Voor wie en waarom is toegankelijkheid belangrijk?

Nederland telt zo'n 4 miljoen mensen met een functiebeperking, variërend van visuele, auditieve en lichamelijke handicaps tot dyslexie en epilepsie. Vooral visueel en motorische gehandicapten ondervinden fysieke moeilijkheden bij het gebruik van ICT-producten en -diensten.

Toegankelijkheid maakt het gemakkelijker een computer te zien, horen en gebruiken, en om een computer aan te passen aan ieders behoeften en wensen. Voor veel mensen met een beperking maakt toegankelijkheid het gebruiken van een computer mogelijk.

Toegankelijke ICT opent voor veel mensen de deur naar een wereld vol nieuwe mogelijkheden: werk dat beter aansluit op hun niveau en talent, zelf hun persoonlijke zaken regelen en hun leven verrijken. Blinden zijn bijvoorbeeld niet meer afhankelijk van anderen om informatie te zoeken of boodschappen te doen. Met een laptop, screenreader (voorleessoftware), braille-leesregel en een mobiele telefoon kunnen zij volwaardig deelnemen aan de informatiemaatschappij.

"Mijn mobiele telefoon is heel erg belangrijk. Ik doe er alles mee: klok kijken, route plannen, boeken en RSS-feeds lezen. ICT is voor mij niet meer weg te denken."

- Dirk van de Velde (blind)

Microsoft onderschrijft het belang van toegankelijkheid van harte. Onze visie is het creëren van innovatieve technologie die toegankelijk is voor iedereen.

Uitdagingen

Wat zijn nu precies de uitdagingen waar mensen met een handicap mee te maken hebben? Bijvoorbeeld:

  • Blind: Tekst, afbeeldingen, video, bijna alles op een computer is visueel. Blinden kunnen niet met een muis werken en zijn dus afhankelijk van toetsenbord, screenreader en braille-regel om informatie te lezen en de computer te bedienen.
  • Slechtziend: Veel slechtzienden gebruiken grote monitoren en vergrotingssoftware om informatie op het beeldscherm te kunnen lezen. Sommigen hebben vooral moeite met lage kleurcontrasten.
  • Kleurenblind: Kleurcombinaties als rood en groen worden vaak gebruikt om informatie (met name positief vs. negatief) over te brengen. Veel kleurenblinden zien echter geen rood of groen.
  • Doof en slechthorend: Met name video's zonder ondertiteling, podcasts en dergelijke vormen grote drempels. Maar ook feedback (bijvoorbeeld foutmeldingen) die puur met geluid worden overgebracht, ontgaat doven en slechthorenden.
  • Motorische handicap: Mensen die fysiek niet of nauwelijks in staat zijn een normale muis en toetsenbord te bedienen, gebruiken aangepaste invoerapparaten, bijvoorbeeld een hoofd-muis, spraakherkenning, track-ball. Navigeren over het scherm en bijvoorbeeld tekst invoeren kost ze meer tijd.
  • Verstandelijke beperking: Mensen met een verstandelijke handicap zullen er langer over doen om de informatie op een website tot zich te nemen. Zij zijn gebaat bij ondersteunende afbeeldingen, consistentie en eenvoudig taalgebruik.
  • Ouderdom: Bij veel ouderen gaat op een gegeven moment het zicht of gehoor achteruit of hun handen gaan meer trillen waardoor ze minder nauwkeurig een muis kunnen bedienen.
  • Concentratie: Sommige mensen hebben problemen met het (langdurig) geconcentreerd blijven bij het uitoefenen van een bepaalde taak en worden bijvoorbeeld snel afgeleid door afbeeldingen, animaties of geluid. Consistentie is erg belangrijk voor hen.

Lees meer over handicaps en ICT-drempels

Richtlijnen

Als er technologisch al zoveel mogelijk is voor mensen met een beperking, waarom zijn er dan nog zoveel richtlijnen nodig? Omdat hulptechnologie altijd achter de nieuwste technologie aanloopt, omdat mainstream technologie nog niet automatisch gesproken tekst realtime kan omzetten in ondertitels of door beeldherkenning begrijpt wat een foto uitbeeldt. En omdat technisch mogelijk is technologie ontoegankelijk toe te passen.

Richtlijnen maken het voor ontwerpers, ontwikkelaars, redacteuren en andere verantwoordelijken gemakkelijker om informatie en software toegankelijk te maken. En doordat ze internationaal en breed tot stand zijn gekomen, vormen ze een duidelijke norm over wat toegankelijk is en wat niet.

Heeft de informatie in dit artikel u geholpen?

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Mail toegang@microsoft.com