Aanmelden

Veelgestelde vragen over privacy

Zodra de verkoop van Nokia’s bedrijfstak Devices Services aan Microsoft afgerond is, neemt het nieuwe Finse bedrijf Microsoft Mobile Oy de verantwoording over voor de persoonsgegevens van de klanten van dat bedrijf. Klantinformatie van Nokia die niet gerelateerd is aan de activiteiten van Devices Services blijft bij Nokia berusten. Voor sommige services – met name Nokia-account, het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score – delen Nokia en Microsoft Mobile de verantwoordelijkheid voor de klantinformatie. Onderstaande vragen en antwoorden geven meer bijzonderheden over de gang van zaken na de verkoop.

1. Vraag: Wat verandert er na de overname van het Nokia-bedrijf Devices Services door Microsoft in de manier waarop mijn persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden?

Antwoord:
Na de overname door Microsoft van het Nokia-bedrijf Devices Services worden persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende apparaten en services van dat bedrijf, verzameld en verwerkt door het nieuwe Finse bedrijf Microsoft Mobile Oy.

Behalve de eigendomsoverdracht verandert er in wezen niets in de manier waarop jouw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Microsoft Mobile handhaaft het privacybeleid van Nokia, met enkele kleine veranderingen die het eigendom van Microsoft Mobile reflecteren. Microsoft Mobile zal hetzelfde type persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. De overname is niet van invloed op de manier waarop de gegevens verwerkt worden.

Ga voor meer informatie over de apparaten en services die Microsoft overneemt naar.

2. Vraag: Waarin bestaan de specifieke verschillen tussen het privacybeleid van Microsoft Mobile en het eerdere privacybeleid van Nokia?

Antwoord:
Zoals hierboven uitgelegd, blijft het privacybeleid voor het bedrijf Devices Services na de overname in grote trekken onveranderd. Microsoft Mobile neemt alleen de verantwoordelijkheid over voor alle persoonsgegevens die volgens het beleid voor dat bedrijf verzameld worden.

Microsoft en Nokia hebben in het kader van de verkoop bovendien nieuwe privacydocumentatie samengesteld om je uit te leggen wat er te gebeuren staat. Met name hebben Microsoft en Nokia een nieuwe privacy-aanvulling samengesteld, die uitlegt hoe Nokia-account zal worden gebruikt voor de toegang tot de services van zowel Microsoft Mobile als Nokia. We hebben de privacy-aanvulling tevens geactualiseerd voor het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score om soortgelijke aanvullende informatie te verschaffen. Deze geactualiseerde documenten vind je hier.

We hebben het privacybeleid ook geactualiseerd om duidelijk te maken dat Microsoft gebonden is aan het Safe Harbor Framework van de VS-EU en het Safe Harbor Framework van de VS-Zwitserland, die zijn opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

3. Vraag: Behoudt Nokia na de verkoop persoonsgegevens van mij die afkomstig zijn van Nokia's Devices Services?

Antwoord:
Na de overname blijven services die niet gerelateerd zijn aan het bedrijf Devices Services in handen van Nokia en Nokia blijft ook verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op die services. Zoals hieronder uitgelegd deelt Nokia de verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens met Microsoft Mobile voor Nokia-account, het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score. Anders dan dat neemt Microsoft Mobile de verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan de bedrijfsactiviteiten van Devices Services.

4. Vraag: Als ik het goed begrijp is het privacybeleid van Microsoft Mobile alleen op bepaalde services van toepassing. Hoe weet ik welk privacybeleid na de verkoop van toepassing is op welke services?

Antwoord:
De overname van het Nokia-bedrijf Devices Services omvat alle Lumia-, Asha- en S40-, S30-, Symbian- en MeeGo-gebaseerde apparaten evenals bepaalde voormalige Nokia-applicaties en services die betrekking hebben op deze apparaten. Persoonsgegevens die verzameld worden in verband met de overgedragen bedrijfsactiviteiten vallen onder het privacybeleid van Microsoft Mobile. Je kunt dit beleid hier lezen.

Het is belangrijk op te merken dat Microsoft niet alle applicaties en services van Nokia verwerft. Nokia blijft verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die verzameld en gebruikt worden in verband met de applicaties en services van Nokia die in eigendom van Nokia blijven, zoals de karteringsapplicaties van Nokia HERE.
Het document hier geeft meer informatie over welke onderneming welke services en applicaties levert na de verkoop.

