RDW. RDW is eerste overheidsorganisatie die gegevens als open data beschikbaar stelt

Ik vind de Azure Marketplace een gouden oplossing!

Kenmerken

Bedrijf:
RDW
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Branche:
Overheid
Product:
Cloud computing
Thema:
Cloud computing
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • schaalgrootte
 • zeer lage kosten
 • geen investeringen
 • korte 'time-to-market'
 • overheid in de cloud

Voordelen

 • schaalgrootte
 • zeer lage kosten
 • geen investeringen
 • korte 'time-to-market'
 • overheid in de cloud

Wat is de slimste manier om een publieke database met niet-gevoelige data, die elke maand 32 miljoen keer wordt geraadpleegd of gedownload, te distribueren? Servers aanschaffen en de hele infrastructuur in een datacenter opbouwen en onderhouden? Op deze schaalgrootte is dat zeer kostbaar.

RDW koos voor de Windows Azure Marketplace. Enerzijds omdat geen investeringen in servers nodig zijn en de maandelijkse kosten zeer laag zijn. Anderzijds vanwege de zeer korte 'time-to-market'. Dylan de Jong is IT Architect bij de RDW: "Doordat de Azure cloud eenvoudig is te gebruiken en goed aansluit op bestaande Microsoft producten kun je nieuwe initiatieven heel snel in de markt zetten."

Situatie
De RDW registreert de gegevens van voertuigen en hun eigenaren. De RDW databases of 'registers' bevatten ook vaartuig-, rijbewijs-, bromfietscertificaat-, persoons-, en verzekeringsgegevens. De RDW beheert daarnaast in opdracht van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten ook het NPR of Nationaal Parkeer Register. In het NPR zijn alle parkeerplekken van Nederland verzameld.

De registers worden dagelijks geraadpleegd door andere overheden en private organisaties. Afnemers kunnen op twee manieren over de gegevens beschikken: via het online bevragen van het register, of via het downloaden van de gegevens in een 'batch'. Zo gebruikt een van de partners van de RDW de gegevens uit het kentekenregister in een app om doorrijden na tanken te voorkomen.

Dylan de Jong is IT Architect bij de RDW: "Burgers willen informatie over de parkeermogelijkheden in hun gemeente en in de gemeenten die zij bezoeken. Wij hebben deze gegevens beschikbaar en stellen deze - zonder al te veel details - als open data1 beschikbaar. Daarmee faciliteren wij de markt om aan de vraag van de burger te voldoen, bijvoorbeeld via apps, navigatiesystemen en websites. Hun oplossingen helpen automobilisten om snel een keuze voor een parkeerplaats te maken. Behalve gemak levert dat minder tijdverlies, minder zoekverkeer en minder belasting van het milieu."

Gebruikers zijn o.a. de Gehandicaptenbond (Gehandicapten ParkeerKaart) en MKB Brandstof die een app uitbrengt om de voordeligste parkeerplek te vinden en te betalen. Ook kun je in veel gemeenten je parkeerplek door middel van belparkeren of gsm-parkeren betalen aan providers als Yellowbrick, Parkline en Parkmobile via je smartphone. De RDW ontsluit de parkeergegevens in opdracht van het ministerie van IenM - Infrastructuur en Milieu - vanuit het programma 'Beter Benutten' (zie blauwe vak). Dylan de Jong: "We werken binnen een wettelijk kader en we zorgen ervoor dat privacygevoelige informatie niet op straat komt te liggen. De informatie die wij teruggeven aan de maatschappij betreft o.a. data over parkeervoorzieningen, parkeerplekken voor gehandicapten etc. We stellen bewust geen aanvullende informatie beschikbaar, dat is aan de markt. Afhankelijk van de afnemende partij en het wettelijke kader wordt wel meer gedetailleerde informatie beschikbaar gesteld, zoals bijvoorbeeld uitgebreide technische informatie over een voertuig voor de autobranche."

