Microsoft Healthcare - Ontmoetingsplaats voor beslissingsnemers in de gezondheidzorg

Knowledge Driven Health

Knowledge Driven HealthMicrosoft ziet mensen, eerder dan processen, als de sleutel tot succes in de gezondheidszorg, wat zich uit in gezonde patiënten en een gezond financieel beleid. Onze Knowledge Driven Health visie komt tegemoet aan de behoeften van beslissingsnemers uit de gezondheidszorg en de gemeenschap van levenswetenschappers. We helpen hen efficiënter te werken met innoverende Microsoft-producten en oplossingen op maat. Om deze “Knowledge Driven Health” visie ook in België waar te maken werkt Microsoft samen met gespecialiseerde partners, klanten en alle betrokkenen uit de sector om kennis en ervaring uit te wisselen, en om innovatieve, kwalitatieve en kost-efficiente technologische oplossingen te bouwen. Hiertoe werd het “HealthSquare” programma uitgewerkt.

Dit is een generieke voorstelling van het Connected Health Platform. Het wordt gebruikt als basis voor de innovatieve oplossingen van onze partners.

Voor meer details in verband met de oplossingen, contacteer onze partners of surf naar www.microsoft.com/healthcare