KB2030901: Update voor Windows 7 voor x64-systemen

Taal selecteren:
Installeer deze update om het probleem op te lossen dat optreedt wanneer u met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 de notatie van datum, tijd en getallen instelt op 'Hebreews (Israël)', waarbij wanneer u een datum selecteert in een Windows Forms-toepassing die DateTimePicker gebruikt, deze datum echter wordt weergegeven in de notatie jjjj/MM/dd.