nl-nl Fri, 24 Feb 2017 16:50:17 GMT Microsoft/Referenties 1 Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 GMT Referenties http://www.microsoft.com/netherlands/referenties/ Referenties Onderwijsorganisatie rapporteert leerresultaten met SharePoint Met behulp van een degelijk kwaliteitsmeetsysteem bewaken de Tabijn scholen de leerresultaten en vorderingen van elke leerling. De wens van Tabijn was om de performance van de organisatie actief te monitoren op verschillende managementaspecten en daar waar nodig bij te sturen. DTThu, 29 Mar 2012 15:00:00 GMT http://www.microsoft.com/netherlands/referenties/detail.aspx?id=308 http://www.microsoft.com/netherlands/referenties/detail.aspx?id=308