Download Systeemvoorbereidingsprogramma voor implementatie van Windows Server 2003 Service Pack 2 from Official Microsoft Download Center

Systeemvoorbereidingsprogramma voor implementatie van Windows Server 2003 Service Pack 2

Belangrijk! Het selecteren van een taal hieronder zal de volledige pagina-inhoud dynamisch naar die taal wijzigen.

Taal selecteren:
Net als bij eerdere Windows Server 2003-releases is het gebruik van dit programma aan te bevelen voor beheerders die Windows Server 2003 Service Pack 2 willen implementeren.