Systeemvoorbereidingsprogramma voor implementatie van Windows Server 2003 Service Pack 2

Taal selecteren:
Net als bij eerdere Windows Server 2003-releases is het gebruik van dit programma aan te bevelen voor beheerders die Windows Server 2003 Service Pack 2 willen implementeren.