Zonnehuis Groep. Integrale zorgverlening: hogere kwaliteit en efficiënte bedrijfsvoering

Kenmerken

Bedrijf:
Zonnehuis Groep
Bedrijfsgrootte:
251-1000 medewerkers
Partner:
Crossing Channels
Branche:
Gezondheidszorg
Producten:
SQL Server
Visual Studio
Thema's:
Applicatieplatform
Het Nieuwe Werken
Mobiel werken
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Ondersteuning CRM
 • Ondersteuning ECD
 • Ondersteuning cliëntenbasisregistratie
 • Informatievoorziening voor nieuwe zorgzwaartebekostiging voldoen aan normen verantwoorde zorg (NVZ)

Voordelen

 • Vermindering van administratieve lastendruk
 • Effectieve planning van werkprocessen
 • Betere kwaliteitsborging (Zorgleefplan, NVZ)
 • Actuele beheer- en stuurinformatie
 • Afstemming vraag en aanbod geeft inzicht in wat cliënt nodig heeft
 • Kosten en baten voor alle partijen transparant

Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Zorgcombinatie Nieuwe Maas zijn de voortrekkers binnen de Zonnehuis Groep voor de implementatie van een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Op zoek naar integrale ondersteuning in de periode 2005 – 2007 hebben Zorggroep Apeldoorn en Zorgcombinatie Nieuwe Maas alle bestaande ECD-pakketten in de branche onder de loep genomen.

De focus bij een eerste selectie was ondersteuning van het primaire proces (zorgverlening) en de integratie met andere betrokken partijen zoals huisvesting, planning, financiën, ziekenhuizen, artsen etc. Het nieuwe systeem diende ondersteuning te bieden in:

 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Elektronisch Cliëntendossier (ECD)
 • Cliëntenbasisregistratie inclusief AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) en productieregistratie (CBR)
In 2007 kwamen Zorggroep Nieuwe Maas en Zorggroep Apeldoorn in contact met Crossing Channels. Vanuit een gedeelde visie op zorg- en cliëntlogistieke processen, de noodzakelijke informatievoorziening onder de nieuwe zorgzwaartebekostiging op basis van zorgzwaartepakketten (ZZP) en normen verantwoorde zorg (NVZ) werd besloten gezamenlijk een nieuw ECD te ontwikkelen. Hierbij is het Zorgleefplan (een instrument behorende bij NVZ) als uitgangspunt genomen.

Elektronisch Cliënten Dossier (ECIS)
Het nieuw ontwikkelde ECIS combineert de behoefte van de cliënt voor wat betreft transparantie van de zorg én van de zorgverlener voor optimale ondersteuning in de dagelijkse praktijk. ECIS ondersteunt alle partijen in het integrale zorgproces en levert daarmee:
 • vermindering van administratieve lastendruk van de zorgverleners
 • effectieve planning van de dagelijkse werkprocessen
 • verbetering van de kwaliteitsborging (Zorgleefplan, NVZ)
 • voldoende actuele beheers- en stuurinformatie over de gehele instelling
Het ECIS kan gezien worden als een digitaal dossier, waarmee alle zorggerelateerde gegevens aan de cliënt gekoppeld worden. Vraag en aanbod kunnen op deze manier op elkaar afgestemd worden en er ontstaat inzicht in wat de cliënt nodig heeft aan behandelingen en daarbij extra wil aan service en dienstverlening. Kosten en opbrengsten zijn voor alle partijen transparant.

Mobiel werken en integratie met medische apparatuur
ECIS is beschikbaar op tablets en PDA’s waardoor de zorgverlener direct het dossier beschikbaar heeft en de activiteiten kan registreren (eenmalige registratie). De hardware is te koppelen aan andere instrumenten voor bloedmeting, foto’s, locatiebepaling etc. Naast het verlenen van de dagelijkse zorg, besteden zorgverleners veel tijd aan de administratie van de handelingen en aan het overleg tussen de diverse specialisten.

Op een gemiddelde werkdag wordt circa 6 kilometer afgelegd voor formulieren, ontbrekende dossiers en aanvullend overleg. Met ECIS kan de zorgverlener optimaal mobiel werken. Dit levert direct de benodigde informatie ter plaatse en voorkomt onnodige afstemming en fouten. De combinatie van hard- en software levert actuele informatie en juiste sturing van activiteiten voor iedereen.

Gerelateerde referenties

 • SDB Groep Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008
  Lees verder »

 • Westfriesgasthuis Slagvaardig sturen met business intelligence
  Lees verder »

 • PGGM PGGM ziet productiviteit verdubbelen sinds de invoering van Microsoft architectuur
  Lees verder »