Download Update voor .NET Framework 2.0 Service Pack 2 voor Windows Server 2003 en Windows XP from Official Microsoft Download Center

Update voor .NET Framework 2.0 Service Pack 2 voor Windows Server 2003 en Windows XP

Belangrijk! Het selecteren van een taal hieronder zal de volledige pagina-inhoud dynamisch naar die taal wijzigen.

Taal selecteren:
Er bestaan enkele bekende compatibiliteitsproblemen voor generieke typen bij geserialiseerd of gedeserialiseerd gebruik van BinaryFormatter of NetDataContractSerializer voor een gemengde .NET Framework 3.5 SP1- en .NET Framework 4-omgeving. Deze problemen worden verholpen door deze update te installeren.