Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

 • Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het drogen.

 • Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.

 • Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.

 • Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.

 • Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.

 • Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

 • Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.

 • Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

 • Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.

 • Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

 • Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op http://www.nokia.com/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie en Turkije. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op http://www.nokia.com/ecoprofile.