Carinova. HRM en salarisverwerking: altijd up-to-date en transparant

Kenmerken

Bedrijf:
Carinova
Bedrijfsgrootte:
1001-5000 medewerkers
Partner:
DBS Business Solutions
Branche:
Gezondheidszorg
Product:
Visual Studio
Thema:
Applicatieplatform
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Voldoen aan eisen op gebied van salarisverwerking
 • Automatische koppelingen met belangrijke instanties in de zorg
 • Cafetariasysteem

Voordelen

 • Vlekkeloze salarisverwerking
 • Personeelsdossiers elektronisch en volledig
 • Belangrijke data gaan niet ongemerkt voorbij
 • Procedures zijn nauwkeuriger uit te voeren
 • Wettelijke verplichtingen worden nageleefd
 • Meldingen aan instanties zijn gedigitaliseerd
 • Overzichten zijn up-to-date

DBS Talent & Salaris is een systeem voor Human Resource Management en salarisverwerking en wordt gebruikt in zorgketens, ziekenhuizen, (particuliere) thuiszorgorganisaties, verpleeg- & verzorgingshuizen, GGZ Instellingen, kraamzorg, entadministraties en andere instellingen.

Het product heeft tot gevolg, dat: alle personeelsdossiers elektronisch en volledig zijn, belangrijke data niet ongemerkt voorbij gaan, procedures nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd, wettelijke verplichtingen worden nageleefd, meldingen aan diverse instanties zijn gedigitaliseerd, jubilea niet worden vergeten, overzichten up-to-date zijn en de salarisverwerking vlekkeloos verloopt.

Het e-HRM product maakt het mogelijk dat managers en werknemers zelf gegevens kunnen wijzigen en raadplegen. Ook kunnen gegevens eenvoudig beschikbaar gesteld worden op verschillende plekken in de organisatie. DBS Talent & Salaris heeft onder andere de volgende functies:

 • personeels- en salarisadministratie
 • competentiemanagement
 • beoordelingen
 • formatieplanning
 • contractadministratie
 • werving en selectie
 • verzuimmanagement
 • verstrekkingen
 • digitale loonstroken
Koppelingen
DBS heeft koppelingen met de belangrijke instanties in de zorg. Niet alleen voor gegevensaanlevering richting PGGM, belastingdienst en ARBO diensten, de eerste dag melding (EDM), maar ook voor Vernet. Daarnaast zijn er ook standaard koppelingen voor binnen de zorg veel gebruikte applicaties zoals TIS, Databalk, Caress, Symphony, DRP en anderen.

Cafetariasysteem
‘DBS volgt adequaat alle ontwikkelingen in de zorg en de CAO en stemt zijn software hierop af. Een voorbeeld hiervan is het Cafetariasysteem dat vanaf januari 2005 in de CAO is opgenomen. Dit systeem maakt mogelijk dat personeelsleden een deel van hun brutosalaris inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger pensioen of meer vakantiedagen. Met de software van DBS kunnen medewerkers zelf gemakkelijk berekenen wat de financiële gevolgen van hun keuze zijn,’ aldus Henk Vermeulen, directeur Carinova.

Gerelateerde referenties

 • Zonnehuis Groep Integrale zorgverlening: hogere kwaliteit en efficiënte bedrijfsvoering
  Lees verder »

 • SDB Groep Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008
  Lees verder »

 • Stichting Transmurale Zorg Ligdagen onder controle
  Lees verder »