Aanmelden

Privacybeleid

Februari 2015

Je privacy is belangrijk voor ons

Microsoft en zijn gelieerde ondernemingen leggen zich toe op het beschermen van je privacy en op de naleving van de geldende gegevensbeschermings- en privacywetgeving. Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer Microsoft Mobile aan te merken is als verantwoordelijke in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.

Je ontvangt van ons aanvullende privacy-informatie die specifiek is voor producten of diensten in Supplementen ter aanvulling op dit Beleid en op andere mededelingen die getoond worden als je onze producten of diensten gebruikt. Als de mededelingen en dit Beleid van elkaar verschillen, dient voorrang te worden gegeven aan de mededelingen. Informatie over het besturingssysteem Windows Phone vind je verder ook hier. Houd er rekening mee dat niet alle functies beschikbaar zijn op alle apparaten (sommige functies gelden niet voor alle netwerken of in alle regio’s en zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar op telefoons met een beperkt geheugen of op telefoons zonder mobiele spraakdiensten of mobiele datadiensten).

De software op je apparaat kan toegang verkrijgen tot je informatie. Onze producten en diensten kunnen koppelingen bevatten naar de websites en diensten van andere bedrijven die een eigen privacybeleid hebben. Microsoft is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van anderen en we adviseren daarom deze privacymededelingen te lezen.

Als je niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik onze producten en diensten dan niet en verstrek geen persoonlijke gegevens aan Microsoft.

Wat voor informatie verzamelen we?

We verzamelen je persoonlijke gegevens en andere informatie als je een bestelling plaatst, als je je voor onze producten of diensten registreert of deze gebruikt en als je deelneemt aan een campagne of onderzoek of anderszins met ons interageert. Dit omvat de volgende categorieën:

 • Activering van producten en diensten Microsoft-producten en diensten vereisen mogelijk elektronische activering. Daarbij worden het apparaat- en applicatietype en unieke aanduidingen van apparaat, applicatie, netwerk en abonnement naar Microsoft verzonden. Afhankelijk van je apparaatmodel en instellingen kan de locatie van het apparaat tijdens de eerste opstart van het apparaat tevens worden verzameld.
 • Gebruik van producten en diensten Bij online toegang tot onze diensten wordt je bezoek automatisch geregistreerd door onze webservers. Deze geregistreerde gegevens omvatten doorgaans de IP-adressen, toegangstijden, sites waarvan gelinkt is, bezochte pagina's, gebruikte links en functies, weergegeven of gevraagde content, het type browser of applicatie, de taal en andere soortgelijke informatie. Zie ook ons Cookiebeleid.
  Onze applicaties kunnen op gezette tijden verbinding maken met onze servers, bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van updates te controleren of om informatie te versturen over het gebruik van diensten. Daarnaast kunnen wij je verzoeken om vrijwillig mee te doen aan programma's ter verbetering van onze producten en diensten of onderzoeksprogramma's waarbij gedetailleerde informatie verzameld wordt. Zie de Supplementen bij dit Beleid voor meer gegevens.
 • Informatie die je aan ons verstrekt Wanneer je een account aanmaakt, een bestelling plaatst, diensten aanvraagt, deelneemt aan onderzoeken of campagnes of op andere wijze met ons communiceert, kunnen we je vragen om informatie zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, gebruikersnaam en wachtwoord, feedback, informatie met betrekking tot je apparaten, leeftijd, geslacht, taal, bankrekeningnummer, creditcardgegevens en andere soortgelijke gegevens.

We houden ook gegevens bij over je toestemmingen, voorkeuren en instellingen met betrekking tot onder andere locatiegegevens, marketing en het delen van persoonlijke gegevens.

 • Je transacties met ons We houden gegevens bij over je aankopen, downloads, de content die je aan ons verstrekt hebt, je vragen, je overeenkomsten met Microsoft, de aan jou geleverde producten en diensten, betalings-en leveringsinformatie, je contacten en communicaties en andere interacties met ons. In overeenstemming met de toepasbare wetgeving kunnen we je communicatie met onze klantenservice en andere soortgelijke contactpunten opnemen.