Om de open data te distribueren heeft de RDW eerst onderzocht of dit via een traditionele ICT-omgeving kon met eigen servers. Dylan de Jong: "Het bleek al snel dat daar zeer grote investeringen voor nodig waren, niet alleen in hardware, maar ook in beveiliging."

Oplossing
De RDW vond de oplossing in de cloud. Dylan de Jong: "We hebben het traditionele spoor verlaten en kwamen uit bij Azure Marketplace van Microsoft. Azure Marketplace biedt vele voordelen. Een van die voordelen is dat je klein kunt beginnen. Je hoeft minder 'up front' investeringen te doen om een project op te zetten. Zo hoef je geen fysieke 
apparatuur aan te schaffen. De gehele omgeving wordt voor jou geconfigureerd en je kunt meteen aan de slag." Op Azure Marketplace komen meerdere aanbieders van allerlei data samen. Dylan de Jong: "Net als marktplaats.nl trekt zo'n opzet automatisch vragers aan, zeker als er door Microsoft en de andere aanbieders ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Op den duur kan het een waar eco-systeem van developers worden, die op basis van open data allerlei apps en websites bouwen."

Voordelen
RDW startte met een pilotomgeving. Dylan de Jong: "In de eerste opzet hebben we het aantal transacties beperkt tot 50.000 per maand per afnemer. Later voerden we deze grens op tot 100.000. Al snel bleek dat het platform deze aantallen ruimschoots aankon en inmiddels zitten we op 32 miljoen bevragingen per maand."

Hij legt uit wat een 'bevraging' precies inhoudt: "Onze registers staan als 'datasets' op de Marketplace. De dataset met de voertuiggegevens telt elke dag circa 80.000 veranderingen en wordt dagelijks geactualiseerd. Afnemers kunnen de compleet bijgewerkte set dagelijks downloaden, maar het gaat dan wel om 5,5 GB aan data per dag. Vervolgens dien je als afnemer een mechanisme te maken dat automatisch herkent welke records je al hebt, welke nieuw zijn en welke geüpdatet zijn. Dat vergt nogal wat inspanning, en daarom is er ook een alternatief in de vorm van de Microsoft OData-API's die je op Azure Marketplace kunt vinden. Daarmee kan de afnemer onze data real time bevragen in de apps die hij ontwikkelt en vermijdt hij de complexiteit van het downloaden en vergelijken. Bijkomend voordeel van de API's is dat de data, die de apps gebruiken, actueler zijn dan wanneer je de gegevens downloadt. Dat is niet alleen een voordeel voor de gebruiker, maar ook voor ons, want als de data niet actueel zouden zijn, zou onze helpdesk overstelpt worden met telefoontjes."
Kosten waren een belangrijke reden om voor Azure Marketplace te kiezen. Daarover zegt Dylan de Jong nu: "Voor deze dienst betalen we Microsoft slechts een paar honderd euro's per maand. Hadden we op deze schaal een eigen IT-omgeving moeten opzetten, dan zit je alleen al qua hardware op een investering van vele tienduizenden euro's. Inclusief de bijkomende kosten voor inrichting, beheer en back-up zit je al snel op een paar ton! We zijn dan ook zeer tevreden met deze oplossing. Tegen minimale kosten en zonder 'up front'-investeringen kun je heel snel 'live' gaan."

Met snel 'live' bedoelt De Jong dat realisatie en implementatie weinig tijd kosten. "De Azure cloud sluit heel goed aan bij onze bestaande Microsoft omgeving. De productlijnen integreren strak met elkaar. Dat geldt voor de gehele Microsoft 'stack', en met name voor SQL Azure en SQL Server Integration Services. Zo kun je met dezelfde beheertools zowel je eigen IT-omgeving als de cloud-omgeving beheren, het is als het ware één omgeving. Dat verhoogt de ontwikkelsnelheid en verkort de leercurve. Nieuwe initiatieven kun je heel snel in de markt zetten. Om onze eerste dataset 'Voertuigen' met daarin alle Nederlandse voertuigen als open data in de Marketplace te zetten zijn we amper drie maanden bezig geweest. Dat is inclusief het opdoen van kennis over Azure, het voorbereiden van onze interne omgeving en de implementatie.

