Politieacademie. Politieacademie stelt grote hoeveelheid kennis beschikbaar via Office SharePoint Server

Kenmerken

Bedrijf:
Politieacademie
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
Winvision
Branche:
Overheid
Product:
SharePoint
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Professioneel kennisplatform voor opleidingsdoeleinden en samenwerking
 • Verzamelen van alle aanwezige kennis in één kennisbank
 • Kennis gemakkelijk toegankelijk maken

Voordelen

 • Ontsluiting van portals leidt tot open informatiecultuur en betere kennisopbouw
 • Samenwerkingsvormen gemakkelijk te realiseren, ook bovenregionaal
 • Versnelde kennisontwikkeling en –deling

Hein van der Schoot, manager Kennisveredeling directie Onderzoek Kennis & Ontwikkeling: "We zijn continu bezig een verbinding te leggen tussen wetenschap/politiekunde en praktijk. Vragen die uit de praktijk voortkomen vormen vaak de inzet van onderzoek. In de loop der jaren is zo een kennisbank ontstaan met daarin zo'n 15.000 kennispagina's. In feite een database vol praktische en politiekundige kennis met ervaring van politiemensen, juridische informatie, kennisgerelateerde applicaties en andere informatie. De waarde van de database is groot, temeer daar de politie de opgeslagen kennis gebruikt bij haar dagelijkse werkzaamheden."

De oude kennisbank voldeed echter niet meer. Hein van der Schoot: "Een sterk veranderende samenleving stelt steeds hogere eisen aan de kennisontwikkeling binnen de politieorganisatie. Het oude systeem schoot tekort op het gebied van kennismanagement en kennisdeling, terwijl er binnen de Politieacademie juist steeds meer behoefte ontstond aan een portalomgeving voor samenwerking en mogelijkheden om met reeds verworven én nieuwe kennis om te gaan."

"Eerst werd onderzocht of de markt een Content Management Systeem bood dat ons kennismodel ondersteunt. Het bleek al snel dat een CMS te beperkt is en dat voor een rijk platform gekozen moest worden, dat niet alleen het kennismodel kan ondersteunen, maar de gehele keten van kenniscreatie. Er is gekeken naar de platformen van Oracle, IBM en Microsoft. De gedachte achter Microsoft Office Sharepoint Server 2007 paste perfect. Veel van de door ons verlangde functionaliteiten haal je standaard 'out of the box', terwijl je zelf gemakkelijk nog allerlei functionaliteiten kunt toevoegen."

Om de grote hoeveelheid kennis snel en gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle medewerkers, is de tamelijk rigide kennisdatabase inmiddels met Microsoft SharePoint Server omgebouwd tot een flexibele portalomgeving, het PolitieKennisNet. Resultaat: versnelde processen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en delen van politiekennis, interactieve mogelijkheden en betere koppelingen met andere systemen.

Gerelateerde referenties

 • Lamb Weston / Meijer Lamb Weston/Meijer digitaliseert en centraliseert contractenregister voor beter inzicht en tijdwinst
  Lees verder »

 • Orbis Medisch Centrum Voorlichtingsmaterialen altijd actueel
  Lees verder »

 • 'Priva Today' - Nieuw intranet ondersteunt Priva in internationaliseringsstrategie
  Lees verder »