Beveiligingspatch voor Windows 2000: verwijderen van digitale certificaten door een fout bij de registratie van certificaten

Taal selecteren:
Met deze update kunt u het beveiligingsprobleem 'Verwijderen van certificaten mogelijk door een fout in het registratieonderdeel voor digitale certificaten' in Windows 2000 oplossen.