Toepassingssjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0: Kernoplossing voor toepassingssjablonen

Taal selecteren:
Het kernoplossingsbestand voor toepassingssjablonen voor Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 bevat alle bronnen voor de serverbeheersjablonen. Deze oplossing moet worden geïnstalleerd en gedistribueerd voordat andere toepassingssjablonen voor serverbeheer worden geïnstalleerd.
 • Versie:

  1

  File Name:

  ApplicationTemplateCore.exe

  Publicatiedatum:

  3/11/2008

  File Size:

  1.2 MB

   Het kernoplossingsbestand voor toepassingssjablonen bevat alle bronnen voor de serverbeheersjablonen. Deze oplossing moet worden geïnstalleerd en gedistribueerd voordat andere toepassingssjablonen voor serverbeheer worden geïnstalleerd.
 • Ondersteund besturingssysteem

  Windows Server 2003

   • Softwarevereisten:
    • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
  • Opmerking: U kunt een serverbeheersjabloon alleen installeren of verwijderen als u over beheerdersbevoegdheden beschikt voor zowel de Windows SharePoint Services-site als de hoofdmap van de server waarop de oplossing wordt geïnstalleerd of waarvan deze wordt verwijderd. U kunt de sjabloon installeren en verwijderen met het opdrachtregelhulpprogramma Stsadm.exe.
   • In 32 bitsversies van Windows Server 2003 heeft het hulpprogramma stsadm.exe het volgende pad: %PROGRAMFILES%\common files\microsoft shared\web server extensions\12\bin.
   • In x64-versies van Windows Server 2003 heeft het hulpprogramma stsadm.exe het volgende pad: %drive%\program files (x86)\common files\microsoft shared\web server extensions\12\bin.

   De kernoplossing installeren:
   1. Selecteer het kernbestand ApplicationTemplateCore.wsp in de uitgepakte distributiebestanden. Dit kernoplossingsbestand wordt toegevoegd aan het oplossingsarchief, een tabel in het configuratiearchief van Windows SharePoint Services waarin oplossingsbestanden worden opgeslagen.
   2. Voer stsadm -o addsolution -filename <file_path>\ApplicationTemplateCore.wsp uit via de opdrachtregel.
   3. Voer vervolgens stsadm -o deploysolution -name ApplicationTemplateCore.wsp -allowgacdeployment uit.
    (Afhankelijk van uw Windows SharePoint Services-configuratie hebt u mogelijk aanvullende kenmerken nodig. Bijvoorbeeld:
    Eén server: [ -local | -time <tijdstip voor distributie> ]
    Serverfarm: [ -immediate | -time <tijdstip voor distributie> ]
    Voor een lijst met kenmerken voert u stsadm -help deploysolution uit.)
   4. Voer ten slotte stsadm -o copyappbincontent uit.
   De kernoplossing verwijderen:

   Opmerking: Andere serverbeheersjablonen kunnen alleen worden geïnstalleerd als de kernoplossing voor toepassingssjablonen geïnstalleerd en gedistribueerd blijft.
   1. Meld u als beheerder aan op de server. De oplossing wordt verwijderd via het het opdrachtregelhulpprogramma stsadm.
   2. Als u wilt dat een oplossing niet langer voor SharePoint-sites beschikbaar is, voert u de opdracht stsadm -o retractsolution -name ApplicationTemplateCore.wsp uit. (Voor een lijst met optionele kenmerken die aan deze opdracht kunnen worden toegevoegd, voert u stsadm -help retractsolution uit.)
   3. Als u een oplossing van de server wilt verwijderen, voert u de opdracht stsadm -o deletesolution -name ApplicationTemplateCore.wsp uit. (Voor een lijst met optionele kenmerken die aan deze opdracht kunnen worden toegevoegd, voert u stsadm -help deletesolution uit.)
   De kernoplossing voor toepassingssjablonen is uit het oplossingsarchief verwijderd.