Stichting Transmurale Zorg. Ligdagen onder controle

Kenmerken

Bedrijf:
Stichting Transmurale Zorg
Bedrijfsgrootte:
1-25 medewerkers
Partner:
Techxx
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
Visual Studio
Thema:
Applicatieplatform
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Werkproces van de transferpunten vergemakkelijken
 • Aparte registratie voor de prestatie-indicatoren overbodig maken

Voordelen

 • Efficiencyverbetering
 • Patiënten stromen soepeler door
 • Lagere kosten per getransfereerde patiënt
 • Besparing op materiële- en personeelskosten
 • Transfergegevens in centrale database
 • Gegevens decentraal in te zien en te wijzigen
 • Automatische opbouw van overdrachtsdossier
 • Prestatie-indicatoren en managementrapportage automatisch te genereren

De kosten van een ziekenhuisbed liggen beduidend hoger dan die van een bed in een verzorgings- of verpleeginstelling, het gaat hier om een bedrag van ruim € 600,-. Het is dus van maatschappelijk belang dat een patiënt niet langer dan nodig in een ziekenhuis verblijft.

Noodgedwongen patiënten weigeren
Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken coördineert regionaal dat patiënten die uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen, snel de juiste plaats krijgen in een verzorgings- of verpleeghuis of kunnen rekenen op adequate thuiszorg. Hiervoor wordt het transferpunt in het ziekenhuis ingeschakeld.

Om dit transferproces beter te ondersteunen heeft Mia van Leeuwen, directeur van Stichting Transmurale Zorg, het initiatief genomen samen met zorginstellingen uit de regio en met Techxx een applicatie voor elektronische overdracht te ontwikkelen onder de naam POINT: Punt voor Overdracht van Informatie over Naslag en Transfer. Dit is een elektronisch transferdossier om te gebruiken door ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuiszorg etc. De huidige papieren werkwijze wordt vervangen door een geautomatiseerde werkstroom. Hiermee kan de doorstroom van patiënten aanzienlijk versneld worden.

Efficiencyverbetering en kostenbesparing
Een belangrijk voordeel van POINT is efficiencyverbetering. Als het berichtenverkeer via POINT loopt, bespaart dat handelingkosten per getransfereerde patiënt. Ook de ligduur van de patiënt kan op een patiëntvriendelijke wijze met minimaal één dag per patiënt worden verkort. Voor ruim 8000 patiënten in de regio Den Haag betekent dit een aanzienlijke besparing op materiële uitgaven en personeelskosten. De administratieve lasten van de verpleegkundigen worden verlicht. Daarnaast kan maatschappelijke winst worden behaald door een snellere doorstroom van de patiënt van ziekenhuis naar verzorgingsinstelling.

Gerelateerde referenties

 • KAS BANK Met Service-Oriented Architecture weet KAS BANK haar de business beter te ondersteunen en de kosten met 60% te verlagen
  Lees verder »

 • Máxima Medisch Centrum Wachtlijsten verkorten: de patiënt aan zet
  Lees verder »

 • ABN AMRO ABN Amro klanten krijgen inzicht in hun financiële situatie met de overzichten en grafieken van het Financieel Dagboek, een volledig geïntegreerde .NET-webapplicatie
  Lees verder »

 • Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise is het nieuwe besturingssysteem dat werken voor bedrijveneen voudiger maakt.

  Meer informatie »

 • KPN over System Center »

 • RDOG Hollands Midden Zorginstelling schakelt over van reactief naar proactief IT-beheer met hulp van Premier Support

  Lees verder »