  Positiebepalings- en locatiegegevens Locatiegebaseerde diensten stellen locaties vast met gebruikmaking van satelliet-, mobiel-, Wi-Fi- of andere netwerkgebaseerde positiebepalingsmethoden. Deze technologieën de uitwisseling betreffen van je locatiegegevens en unieke apparaat-, mobiel-, Wi-Fi- of andere netwerkgerelateerde identificatoren met Microsoft. Onze producten kunnen via meerdere apparaatplatforms, applicaties en diensten werken, die je locatiegegevens ook kunnen verzamelen. We gebruiken deze informatie niet om je zonder toestemming persoonlijk te identificeren.

Bij gebruikmaking van onze locatiegebaseerde diensten en functies, zoals locatiegebaseerde zoekacties, navigatie en routebepalingen of verzoeken om kaartgegevens, worden je locatiegegevens naar Microsoft verzonden om je van dienst te kunnen zijn met de juiste content die ook locatiegebaseerde reclame kan bevatten.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Microsoft kan je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden verwerken. Eén of meerdere doeleinden kunnen tegelijkertijd van toepassing zijn.

 • Leveren van producten en dienstverlening We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor het leveren van onze producten en diensten, voor het verwerken van je verzoeken of zoals anderszins nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en Microsoft, om de functionaliteit en veiligheid van onze producten en diensten te waarborgen, om je te identificeren en om fraude en ander misbruik te voorkomen en onderzoeken.
 • Accounts Voor bepaalde diensten is mogelijk een account vereist om je content en voorkeuren te kunnen beheren.
 • Ontwikkelen en beheren van producten en diensten We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor de ontwikkeling van onze producten, diensten, klantenzorg, verkoop en marketing. We kunnen persoonlijke gegevens die verzameld zijn met betrekking tot je gebruik van een specifiek product en/of dienst van Microsoft combineren met andere persoonlijke gegevens die verzameld zijn door andere producten en diensten van Microsoft, tenzij dergelijke persoonlijke gegevens verzameld zijn voor een ander doel.
 • Communicatie met jou We kunnen jouw persoonlijke gegevens gebruiken om je op de hoogte te stellen van veranderingen in onze diensten of om urgente waarschuwingen te verzenden, andere dergelijke kennisgevingen met betrekking tot onze producten en/of diensten of om contact met je op te nemen over klantendienst-gerelateerde kwesties.
 • Marketing, reclame en het doen van aanbevelingen We kunnen contact met je opnemen om je op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten of promoties die wij aanbieden en om marktonderzoek te doen wanneer we jouw toestemming hebben of dit op andere wijze is toegestaan. We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken om ons aanbod te personaliseren en je te voorzien van meer relevante diensten, bijvoorbeeld voor het doen van aanbevelingen en om aangepaste content en reclame in onze diensten te tonen. Hieronder kan vallen: het tonen van content van Microsoft en derde partijen.

Delen we persoonlijke gegevens?

We verkopen, leasen, verhuren of maken je persoonlijke gegevens niet op andere wijze openbaar aan derde partijen, tenzij hieronder anderszins vermeld.

 • Jouw toestemming en diensten voor sociaal delen We kunnen je persoonlijke gegevens delen als we daarvoor jouw toestemming hebben. Sommige diensten kunnen toestaan dat je persoonlijke gegevens met andere gebruikers van de dienst of met andere diensten en hun gebruikers deelt. Denk goed na voordat je persoonlijke gegevens of andere informatie deelt, die mogelijk toegankelijk zijn voor andere gebruikers.
 • Microsoft-bedrijven en bevoegde derden We delen je persoonlijke gegevens mogelijk met andere Microsoft-bedrijven of bevoegde derden die persoonlijke gegevens verwerken voor Microsoft, voor de doeleinden die in dit Beleid beschreven worden. Hieronder kan bijvoorbeeld vallen: facturering via je netwerkprovider of anderszins, de levering van je bestellingen, dienstverlening, waaronder klantenservice, beheren en analyseren van consumentgegevens, kredietcontroles, het verrichten van marktonderzoek en het beheer van marketingcampagnes en andere soortgelijke campagnes. Als je bij ons een Microsoft-product koopt met een plan van een netwerkserviceprovider, kan het nodig zijn informatie uit te wisselen met je netwerkserviceprovider om die dienst te leveren.

