Open de applicatie Agenda en selecteer Opties > Instellingen > Agenda-alarmtoon (of Agendaherinneringstoon op sommige apparaten) en een van de tonen in de lijst.