Land van Horne. Organisatiebrede informatisering in de praktijk

Kenmerken

Bedrijf:
Land van Horne
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
Qurius
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
Dynamics NAV
Thema:
ERP
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Voldoen aan nieuwe regelgeving
 • Omschakeling van aanbod- naar vraaggestuurde dienstverlening
 • Klaar zijn voor toekomst

Voordelen

 • Werkprocessen goed op elkaar af te stemmen
 • Snelle informatieverzameling met pda en scantechnologie
 • Gegevens worden tijdens het werkproces opgenomen in ECD
 • Intelligente capaciteit- en dienstroosterplanning voorziet in vraaggestuurde zorgverlening

Land van Horne is ontstaan uit fusies van meerdere regionale aanbieders. Daardoor gebruikte zij meerdere automatiseringssystemen ter ondersteuning van de primaire zorgprocessen. Mede gezien de sterke groei van thuiszorg binnen de gekozen zorg wilde het Land van Horne overgaan op één informatiesysteem dat zowel intra-, trans- en extramurale dienstverlening ondersteunt.

Naast het oplossen van deze interne inefficiëntie wilde Land van Horne met een moderne ICT-technologie klaar zijn voor de toekomst. De eisen die de veranderende wet- en regelgeving stelt aan zorginstellingen vragen van een zorginformatiesysteem maximale ondersteuning van integraliteit, betrouwbaarheid, modulariteit en flexibiliteit.

Vraaggestuurde bekostiging
In de hele moderniseringsslag van de AWBZ is het uitgangspunt de cliëntvraag. Door versnippering van informatie en ondersteuning van processen in verschillende systemen was het vooralsnog de werkwijze om aanbod gestuurd te plannen. Integrale ondersteuning van zowel de zorgzwaarte (totaal van zorgvraag van cliënten) als wel het inzicht in het zorgaanbod (totaal aan beschikbare arbeidscapaciteit en middelen) leidt tot de mogelijkheid om - online en realtime - vraaggestuurd te plannen.

Regeling AO/IC
Met de invoering van de regeling AO/IC is de norm gezet voor deugdelijk bestuur in de zorg. De bestuurder is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie. Doel van deze nadere regeling is het stellen van voorschriften met betrekking tot de administratieve organisatie en de interne controle van een zorgaanbieder ten behoeve van de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie. Tevens heeft deze regeling tot doel de betrouwbaarheid van de aan de AWBZ-verzekeraar en NZa te verstrekken gegevens te borgen.

Q-Zorg
Qurius heeft Q-Zorg ontwikkeld om in te spelen op de behoefte aan geïntegreerde automatisering bij AWBZ-instellingen. Q-Zorg ondersteunt de processen in de zorg bedrijfsbreed binnen één volledig geïntegreerde ERP-oplossing: van cliënt- en productieregistratie en dienstrooster en capaciteitsplanning, personeels- en salarisadministratie en verwerking tot AWBZ-zorgregistratie.

Alle relevante gegevens worden tijdens het werkproces - gecontroleerd en geverifieerd - opgenomen in het betreffende Elektronisch Cliënt Dossier. De cliënt is geen nummer, maar een bekende met zijn eigen zorghistorie. Op basis van intelligente capaciteit- en dienstroosterplanning kunnen aan iedere zorgvraag de juiste medewerkers en middelen toebedeeld worden. De productie kan onder andere via pda-technologie en scanmiddelen worden geregistreerd en voor verdere verwerking naar Q-Zorg worden ‘doorgeschoten’.

Gerelateerde referenties

 • Microsoft Dynamics NAV in de praktijk: Pall Mall Clothing Company
  Lees verder »

 • Fagro Consultancy B.V. Snelle implementatie van Microsoft Dynamics NAV brengt controle, inzicht en overzicht
  Lees verder »

 • De Zorggroep Zorgorganisatie maakt administratieve én primaire processen efficiënter met één integrale ERP-omgeving
  Lees verder »