Toegankelijke websites ontwerpen

Een toegankelijke website of applicatie begint met een goed ontwerp. Sommige ontwerpers denken dat toegankelijkheid remmend werkt op creativiteit en design, maar daar hoeft u niet bang voor te zijn. Wel is het belangrijk dat u een aantal basisregels toepast in het ontwerp.

Algemeen

Als ontwerper begint u het liefst met het ideaalplaatje. Dat is volkomen logisch en prima. Maar vraag uzelf als ontwerper regelmatig af: "Is dit zo toegankelijk voor iedereen?" Zo niet, in welke vorm dan wel?

 • Bespreek alle belangrijke ontwerpkeuzes met het team. Laat ontwerpen eerst intern beoordelen op toegankelijkheid voordat u het presenteert aan de klant. Een feature achteraf toegankelijk maken kost veel meer tijd dan het meteen goed doen.
 • Houd rekening met uw doelgroep. Hulpmiddelen als een voorleesfunctie of knoppen voor tekstschaling zijn niet verplicht voor toegankelijkheid, maar zijn wel nuttig voor bv. laaggeletterden, mensen met dyslexie en ouderen.
 • Ontwerp in lagen. Wat ziet iemand die geen Silverlight of Flash gebruikt? Hoe werkt dit het beste op een mobiele telefoon? U hoeft geen creatieve, interactieve interfaces overboord te gooien, maar denk wel na over hoe de interface toegankelijk blijft als iemand niet de meest rijke interactie kan beleven.
 • Minimaliseer elementen die de aandacht afleiden van de eigenlijke inhoud. Op veel websites wordt geprobeerd de bezoeker zoveel mogelijk interessante informatie of functionaliteit(en) aan te bieden. Dit bemoeilijkt het scannen van de pagina, o.a. voor mensen met een verstandelijke beperking, visuele beperking of attentiestoornis.

Navigatie en interactie

 • Zorg voor een consistente interface. Bij mensen met een verstandelijke of visuele handicap duurt het meestal langer voordat ze door hebben hoe de navigatie, lay-out en interactie van een site in elkaar steekt. Als de interface niet consistent is, moeten deze bezoekers op iedere pagina weer opnieuw uitvinden hoe en wat.
 • Zorg dat pop-up vensters of dynamische lagen gesloten kunnen worden op een standaard manier. Bijvoorbeeld door een sluitknop in de rechterbovenhoek en eventueel met de escape-toets.
 • Maak van de interactie geen precisiewerk voor de bezoeker. Ouderen, lichamelijk gehandicapten, maar ook mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite om nauwkeurig een muis te bedienen. Zorg bijvoorbeeld dat uitklapmenu's niet direct inklappen als de muis net even een fractie buiten het menu raakt.
 • Presenteer zoekresultaten zoveel mogelijk volgens de conventie. Werken met standaardweergaven zoals bij Google- of Bing-resultaten kunnen mensen met een verstandelijke beperking aanleren.

Afbeeldingen

 • Maak gebruik van afbeeldingen om de begrijpelijkheid van content te vergroten. Mensen met een verstandelijke handicap, dyslectie of andere leesproblemen kunnen baat hebben bij visuele ondersteuning van de content. Gebruik alleen geen ondersteunende afbeeldingen bij korte instructies.
 • Maak iconen of andere aanklikbare elementen herkenbaar en voldoende groot. Iconen, thumbnails en andere ondersteunende grafische elementen zijn pas functioneel als je het uitgebeelde direct kunt identificeren. Te ver ingezoomd op een detail of te klein is dus niet zinvol.

Kleur

Eén op de 12 mannen is kleurenblind. Bij vrouwen komt het minder voor. De meest voorkomende vorm van kleurenblindheid is dat men het verschil tussen rood en groen niet ziet. Dit heet Protanopia. Maar ook andere vormen komen geregeld voor.

 • Breng informatie niet uitsluitend door kleur over. Stel, u wilt in een webwinkel in de productoverzicht direct een indicatie van de levertijd geven. Dan ligt het voor de hand dit met kleuren aan te geven: groen voor direct leverbaar, oranje voor een paar dagen en rood voor niet leverbaar. Heel helder, behalve voor een kleurenblinde.

  Levertijden normaal zicht vs kleurenblind

  Test uw ontwerp altijd voor kleurenblinden. Met behulp van de volgende kleurenfilters kunt u zelf door de ogen van een kleurenblinde kijken:

  Er is overigens niets op tegen om de kleuren groen en rood naast elkaar te gebruiken, zolang de kleur maar niet de enige onderscheidende factor is. U kunt prima een groen vinkje voor ‘goed’ en een rood kruisje voor ‘fout’ gebruiken.

  groen vinkje en rood kruisje

 • Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis aan informatie. Consistent kleurgebruik, bijvoorbeeld voor hyperlinks, is voor iedereen belangrijk, niet alleen belangrijk voor mensen met een visuele beperking. Hoe consistenter, hoe sneller men vertrouwd raakt met de user interface.
 • Zorg voor voldoende contrast tussen tekstkleur en achtergrondkleur. Mensen die slechtziend zijn, hebben moeite met lezen als het contrast laag is.

