Toegankelijkheidopties voor Internet Explorer 7 en 8

De informatie op deze pagina is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en 8.

Internet Explorer bevat veel toegankelijkheidsopties waarmee u de leesbaarheid kunt verhogen en technologische hulpmiddelen beter kunt gebruiken. Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over toegankelijkheidsopties in Internet Explorer.

Kan ik het toetsenbord gebruiken om te surfen op internet?

Ja, u kunt het web verkennen met behulp van het toetsenbord. Druk op TAB om naar het volgende schermelement te gaan en druk op SHIFT+TAB om naar het vorige element te gaan. Met TAB of SHIFT+TAB kunt u bladeren door de volgende schermelementen:

 • Koppelingen in de vorm van tekst of afbeeldingen
 • Selectiegebieden in afbeeldingen met hyperlinks
 • De adresbalk
 • De tabbalk
 • HTML-frames

In Internet Explorer 8 kunt u ook op F7 drukken om te bladeren met navigatietoetsen. Met Bladeren met navigatietoetsen kunt u met de volgende standaardnavigatietoetsen op het toetsenbord tekst selecteren en door een webpagina navigeren: Home, End, Page Up, Page Down en de pijltjestoetsen. Voor meer informatie over Bladeren met navigatietoetsen, zie Hoe kan ik met het toetsenbord tekst selecteren en door een webpagina navigeren?

Zie Toetsenbordsneltoetsen van Internet Explorer 8 of Toetsenbordsneltoetsen van Internet Explorer 7 voor meer informatie over toegang via het toetsenbord.

Kan ik de tekengrootte, opmaak en schermkleuren aanpassen?

U kunt het lettertype en de tekengrootte instellen, evenals de voorgrond- en achtergrondkleuren die voor de weergave van webpagina's worden gebruikt. U kunt ook de kleur opgeven die wordt gebruikt voor de koppelingen op webpagina's. Deze aanpassingen zijn handig als u slecht ziet, grotere tekens nodig hebt of behoefte hebt aan kleuren met een groot contrast. Zie De kleuren en lettertypen op webpagina's wijzigen voor meer informatie. Voor een betere leesbaarheid kunt u ook inzoomen op een webpagina. Zie Inzoomen op een webpagina voor meer informatie.

Hoe kan ik Internet Explorer instellen voor een beter gebruik van mijn schermlezer of spraakherkenning-software?

Internet Explorer-functies zoals overgangen tussen multimedia of pagina's, kunnen problemen veroorzaken met schermlezers waardoor die onduidelijke of onjuiste informatie doorgeven. Voer de volgende stappen uit om functies die mogelijk conflicteren met schermlezers uit te schakelen.

Het gebruik van schermlezers met Internet Explorer verbeteren

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.
 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.
 3. Klik op de tab Geavanceerd.
 4. Breng een of meer van de volgende wijzigingen aan:

  • De cursor samen met schermfocus verplaatsen

   Als u in de schermlezer of het Vergrootglas de cursor wilt gebruiken (ook wel invoegpositie of systeeminvoegteken genoemd) om aan te geven waar moet worden gelezen of vergroot, gaat u als volgt te werk:

   Schakel onder Toegankelijkheid het selectievakje Systeeminvoegteken verplaatsen met focus- of selectieveranderingen in.

  • Tekst in plaats van afbeeldingen weergeven

   Schakel onder Toegankelijkheid het selectievakje Alt-tekst altijd uitbreiden voor afbeeldingen in. Schakel onder Multimedia het selectievakje Afbeeldingen weergeven uit.

  • Voorkomen dat overgangen tussen pagina's fouten veroorzaken in de schermlezer of spraakherkenning

   Schakel onder Webpagina's bekijken de selectievakjes Overgangen tussen pagina's inschakelen en Vloeiend schuiven gebruiken uit.

   Schakel onder Multimedia de selectievakjes Afbeeldingen weergeven en Animaties op webpagina's afspelen uit.

  • Voorkomen dat geluid van webpagina's de schermlezer stoort

   Schakel onder Multimedia het selectievakje Geluiden op webpagina's afspelen uit.

 5. Klik op OK.

Hoe verhoog ik de leesbaarheid van afgedrukte webpagina's in Internet Explorer?

U kunt de leesbaarheid van afgedrukte webpagina's verhogen als u geen achtergrondkleuren en afbeeldingen afdrukt. De tekst is dan beter te zien.

Geen achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken in Internet Explorer 8

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.
 2. Klik op de pijl naast de knop Afdrukken en klik vervolgens op Pagina-instelling.
 3. Schakel in het dialoogvenster Pagina-instelling het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken uit en klik vervolgens op OK.

Geen achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken in Internet Explorer 7

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.
 2. Klik op Extra en klik vervolgens op Internetopties.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 4. Schakel onder Afdrukken het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken uit en klik vervolgens op OK.

Heeft de informatie in dit artikel u geholpen?

Heeft u een vraag, opmerking of tip? Mail toegang@microsoft.com