5. Vraag: Ik begrijp dat Nokia Corporation en Microsoft Mobile samen de verantwoordelijkheid delen voor de persoonsgegevens van Nokia-account, het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score. Wat betekent dit in de praktijk?

Antwoord:
Voor de gegevens van Nokia-account, het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score delen Nokia Corporation en Microsoft Mobile samen de verantwoordelijkheid. Na de verkoop houdt dit in dat beide ondernemingen verantwoordelijk zijn voor deze gegevens en dat beide ondernemingen zullen inspelen op jouw privacybehoeften.
In de praktijk:

  • Je houdt toegang tot de Nokia-services (d.w.z. de services van Nokia die Microsoft niet overneemt van Nokia en die Nokia blijft verlenen) via je Nokia-account.
  • Je hebt tevens toegang tot de services die door Microsoft Mobile verleend worden (d.w.z. de diensten van Nokia die Microsoft overneemt van Nokia) via je Nokia-account.
  • Als je je profiel wilt bijwerken (bijvoorbeeld je e-mailadres, telefoonnummer of omdat je je wilt afmelden voor nieuwsbrieven en promoties) kun je dat gewoon blijven doen via het profielbeheer van je Nokia-account dat hier beschikbaar is.
  • Als je privacyrechten voor je Nokia-account wilt doen gelden, kun je naar wens contact opnemen met Microsoft Mobile of Nokia. Je verzoek zal hoe dan ook door zowel Microsoft Mobile als Nokia in behandeling genomen worden en afgehandeld worden volgens het privacybeleid dat van toepassing is op het Nokia-account.
  • De gegevensverzameling via het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score zal werken voor producten en services van zowel Nokia als Microsoft Mobile. Nokia zal de gegevens gebruiken die verzameld zijn via Nokia-services en Microsoft Mobile zal gegevens gebruiken die verzameld zijn via services van Microsoft Mobile. Als je ervoor kiest om het Nokia-verbeteringsprogramma uit te schakelen op je apparaat of applicatie, stuurt het programma geen gebruiksgegevens meer naar Nokia of Microsoft Mobile.

Als onderdeel van de overname hebben Microsoft en Nokia een nieuwe privacy-aanvulling samengesteld, die uitlegt hoe het Nokia-account zal worden gebruikt voor de toegang tot de services van zowel Microsoft Mobile als Nokia. Ook hebben we de privacy-aanvulling voor het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promotor Score bijgewerkt om soortgelijke aanvullende informatie te verschaffen. Deze documentatie vind je hier.

6. Vraag: Op de gebruikersinterface en/of doos van mijn apparaat en/of applicatie staat nog steeds het woord 'Nokia' vermeld. Ben ik nu na de overname nog steeds in interactie met Nokia of ben ik nu in interactie met Microsoft? Wie ontvangt mijn gegevens voor de verschillende services?

Antwoord:
Microsoft neemt het Nokia-bedrijf Devices Services over, met inbegrip van alle Lumia-, Asha- en S40-, S30-, Symbian- en MeeGo-gebaseerde apparaten evenals bepaalde voormalige Nokia-applicaties en services die betrekking hebben op deze apparaten. Het zal na de voltooiing van de overname enige tijd duren voordat al de teksten voor de voormalige apparaten, services en apps van Nokia zijn aangepast. We werken momenteel aan deze updates. Echter, te allen tijde na de voltooiing van de overname, ook tijdens deze overgangsperiode, vallen deze apparaten, diensten en applicaties onder het privacybeleid van Microsoft Mobile, dat hier beschikbaar is.

De applicaties en services van Nokia (d.w.z. de applicaties services die Microsoft niet overneemt van Nokia) worden echter ook in het vervolg door Nokia geleverd en ze zijn onderhevig aan het privacybeleid van Nokia, dat hier beschikbaar is.

Het document hier geeft meer informatie over welke onderneming welke services en applicaties levert na de verkoop. Je vindt ook meer informatie op www.nokia.com/privacy.

7. Vraag: Ik begrijp dat er een nieuw privacy-aanvulling is voor het Nokia-account. Wat staat er in deze aanvulling en waarom hebben jullie hem geïntroduceerd?

