Microsoft Security Assessment Tool 4.0

Registration Suggested

Registration takes only a few moments and allows Microsoft to provide you with the latest resources relevant to your interests, including service packs, security notices, and training.Please click the Doorgaan button. Registration is suggested for this download:

Taal selecteren:
De Microsoft Security Assessment Tool (MSAT) is een tool voor risico-evaluatie waarbij informatie wordt verstrekt en aanbevelingen worden gedaan voor werkwijzen met betrekking tot beveiliging in een IT-infrastructuur.