  Test de kleurcontrasten in het ontwerp (alle combinaties). De score (1-21) geeft de contrastverhouding tussen de 2 kleuren aan. Het contrast is voldoende als:

  • Grote tekst (groter dan 14pt bold of 18pt normaal) heeft een contrastverhouding van minimaal 3,0.
  • Overige tekst heeft een contrastverhouding van minimaal 4,5.
  • Voor tekst in logo's, in decoratieve of in inactieve elementen gelden geen contrasteisen.

Video en audio

Steeds vaker wordt informatie overgebracht door middel van video's, animaties, podcasts en andere multimedia. Dit kan problemen opleveren voor visueel en auditief gehandicapten, maar in sommige gevallen ook voor mensen met epilepsie. Los hiervan is informatie die wordt verteld in een video niet vindbaar voor zoekmachines. Gelukkig is een toegankelijke video maken niet moeilijk.

 • Zorg ervoor dat belangrijke informatie die alleen maar visueel wordt overgebracht, ook voorgelezen wordt. Blinden en slechtzienden ontgaat anders die informatie.
 • Geef een ondertiteling van wat er gezegd wordt en van eventuele geluidseffecten. Doven en slechthorenden begrijpen anders niet waar de video over gaat.
 • Vermijd snel knipperende fragmenten. Content die meer dan 3x per seconde flitst, is riskant voor mensen met een bepaalde vorm van epilepsie. Als het toch noodzakelijk is, meld dit dan van tevoren.
 • Laat video en audio niet automatisch starten. Voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware, is het irritant als de audio van multimedia en de voorleessoftware door elkaar heen lopen.
 • Gebruik niet enkel geluid als feedback. Combineer dit altijd met een tekstuele melding.

Alles over het toegankelijk maken van video en audio

Toetsenbord en touchscreen

Het gebruik van internet, e-mail en applicaties op mobiele telefoons en tablet pc's neemt een vogelvlucht. De meeste van deze apparaten hebben een touchscreen of toetsenbord, maar geen muis. Toch worden er nog veel interfaces ontworpen (zoals uitklapmenu's) die alleen met de muis bedienbaar zijn.

 • Zorg ervoor dat alle pagina-elementen met een toetsenbord benaderd kunnen worden. Ontwerp geen interactieve componenten die alleen maar met een muis bediend kunnen worden.

Taalkeuze

Vlaggetjes in de rechterbovenhoek van websites zien we gelukkig steeds minder. En dat is maar goed ook, want vlaggetjes zijn niet de ideale manier om een taalkeuze aan te bieden. Een Amerikaan of Australiër zal zich namelijk niet aangesproken voelen door een Britse vlag. En zou iedere Congolees de Franse vlag herkennen?

 • Schrijf links voor taalkeuze voluit in hun corresponderende taal.
 • Presenteer links voor taalkeuze consistent op iedere pagina.

Alternatieve navigatie

Soms hebben gebruikers moeite hun weg te vinden binnen een website. Dan is het handig als zij alternatieve navigatiemiddelen tot hun beschikking hebben om de content toch te vinden.

 • Bied meer dan één manier om content te vinden, bijvoorbeeld door een zoekfunctie of sitemap.

Formulieren en contact

Niemand houdt van formulieren invullen, maar voor mensen met een beperking vormen formulieren vaak een extra uitdaging.

 • Houd formulieren zo kort mogelijk en beperk het verplicht invullen van formuliervelden. Voor mensen die bijvoorbeeld hun handen niet of nauwelijks kunnen gebruiken, is het invoeren van tekst een grote opgave. Afgezien daarvan, vindt iedereen een kort formulier prettiger.
 • Voorzie in alternatieve contactmogelijkheden, zoals adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen, als deze beschikbaar zijn. Mensen die moeite hebben met formulieren invullen, willen wellicht liever bellen. Omgekeerd versturen doven en slechthorenden liever een e-mail of contactformulier.
 • Voorzie formulieren van labels en instructies voor de bezoeker waar nodig. Hiermee voorkomt u zoveel mogelijk dat gebruikers fouten maken. Met name voor mensen met een beperking kost het corrigeren van een formulier veel moeite.
 • Plaats labels zo dicht mogelijk bij het invoerveld. Slechtzienden die hun beeldscherm sterk moeten vergroten of die kokervisie hebben, zien maar een klein gedeelte van wat er op het scherm staat. Daarom is het handig om formuliervelden en hun bijbehorende labels dicht bij elkaar te plaatsen.
 • Gebruik zoveel mogelijk meerkeuzevragen. Voor veel mensen met een beperking is dit gemakkelijker in te vullen dan tekst.
 • Geef bij het automatisch signaleren van invoerfouten duidelijk aan waar de fout optreedt en wat er precies fout is.
 • Stel gebruikers bij transactionele formulieren in de gelegenheid hun invoer te controleren en te verbeteren.

Meer weten?

Heeft de informatie in dit artikel u geholpen?

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Mail toegang@microsoft.com