Ook voor de markt zal het weinig moeite kosten om op basis van de open data nieuwe apps en websites te ontwikkelen. Dylan de Jong: "Een van de redenen waarom we voor de Azure Marketplace hebben gekozen is dat we ons als RDW via de Marketplace zichtbaar maken voor de eindgebruiker. Zo kun je een abstracte API maken en beschikbaar stellen voor ontwikkelaars. Daarnaast zijn er veel mensen die uit interesse benieuwd zijn naar de data. Als je bijvoorbeeld lid bent van de Volvo Amazone club en wilt weten hoeveel Amazones er nog rondrijden in ons land, dan kun je dat gemakkelijk achterhalen. Met je Outlook- of Live-account log je in op Azure Marketplace op http://datamarket.azure.com, je downloadt de dataset en met Excel kun je de data binnenhalen. Wil je de grote hoeveelheid data nader analyseren, dan gebruik je Microsoft PowerPivot voor Excel. Ook uit andere DataMarket-gegevens kun je met deze Business Intelligence tools van Microsoft  gemakkelijk informatie halen."

Overigens hebben de minimale kosten volgens Dylan de Jong wel een keerzijde: "De Azure Marketplace is nog vrij jong en wordt nog verder doorontwikkeld. We hebben rechtstreeks contact met de productgroep van Microsoft en zij doen er alles aan om de Marketplace technisch verder te verbeteren. Dat kost Microsoft ongetwijfeld veel geld, net als het datacenter waar de servers van Azure Marketplace draaien, terwijl wij als klant maar heel weinig betalen. Het is misschien te goedkoop. Ik hoop dan ook dat er een goed businessplan achter zit, zodat de Azure Marketplace ook in de toekomst kan blijven bestaan, want ik vind het een gouden oplossing!"

Toekomst
Dylan de Jong heeft een vurige wens: "Tot nu toe zijn wij de enige overheidspartij die maatschappelijke gegevens als open data beschikbaar stellen op het Azure platform. Het zou mooi zijn als andere partijen binnen de overheid dit ook gaan doen. Je krijgt dan één gemeenschappelijk platform, waar alle datasets worden aangeboden. De data wordt daardoor veel beter vindbaar, terwijl je als neveneffect automatisch - en toevallig - ook andere relevante gegevens vindt." Dit voorjaar heeft de RDW een nieuw register online beschikbaar gesteld, namelijk het dynamische parkeerregister.
Dylan de Jong: "Het gaat daarbij om de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Met een app die van deze gegevens gebruik maakt, kun je precies zien in welke parkeergarage nog lege parkeerplekken zijn. De open data in dit register zullen zeer intensief worden geüpdatet, we streven naar om de vijf minuten. De mechanismen daarvoor zitten standaard al in de Marketplace, in de vorm van een Windows Azure en SQL Server combinatie. Dus ook dit register kunnen we snel en eenvoudig via Azure Datamarket distribueren."

Windows Azure
Windows Azure is het cloud computingplatform van Microsoft. Applicaties die op dit platform draaien zijn gemakkelijk, altijd en overal te gebruiken, mits er een computer, tablet of smartphone beschikbaar is met een internetverbinding. Behalve voor applicaties is Windows Azure tevens een medium voor dataopslag in de cloud. Daarmee levert Windows Azure eenflinke bijdrage aan de verlaging van onderhoud- en beheerinspanningen en kosten.

Gerelateerde referenties

 • Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Pijnacker-Nootdorp realiseert Digitale Leestafel met BPOS
  Lees verder »

 • Truckland Bedrijfswagendealer verlicht IT-werklast met cloudgebaseerde oplossing
  Lees verder »

 • GITP HRD-adviesbureau verbetert productiviteit met oplossing in de cloud
  Lees verder »