Yokogawa. Yokogawa bouwt private cloud op basis van Windows Server 2012

"We zagen grote voordelen in de integratie van Windows Server 2012 Hyper-V met de rest van onze omgeving, onder meer met storage en back up."

Kenmerken

Bedrijf:
Yokogawa
Bedrijfsgrootte:
10000+ medewerkers
Partner:
Brain Force
Branche:
Zakelijke dienstverlening
Product:
Windows Server (Hyper-V)
Thema's:
Cloud computing
IT-infrastructuur
Virtualisatie
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • eenvoudig beheer
 • kostenreductie
 • werken op afstand

Voordelen

 • testomgeving beschikbaar in 2 uur
 • eenvoudig doorbelasten van kosten aan afdelingen
 • hogere kwaliteit van test- en ontwikkelwerk

Yokogawa is gespecialiseerd in industriële automatisering, van SCADA tot en met systemen voor industriële veiligheid. Kwaliteit en levertijd zijn voor alle klanten belangrijke criteria. Met een private cloud boekt Yokogawa op beide terreinen verbetering.

ICT-manager Evert Romviel: “Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf en we willen in alle landen op dezelfde manier werken, gebruikmakend van dezelfde ICT-systemen. Door onze infrastructuur te standaardiseren realiseren we kostenvoordelen en maken we deze bovendien gereed om op termijn buiten de deur te zetten, bijvoorbeeld bij een managed services provider of in de cloud."

Situatie

Yokogawa is specialist in industriële automatisering, test- en meetapparatuur, informatiesystemen en industriële services. Het bedrijf heeft vestigingen over de hele wereld. De regio Europa van dit Japanse bedrijf wordt aangestuurd vanuit Amersfoort. ICT-manager Evert Romviel zwaait de scepter over de ICT-afdeling. Hij vertelt: “Wij zijn verantwoordelijk voor de interne ICT-organisatie. Onze afdeling bouwt geen systemen voor klanten, maar wij zorgen er wel voor dat engineers snel een projectomgeving krijgen voor ontwikkel- en testtrajecten.”

Al enkele jaren werkt Yokogawa vanuit de principes globalisering, standaardisatie, centralisatie en virtualisatie. “Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf en we willen in alle landen op dezelfde manier werken, gebruikmakend van dezelfde ICT-systemen. Door onze infrastructuur te standaardiseren realiseren we kostenvoordelen en maken we deze bovendien gereed om op termijn buiten de deur te zetten, bijvoorbeeld bij een managed services provider of in de cloud”, zegt Romviel. “De cloud is geen doel op zich, maar een middel om de kosten van infrastructuur te verlagen en de beschikbaarheid en performance te verhogen. We zijn op dit moment nog niet zo ver, maar we voeren wel gesprekken met de business over dit onderwerp. En we hebben onze eigen datacenters in Amersfoort en Amsterdam getransformeerd naar een private cloud.”

Groei in kleinere projecten
In 2012 kwamen de gesprekken met de business in een stroomversnelling doordat het aantal aanvragen voor tijdelijke virtuele OTA-omgevingen sterk toenam. Romviel: “Naast hele grote industriële systemen bouwen we steeds vaker kleinere systemen en doen we aanpassingen aan bestaande software. Daardoor zien we een groei in kleinere projecten. De tijd en moeite die gepaard gaat met het aanvragen van een projectomgeving voor deze kleine projecten is echter vrijwel hetzelfde als bij een groot project. Daarom zijn we gaan kijken naar een manier om dit traject te versnellen en vereenvoudigen.”
 
Oplossing

De keus viel op een private cloud, ofwel: een gevirtualiseerd datacenter met tools om snel en geautomatiseerd ICT-capaciteit ter beschikking te stellen aan de engineers die de systemen ontwikkelen. Romviel schreef een project-voorstel, dat snel werd geaccepteerd omdat de businessvoordelen evident waren. Hij bekeek oplossingen van verschillende leveranciers. Omdat Yokogawa een Microsoft-huis is, viel de keus op Windows Server 2012 met Hyper-V. “Tot dat moment gebruikten wij VMware voor al onze virtualisatie. Daar kunnen we prima mee uit de voeten, maar we zagen grote voordelen in de integratie van Windows Server met de rest van onze omgeving, onder meer met storage en back up. Door voor Windows Server te kiezen konden we het beheer sterk vereenvoudigen. Bovendien was het aanbod van Microsoft prijstechnisch interessant.”

