Beveiligingspatch voor Windows Server 2003: Bufferoverloop in het HTML-conversieprogramma kan codeuitvoering mogelijk maken

Taal selecteren:
Er is een beveiligingsprobleem geconstateerd in Microsoft Windows dat tot gevolg kan hebben dat een kwaadwillende gebruiker toegang krijgt tot een computer met Microsoft Windows en hier allerlei acties onderneemt.