Waarom wordt mijn SMS-bericht geconverteerd naar een MMS-bericht?

SMS-berichten kunnen in de volgende situaties naar MMS-berichten worden geconverteerd:

1) Wanneer een lang SMS-bericht wordt verzonden

Op sommige apparaten wordt het berichttype van SMS-tekstbericht geconverteerd naar MMS-multimediabericht als het bericht langer is dan de apparaatspecifieke instelling. Deze is doorgaans 5 - 10 SMS-subberichten (circa 760-1520 tekens). Als het bericht langer is, wordt het naar MMS geconverteerd om mogelijke problemen met de verwerking van lange tekstberichten op het apparaat van de ontvanger te vermijden. De kosten van een SMS-bericht dat uit meerdere aaneengeschakelde subberichten bestaat, zijn soms ook hoger dan de kosten van één MMS-bericht.

De conversie van SMS-tekstbericht naar MMS-multimediabericht treedt op wanneer in de berichtopties het automatische berichttype is geselecteerd. Dit is de standaardmodus waarin het apparaat automatisch probeert de beste modus voor het bericht te selecteren.

U kunt de conversie van SMS naar MMS vermijden door tijdens het schrijven van het bericht in het tekstberichtvenster Opties > Verzendopties > Berichttype > Tekst te selecteren. Het bericht wordt dan altijd als SMS-bericht verzonden en het wordt niet naar MMS geconverteerd.

Het maximumaantal aaneengeschakelde SMS-subberichten is dikwijls 10 (circa 1520 tekens). In de multimediamodus kunnen berichten langer zijn.

2) Er is geen telefoonnummer in de contactgegevens van de gebruiker gedefinieerdAls u een SMS verzendt naar een of meer ontvangers en een van de potentiële ontvangers heeft alleen een e-mailadres, geen telefoonnummer, wordt de SMS geconverteerd naar een MMS. Dit is onafhankelijk van het aantal potentiële ontvangers.Als u de conversie naar MMS wilt vermijden, verwijdert u de contacten waarvoor geen telefoonnummer is opgegeven uit de lijst met ontvangers.