Mijn Lumia-telefoon werkt of reageert niet zoals verwacht

Probeer deze oplossingen bijvoorbeeld als uw telefoon zomaar opnieuw opstart, blokkeert of niet inschakelt, als een applicatie vastloopt, als u geluidsproblemen hebt of als het scherm leeg is:

1. Uw telefoon opladen

Laad uw telefoon minstens 20 minuten op.

2. Start uw telefoon opnieuw op.

Houd de toetsen Aan/uit en Volume omlaag tegelijkertijd 10 tot 15 seconden ingedrukt. Laat de toetsen los. De telefoon wordt opnieuw opgestart. Hierna moet u mogelijk de datum en tijd op de telefoon instellen.

Als het probleem zich blijft voordoen, stelt u uw telefoon opnieuw in en herstelt u deze zoals hieronder beschreven.

3. Stel uw telefoon opnieuw in en herstel deze.

Belangrijk:

  • Hiermee wordt alle persoonlijke inhoud op uw telefoon gewist en worden de fabrieksinstellingen hersteld.
  • Controleer voordat u verdergaat met het opnieuw instellen of het batterijniveau van uw telefoon hoger dan 50% is. Als u de resterende levensduur van de batterij wilt controleren, gaat u naar Instellingen > batterijbesparing. Als u dit niet kunt controleren of als het niveau te laag is, moet u uw telefoon ten minste 20 minuten opladen.

Stel uw telefoon opnieuw in via de ingebouwde optie in de telefooninstellingen. Selecteer Instellingen > Info > Fabrieksinstellingen.

Als u niet bij de telefooninstellingen kunt, volgt u de onderstaande stappen:

a. Koppel de lader los. Houd de toetsen Aan/uit en Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt. Laat de ingedrukte toetsen los wanneer de telefoon trilt en houd dan onmiddellijk de knop Volume omlaag ingedrukt totdat op het scherm van de telefoon een uitroepteken (!) wordt weergegeven. Laat de toets Volume omlaag los.

b. Druk vervolgens in deze volgorde op de volumetoetsen en de aan/uit-toets: volume omhoog, volume omlaag, aan/uit en volume omlaag.

c. Wacht totdat uw telefoon opnieuw is ingesteld. Tijdens het opnieuw instellen draaien er maximaal 5 minuten tandwieltjes op het scherm waarna het scherm ongeveer 30 seconden leeg wordt en uw telefoon vervolgens opnieuw wordt opgestart.

d. Doorloop de eerste configuratie van de telefoon. Controleer of de datum en de tijd op uw telefoon goed zijn ingesteld (Instellingen > datum+tijd).