Implementatie
De volgende stap was het benoemen van een projectmanager. Intern was er niemand beschikbaar die aan de gestelde kwalificaties voldeed. Microsoft adviseerde om Brain Force in te schakelen.
“De projectmanager van Brain Force beschikte over alle vereiste skills en ervaring, maar minstens zo belangrijk was dat we meteen een klik hadden”, zegt Romviel. “IT is uiteindelijk mensenwerk.” Er werd een implementatie- en een trainingsplan gemaakt, met een heldere taakverdeling tussen de mensen van Brain Force en Yokogawa.
In november 2012 ging het project van start. In april 2013 werd de omgeving opgeleverd. “Dat had sneller gekund, maar om diverse redenen hebben we de tijd genomen”, zegt hij. Eén van die redenen was het trainen van de Yokogawa-medewerkers ‘on the job’. “Hun learning curve was ontzettend steil. Ze hadden natuurlijk al kennis van virtualisatie en ze kennen de opbouw en wijze van beheer van de Microsoft productsuite. Daardoor hadden ze heel snel in de gaten hoe ze in de Hyper-V omgeving een virtuele server beschikbaar kunnen stellen.”
Het team voerde als test acht verschillende migraties uit in de nieuwe omgeving. “We wilden alle mogelijke voorkomende scenario’s al een keer hebben gedaan, zodat we in de live situatie niet voor verrassingen komen te staan”, zegt Romviel. Dat is ook niet gebeurd. Op het moment van het interview, een kleine twee maanden na de oplevering, “loopt alles als boven verwachting en zonder problemen.”

Partnership
Over de samenwerking met Brain Force is hij zeer te spreken. “Natuurlijk is het prettig dat zij vaker met dit bijltje hebben gehakt. Maar dat kan ook heel gemakkelijk ontaarden in een houding van ‘we hebben dit vaker gedaan, dit doen we wel even’. Brain Force heeft een blauwdruk voor het datacenter ontwikkeld – het Infrastructure Framework. Dat is een eenduidige methode, en daar voegen ze veel eigen inventiviteit aan toe, want de situatie in iedere organisatie is anders. Ze denken mee en zijn zeer betrokken. Dat maakte het tot een uiterst plezierige samenwerking, een partnership.”

Voordelen

De grootste verandering is dat het ICT-team nu in twee uur een projectomgeving beschikbaar kan stellen aan engineers, iets wat voorheen meerdere dagen en vaak zelfs weken kostte. “Engineers vullen op een elektronisch formulier in hoeveel processorcapaciteit ze nodig hebben, hoeveel storage et cetera. Wij richten dat in en twee uur later staat die omgeving voor ze klaar. Wat ook een groot voordeel is: we kunnen de kosten met een druk op de knop aan de juiste afdeling doorbelasten.”
In het geval van meerwerk is de tijdsbesparing procentueel gezien nog groter omdat engineers eenvoudig het systeem dat is geïmplementeerd bij de klant terug kunnen halen en daar aanpassingen in kunnen doen. “Bij kleine aanpassingen was de kostprijs vaak hoger dan wat we konden doorrekenen aan klanten, simpelweg omdat het meer tijd kostte om de omgeving die bij de klant stond weer op te roepen dan om de wijziging door te voeren. Dat is nu verleden tijd”, weet Romviel.
Engineers gebruiken nu helemaal geen fysieke servers meer voor ontwikkel- en testwerk, wat voorheen wel regelmatig gebeurde. Dat levert een kwaliteitsverbetering op, meent hij. “We kunnen nu op ieder project de juiste engineers inzetten, die beschikken over de juiste kennis en ervaring. Het maakt niet uit of die persoon in Japan werkt, bij ons in Amersfoort zit of dat hij thuiswerkt. Er is geen enkele belemmering meer omdat al het werk op afstand kan gebeuren.” Een ander deel van de kwaliteitsverbetering wordt behaald doordat engineers nu op een uniforme omgeving werken, wat leidt tot een hogere voorspelbaarheid.

Muur weg
Ook de interne ICT van Yokogawa draait op de nieuwe omgeving, al zijn de voordelen daar minder groot. “Als je een private cloud alleen gebruikt voor je administratieve ICT, dan duurt het een stuk langer voordat je de investeringen hebt terugverdiend”, weet Romviel. “Bij ons zat de trigger echt aan de kant van de systemen die we voor klanten ontwikkelen: de snelheid in reactie en flexibiliteit om aanvragen te kunnen honoreren.”
De nieuwe omgeving heeft een onvoorzien voordeel opgeleverd. “De muur die er altijd stond tussen onze engineers en de interne ICT-afdeling is nu volledig weg. In het verleden waren het twee werelden, nu werken ze nauw samen en profiteren ze van elkaars kennis en kunde. Daar hebben we als bedrijf veel profijt van.”

Gerelateerde referenties

 • Segbroek College verbetert beschikbaarheid en beheerbaarheid van zijn computernetwerk met Hyper-V
  Lees verder »

 • Natuurmonumenten Natuurbeheerder realiseert met virtualisatie kostenbesparing van veertig procent op infrastructuur
  Lees verder »

 • Respect Zorggroep Scheveningen Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie
  Lees verder »