meteen inzicht in de diensten en systemen die de TU Delft op de portal aanbiedt en hoe je daarvan gebruik kunt maken. Zoals hoe je gezamenlijk aan dezelfde documenten kunt werken, hoe je toegang krijgt tot de voor hem of haar relevante systemen en informatiebronnen en - wat betreft social - hoe je online met collega’s van gedachten wisselt."

De TU Delft heeft het accent gelegd op de realisatie en de uitrol van de portal en de standaard teamsite. Van der Lelij: "Op de wensenlijst van onze wetenschappers en onderzoekers stond een groot aantal functionaliteiten, waaronder krachtige zoek- en samenwerkfuncties. Op basis daarvan hebben we een framework ontwikkeld voor een teamsite, waarmee veel van onze gebruikers uit de voeten kunnen. We zijn ons ervan bewust dat die oplossing niet voor iedereen zal werken en dat voor specifieke wensen toch maatwerk nodig zal blijven. Voorheen werd voor elke situatie een nieuwe teamsite ontwikkeld. Ten opzichte van die oude situatie blijkt het nieuwe framework veel tijd te besparen. Dat biedt ruimte om sneller op klantwensen te kunnen reageren en de toegevoegde waarde van deze aanpak blijkt vooral uit de tevredenheid van de gebruikers over dat wat kant en klaar wordt aangeboden.

Behalve voor de IT-afdeling is er ook vanuit de gebruikers een hoge waardering voor de nieuwe portal. Van der Lelij: "Je moet weten dat de vorige omgeving erg onzichtbaar was. Veel medewerkers hebben de service nooit gekend en gingen daarom eigen oplossingen hanteren. Nu we een volwaardig intranet hebben en dit over de hele TU uitrollen, wordt het voor iedereen zichtbaar en bruikbaar. Bovendien is de samenhang tussen de teamsites verbeterd. Deze sites zijn duidelijk gerubriceerd en daardoor gemakkelijker te vinden.

Ook het toegangspad tot wat mensen voor hun dagelijks werk nodig hebben, is veel korter en overzichtelijker geworden. Tijdschrijven, webmail, maar ook snipperdagen opgeven en andere acties zijn voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. Dat betekent dat een gebruiker die functionaliteit geïntegreerd binnen één oplossing tot zijn beschikking krijgt, dat hij vanuit Sharepoint Server 2013 krachtige zoektechnologie tot zijn beschikking heeft en daardoor meer tijd aan zijn kerntaken kan besteden. Moest je vroeger een hele boomstructuur doorzoeken, nu kunnen we met eenvoudige trefwoorden alle documenten en teamsites doorzoeken. Ook klachten rond het in- en uitchecken van documenten zijn verdwenen.

De bedoeling is dat gebruikers de verdere mogelijkheden gaan ontdekken: 'wat kan ik hier voor mijn dagelijkse werk nog meer mee?' We willen latente vragen boven water krijgen, zodat we de portal verder kunnen uitbouwen. SharePoint heeft zoveel in zich, daar kunnen we nog veel meer mee doen."

Ook onderzoekers, wetenschappers en ondersteunende diensten van andere instituten kunnen nu gemakkelijk, veilig en gecontroleerd toegang krijgen tot de portal. Van der Lelij: "Op dit gebied zijn we blij verrast met SURFconext. Dat is een omgeving, waar je de authenticatie van je eigen site kunt hosten. Je logt in op SURFconext en je inloggegevens worden gecontroleerd door de instelling waar je zelf werkt. Vervolgens kun je, zonder verdere inlog, naar de SharePoint-omgeving. Deze voorziening biedt ons de mogelijkheid om samen te werken met andere instituten, zowel in Nederland als ver daarbuiten, zonder dat we oplossingen hoeven te bedenken voor gastaccounts en authenticatie." Zie ook de link onder 'Meer informatie'.

Martijn Molegraaf: “Het project bij de TU Delft hebben wij als zeer prettig ervaren. SharePoint Server 2013 is een nieuw product van Microsoft met zeer veel mogelijkheden. Gedurende het project zijn we continu met elkaar in gesprek gebleven over de inrichting en de mogelijkheden van het portaal. Het helpt hierbij enorm dat de projectleider van de TU Delft (Karel van der Lelij) uitgebreide SharePoint-kennis heeft, waardoor we snel konden schakelen gedurende het traject. Dit heeft dan ook geresulteerd in een portaal waar zowel ETTU als de TU Delft enorm trots op is en dat wij ook graag aan andere organisaties laten zien.”

Toekomst

De TU Delft heeft het nieuwe intranet opgericht voor wetenschappers, onderzoekers en andere betrokkenen. Van der Lelij sluit niet uit, dat een soortgelijk intranet op termijn ook voor studenten beschikbaar komt. "Sinds de TU Delft eConnect heeft draaien, beschikt de universiteit over een volwassen SharePoint Server 2013-omgeving die in alle gewenste intranetfunctionaliteiten voorziet. De portal is bovendien zó ingericht dat die eenvoudig geüpgradet kan worden naar toekomstige versies van SharePoint.
Voorlopig worden de ingebouwde functies nog lang niet allemaal benut. Wetenschappers delen bijvoorbeeld nu al artikelen en grote hoeveelheden data (in de orde van grootte van terabytes per verzameling) met (internationale) collega-wetenschappers om wetenschappelijke integriteit en samenwerking te kunnen borgen. In de toekomst kunnen we SharePoint beschikbaar stellen om deze wetenschappelijke activiteiten nog geavanceerder te ondersteunen en geïntegreerd te koppelen met grote datasets in SQL of Oracle Databases.

Ook de workflowfunctionaliteit van SharePoint 2013 is zeer waardevol voor de TU Delft, net als de verdere benutting van social functies, die in SharePoint geïntegreerd zijn. Daarmee is het onderlinge contact tussen de medewerkers te verbeteren, lijntjes worden korter en daar kunnen we bij ons werk écht vruchten van plukken."

Gerelateerde referenties

 • SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken
  Lees verder »

 • Door papieren handboek online toegankelijk te maken, boekt kinderopvang Korein tijdsbesparing én kwaliteitsverhoging
  Lees verder »

 • Dynamics CRM en SharePoint Server stellen de Huurcommissie in staat haar processen te optimaliseren
  Lees verder »