Beveiligingspatch voor Windows XP: Niet-gecontroleerde buffer in Windows Redirector kan leiden tot verhoogd machtigingsniveau

Taal selecteren:
Er is een beveiligingsprobleem geconstateerd dat tot gevolg kan hebben dat een kwaadwillende gebruiker toegang krijgt tot een computer met Microsoft(r) Windows(r) XP en het beheer van deze computer kan overnemen.