We kunnen je gezamenlijk met onze partners, bijvoorbeeld je mobiele provider, marketingberichten en andere mededelingen toezenden. Om dubbele of onnodige communicatie te voorkomen en het bericht op jou persoonlijk af te stemmen, kan het nodig zijn informatie die Microsoft verzameld heeft te koppelen aan informatie die de partner heeft verzameld, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Deze geautoriseerde derden mogen je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. We eisen van ze dat ze conform dit Beleid handelen en gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Verplichte informatieverschaffing we kunnen je persoonlijke gegevens inzien, openbaar maken en bewaren, met inbegrip van je privé content (zoals de inhoud van je e-mails en andere persoonlijke communicatie of bestanden in persoonlijke mappen) wanneer we op goede gronden aannemen dat dit noodzakelijk is om :
(1) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of in reactie op een verzoek op basis van een geldige wettelijke procedure van de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van wetshandhavings- of andere overheidsinstanties;
(2) de bescherming van onze klanten, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de diensten op te lichten, of ter voorkoming van het verlies van het leven of ernstig letsel van eenieder;
(3) de veiligheid van onze diensten te beheren en te handhaven, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
(4) de bescherming van het eigendomsrecht van Microsoft, waaronder de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de diensten. Indien we echter informatie ontvangen die aangeeft dat iemand gebruik maakt van onze diensten om gestolen intellectueel of fysiek eigendom van Microsoft te verhandelen, zullen we de privé content van de klanten niet zelf inspecteren, maar de zaak mogelijk naar politie,justititie verwijzen.

Fusie en overnameAls we besluiten bedrijven in bepaalde landen te verkopen, verwerven, fuseren of op andere wijze te reorganiseren, kan hierbij het openbaar maken van persoonlijke gegevens betrokken zijn aan potentiële of daadwerkelijke kopers en hun adviseurs, of het ontvangen van persoonlijke gegevens van verkopers en hun adviseurs.

Hoe gaan we om met de privacy van kinderen?

Producten en diensten van Microsoft zijn over het algemeen bedoeld voor een algemeen publiek. Microsoft verzamelt niet bewust informatie van kinderen zonder de toestemming van hun ouders of voogden. Microsoft publiceert veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van internetdiensten op onze websites.

Hoe gaan we om met de kwaliteit van de gegevens?

We nemen redelijke maatregelen om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens up-to-date te houden en om onjuiste of onnodige persoonlijke gegevens te verwijderen.

We raden aan om je persoonlijke gegevens van tijd tot tijd via je account door te nemen om te controleren of ze nog juist zijn.

Welke stappen worden ondernomen om persoonlijke gegevens te beveiligen?

Privacy en beveiliging zijn belangrijke overwegingen bij het maken en leveren van onze producten en diensten. We hebben specifieke verantwoordelijkheden in het leven geroepen om privacy- en veiligheidsgerelateerde zaken aan te pakken. We handhaven onze interne beleidsregels en richtlijnen via een adequate selectie van activiteiten, waaronder proactief en reactief risicobeheer, beveiligings- en privacytechnieken, training en beoordelingen. We ondernemen adequate stappen om online beveiliging, fysieke beveiliging, risico van gegevensverlies en andere risico's aan te pakken, rekening houdend met de risico's tijdens de gegevensverwerking en de aard van de gegevens die beschermd worden. Daarnaast beperken we de toegang tot onze databases met

persoonlijke gegevens tot bevoegde personen die een legitieme aanleiding hebben voor de toegang tot dergelijke informatie.

Hoe gebruiken we cookies en webbakens?

Microsoft gebruikt cookies, webbakens en soortgelijke methoden voor het doen functioneren en verbeteren van onze websites en ons aanbod. We gebruiken cookies ook voor personaliseringsdoelen en voor het weergeven van reclame. Sommige websites van Microsoft gebruiken reclametechnologieën van derden, zoals DoubleClick, om reclame aan te bieden.

