De Microsoft Service Pack Uninstall Tool voor het 2007 Microsoft Office-pakket

Taal selecteren:
Het hulpprogramma voor het verwijderen van het servicepack voor 2007 Microsoft Office helpt u om de patches die via SP2 in het 2007 Microsoft Office-pakket zijn aangebracht, te verwijderen.
 • Versie:

  1

  File Name:

  office2007spuninstall.exe

  Publicatiedatum:

  24/04/2009

  File Size:

  756 KB

  KB-artikelen: KB954914

   De Microsoft Service Pack Uninstall Tool voor het 2007 Microsoft Office-pakket is een opdrachtregelprogramma waarmee u de geïnstalleerde clientpatches van SP2 voor het 2007 Office-pakket weer kunt verwijderen.

   Belangrijke opmerking: Deze download is alleen beschikbaar in het Engels, maar kan worden gebruikt in combinatie met elke taalversie van Service Pack 2.

   U kunt het beste eerst de volgende informatiebronnen raadplegen voordat u het hulpprogramma voor het verwijderen van het servicepack voor 2007 Microsoft Office gebruikt:
   • Raadpleeg voor een beschrijving van de functionaliteit het Microsoft Knowledge Base-artikel 954914.
   • Raadpleeg voor uitgebreide technische informatie 'Microsoft Service Pack Uninstall Tool for the 2007 Microsoft Office suite' in het gedeelte 2007 Office system administrative updates van de 2007 Office Resource Kit. Daarin vindt u aanvullende informatie over het gebruik van het hulpprogramma.
 • Ondersteund besturingssysteem

  Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3
   • Ondersteunde Windows Installer-versie: Windows Installer 3.1 of hoger


  • Installatie

   Het hulpprogramma voor het verwijderen van het servicepack voor 2007 Microsoft Office bevindt zich in het pakket Office2007SPUninstall.exe, een zelfuitpakkend uitvoerbaar bestand. Het hulpprogramma zelf bestaat uit één bestand: OARPMan.exe. Er is geen installatieprocedure voor dit hulpprogramma. OARPMan.exe, de Microsoft-softwaregebruiksrechtovereenkomst (voorheen de Gebruiksrechtovereenkomst of EULA) en de Leesmij.txt-bestanden worden uitgepakt op de locatie die u opgeeft.

   U moet het hulpprogramma uitpakken in een submap, zoals C:\subdir. U kunt het hulppprogramma niet uitpakken in de hoofddirectory van een vaste schijf (bijvoorbeeld C:\).

   Het hulprogramma gebruiken

   Nadat u het hulpprogramma hebt uitgepakt in een map op de computer, kunt u het uitvoeren met behulp van een opdrachtregel. Raadpleeg het bestand Leesmij.txt voor informatie over de werkstroom. Dit bestand hoort te zijn uitgepakt in dezelfde map als het hulpprogramma. Zoals eerder aangegeven, is het raadzaam eerst de volgende informatiebronnen te raadplegen voordat u het hulpprogramma voor het verwijderen van het servicepack voor 2007 Microsoft Office uitvoert:
   • Raadpleeg voor een beschrijving van de functionaliteit het Microsoft Knowledge Base-artikel 954914.
   • Raadpleeg voor uitgebreide technische informatie 'Microsoft Service Pack Uninstall Tool for the 2007 Microsoft Office suite' in het gedeelte 2007 Office system administrative updates van de 2007 Office Resource Kit. Daarin vindt u aanvullende informatie over het gebruik van het hulpprogramma.

   Het hulpprogramma verwijderen

   Als u deze download wilt verwijderen, verwijdert u de volgende bestanden:
   • office2007spuninstall.exe
   • eula.txt
   • oarpman.exe
   • leesmij.txt