Toepassingssjabloon voor Windows SharePoint Services 3.0: Documentbibliotheek en -controle

Taal selecteren:
Met de toepassingssjabloon Documentbibliotheek en -controle voor Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 kunnen gebruikers de controlecyclus van processen beheren, zoals nieuwe productspecificatie, publicatie, kennisbeheer en projectplanontwikkeling.