Onze domeinen kunnen elementen van derden bevatten, die cookies plaatsen voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld gerelateerd aan een sociaal netwerk van een derde partij. Surf naar ons Cookiebeleid om meer te lezen over de manier waarop Microsoft cookies gebruikt en hoe je cookies via je browserinstellingen of anderszins kunt uitschakelen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht te weten welke persoonlijk gegevens we van je bewaren. Je hebt het recht te vragen om onvolledige, onjuiste, onnodige of verouderde persoonlijke gegevens te verwijderen of bij te werken. Je hebt het recht je af te melden van van direct marketing-berichten en om ons te verzoeken te stoppen met de verwerking van je persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden of op andere wettelijk dwingende gronden. Echter, als je je afmeldt van marketingberichten en andere mededelingen van Microsoft, kun je mogelijk toch nog urgente waarschuwingen van ons ontvangen.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen of door je account en voorkeuren te beheren via de beschikbare profielbeheertools op je apparaat en onze diensten. In sommige gevallen, vooral als je wilt dat wij je gegevens verwijderen of niet langer verwerken, kan dit ook betekenen dat we de diensten niet meer aan je kunnen verlenen.

Wie beheert en verwerkt je persoonlijke gegevens?

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland, is de verantwoordelijke ten aanzien van de persoonlijke gegevens die overeenkomstig dit Beleid verzameld worden. Daarnaast kan eendochteronderneming van Microsoft die eenproduct of de dienst levert ook een verantwoordelijke zijn ten aanzien van persoonlijke gegevens. Je vindt de identiteit van de beheerder en zijn contactinformatie in de algemene voorwaarden van de desbetreffende producten of diensten of aan de hand van de contactinformatie die vermeld wordt op de desbetreffende websites van Microsoft.

Voor kwesties betreffende het privacybeleid van Microsoft Mobile kun je ook contact met ons opnemen via:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens en het Amerikaanse Safe Harbor Privacy Framework

 • Persoonlijke gegevens die via verzameld worden op sites en via diensten van Microsoft kunnen bewaard en verwerkt worden in de Verenigde Staten of alle andere landen waar Microsoft of zijn filialen, dochtermaatschappijen of serviceproviders faciliteiten hebben. Daarom worden je persoonlijke gegevens mogelijk verzonden worden over internationale grenzen buiten het land waar je onze diensten gebruikt, inclusief landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen wetten hebben voor de specifieke bescherming van persoonlijke gegevens of die afwijkende wettelijke regels inzake de gegevensbescherming hanteren. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht en dat een adequate bescherming van je persoonlijke gegevens verstrekt wordt zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door toepassing van standaard overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de desbetreffende overheidsinstanties (indien nodig) en door het eisen van andere passende technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelenen.
 • Microsoft houdt zich aan het Safe Harbor Framework van de VS-EU en het Safe Harbor Framework van de VS-Zwitserland, zoals die zijn opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Ga voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om onze bevoegdheidsverklaring te lezen naar http://www.export.gov/safeharbor/.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen dit Beleid geregeld aanpassen om veranderingen in onze producten en diensten te weerspiegelen en om ons beleid te verduidelijken op basis van ervaring en de feedback van onze klanten. Als we veranderingen aanbrengen, wijzigen we de laatste herzieningsdatum bovenaan deze verklaring. Bij wezenlijke wijzigingen in deze verklaring

of in de manier waarop Microsoft je gegevens gebruikt, brengen we je op opvallende wijze op de hoogte van dergelijke wijzigingen voordat de verandering wordt geïmplementeerd of door je rechtstreeks een mededeling toe te sturen. We raden je aan dit Beleid van tijd tot tijd opnieuw te lezen om op de hoogte te blijven van wijzigingen in dit Beleid.

We zouden graag feedback ontvangen

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Doe mee aan een korte enquête en vertel ons hoe je online ervaring was. Als je klaar bent met browsen, wordt er een vragenlijst geopend die je kunt invullen.

Wat vond je van je bezoek aan onze site?

Bedankt!

Als je de site verlaat, wordt er een enquête geopend.