Antwoord:
Na de overname kan het Nokia-account worden gebruikt voor toegang tot services van zowel Microsoft Mobile als Nokia. We hebben een nieuwe privacy-aanvulling opgesteld om deze relatie nader uit te leggen.
De nieuwe privacy-aanvulling voor het Nokia-account vind je hier.

8. Vraag: Ik begrijp dat jullie het aanvullende privacydocument hebben geactualiseerd voor het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score. Wat is er veranderd?

Antwoord:
Het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promotor Score werden gebruikt voor het verzamelen van informatie inzake productverbeteringen voor vele producten en services van Nokia. Na de overname verzamelen het Nokia-verbeteringsprogramma en Net Promoter Score echter gegevens voor de producten en services van zowel Microsoft Mobile als Nokia. We hebben de bestaande privacy-aanvulling van het Nokia-verbeteringsprogramma hiertoe aangepast en we hebben in de aanvulling tevens een uiteenzetting van Net Promoter Score toegevoegd om deze relatie beter uit te leggen.

9. Vraag: Verandert de verkoop van de bedrijfsactiviteiten in Devices Services naar welke landen van bestemming mijn gegevens nu worden overgebracht? Zal Microsoft Mobile mijn persoonsgegevens na de verkoop naar de Verenigde Staten overbrengen?

Antwoord:
Er vinden geen veranderingen plaats in de bestemming van de gegevens die kunnen worden overgedragen. In het privacybeleid van Nokia werd al aangegeven dat de producten en diensten van Nokia kunnen geleverd worden met middelen en servers die zich bevinden in verschillende landen over de hele wereld, ook in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zoals de Verenigde Staten. Sommige gegevens kunnen worden opgeslagen of zijn toegankelijk op locaties buiten Europa – maar dit is niet nieuw. Net als Nokia Inc zijn Microsoft Corporation en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten gecertificeerd volgens het VS-EU Safe Harbor Framework inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de EER. Je persoonsgegevens blijven beschermd door solide privacy- en veiligheidsmaatregelen, ongeacht de plaats waar deze zich bevinden.

10. Vraag: Als ik toegang wil verkrijgen tot mijn persoonsgegevens of als ik wil dat ze na de overname aangepast of verwijderd worden, hoe kan ik dat dan doen?

Antwoord:
Als je na de overname je privacyrechten wilt doen gelden, kun je contact opnemen met:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

11. Vraag: Ik wil mijn Nokia-account verwijderen. Hoe doe ik dat?

Antwoord:
Je kunt je Nokia-account via de optie 'je account beëindigen' hier beëindigen.

12. Vraag: Moet ik in verband met deze veranderingen mijn applicaties of de software van mijn apparaat updaten?

Antwoord:
Nee. Je zult geen verschil merken in de functionaliteit van de toepassingen of het apparaat als gevolg van de overname.

13. Vraag: Ik heb zowel een Microsoft-account als een Nokia-account. Combineert Microsoft mijn persoonsgegevens van de beide accounts?

Antwoord:
Nee, je Microsoft-account en Nokia-account blijven gescheiden en ze worden elk door afzonderlijke entiteiten van Microsoft aangeboden.

14. Vraag: Deelt Microsoft mijn gegevens met wetshandhavingsinstanties die mijn gegevens niet van Nokia hadden kunnen verkrijgen?

Antwoord:
Microsoft voldoet aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en andere wetgeving, net als Nokia zou hebben gedaan, voor zover het de verwerking van gegevens in het kader van de wetgeving in een specifiek rechtsgebied betreft. Overeenkomstig het privacybeleid van Nokia voor de apparaten en services van Nokia, kan ook Microsoft na de overname wettelijk verplicht zijn je persoonlijke gegevens openbaar te maken aan bepaalde autoriteiten of andere derde partijen, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsinstanties in landen waar wij of derde partijen namens ons actief zijn.

15. Vraag: Met wie kan ik contact opnemen met eventuele vragen?

Antwoord:
Je kunt met verdere vragen over de privacyaspecten van de Microsoft/Nokia-overname terecht bij

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

We zouden graag feedback ontvangen

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Doe mee aan een korte enquête en vertel ons hoe je online ervaring was. Als je klaar bent met browsen, wordt er een vragenlijst geopend die je kunt invullen.

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Bedankt!

Als je de site verlaat, wordt er een enquête geopend.