Hulpprogramma voor Microsoft Office Outlook: Hulpprogramma voor bijwerken van gegevens voor tijdzones voor Microsoft Office Outlook (32-bit)

Taal selecteren:
Dit hulpprogramma wijzigt de agendavermeldingen in Microsoft Office Outlook als de tijdzonedefinities zijn gewijzigd (en opgeslagen in Microsoft Windows) of als de gebruiker de agenda permanent naar een andere tijdzone heeft verplaatst.
 • Versie:

  2

  File Name:

  OutlookTimeZoneMove.exe

  Publicatiedatum:

  23-9-2008

  File Size:

  8.6 MB

   Om de wijzigingen in de tijdzone door te voeren kunnen met dit hulpprogramma agendavermeldingen worden aangepast in Outlook nadat het besturingssysteem is bijgewerkt met de nieuwe tijdzonedefinities. Dit hulpprogramma kan worden gebruikt voor het algemeen wijzigen van agendavermeldingen op basis van de wijzigingen in de tijdzonedefinities die in Windows zijn opgeslagen, of door de gebruiker zijn opgeslagen die de agenda permanent naar een andere tijdzone heeft verplaatst. In versie 3 zijn een aantal problemen opgelost die waren gemeld door gebruikers die met de vorige versie van het hulpprogramma werkten. Dit hulpprogramma kan nu ook via het startmenu van Microsoft Windows worden gestart.

   Details
   • In bestaande terugkerende afspraken heeft Outlook de huidige DST-regels gecodeerd. Instanties van terugkerende afspraken die zich tijdens de deltaperiode voordoen, worden één uur eerder dan gepland weergegeven.
   • Voor bestaande eenmalige afspraken en herinneringen is bij het maken van de afspraak de UTC-waarde (universal time coordinate) al door Outlook berekend. Als een gebruiker een afspraak maakt terwijl Windows is ingesteld voor de oude DST-regels en de afspraak staat gepland tijdens de "nieuwe" DST-weken, wordt de afspraak één uur eerder dan gepland weergegeven.
   • Bestaande gebeurtenissen die een hele dag duren, zijn gekoppeld aan de 24 uren van de dag en niet aan een datum. Door al deze redenen verschuiven gebeurtenissen die een hele dag duren, en beslaan in de "nieuwe" DST-weken twee dagen.

   Aanvullende informatie over gewijzigde tijdzones en Microsoft Office Outlook kunt u vinden in het (Engelstalige) ondersteuningsartikel Addressing daylight saving time using the Outlook Time Zone Data Update Tool (Zomertijd doorvoeren met behulp van het hulpprogramma voor het bijwerken van gegevens voor tijdzones voor Outlook).
 • Ondersteund besturingssysteem

  Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

    • Windows XP met Service Pack (SP) 3 (32-bit)
    • Windows Vista met SP1
    • Windows Server 2003 R2 met MSXML 6.0
    • Windows Server 2008 met SP2 (32-bit en 64-bit)
    • Windows 7
   • Deze download werkt met de volgende Office-toepassingen:
    • Microsoft Outlook 2010 (32-bits versie)
    • Microsoft Office Outlook 2007
    • Microsoft Office Outlook 2003
    • Microsoft Outlook 2002
    • Microsoft Outlook 2000
  • Ga als volgt te werk om deze download te installeren:
   1. Voordat u dit hulpprogramma gaat gebruiken, moet u eerst controleren of de Windows-patch met de actuele tijdzonedefinities is geïnstalleerd of dat Windows Vista met de actuele tijdzonedefinities wordt uitgevoerd.
   2. Klik op de knop Downloaden bovenaan als u het bestand wilt downloaden en opslaan op de harde schijf.
   3. Dubbelklik op het programmabestand OutlookTimeZoneMove.exe op de harde schijf om het installatieprogramma te starten.
   4. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
   Instructies voor het gebruik:

   1. Nadat u het hulpprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u dat programma via de desbetreffende optie in het startmenu van Windows starten. De menuopties staan in het menu Start onder Alle programma's\Microsoft Office Outlook-hulpprogramma's\Hulpprogramma Gegevens bijwerken voor tijdzones. Selecteer Modus voor bijwerken van zomertijd voor tijdzones als u de agenda met de huidige tijdzone wilt bijwerken. Selecteer Permanente verplaatsingsmodus voor tijdzones als u de agenda permanent naar een andere tijdzone wilt verplaatsen.
   2. Controleer of het standaardgegevensbestand is geselecteerd en of de optie Bijwerken zodat wijzigingen in Windows-tijdzones worden weergegeven is geselecteerd en ga vervolgens verder met de rest van het hulpprogramma.
   Als u na het bijwerken van de Windows-tijdzones niet-terugkerende afspraken in uw agenda hebt gemaakt, moet u op de knop Details klikken wanneer door het hulpprogramma wordt gemeld dat de scan is voltooid en moet u die afspraken deselecteren voordat u verder gaat. Ga na het uitvoeren van dit hulpprogramma naar uw agenda en controleer of vermeldingen in de agenda op de juiste tijd staan gepland.

   Als u deze download wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:
   1. Wijs Instellingen aan in het menu Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
   2. Dubbelklik op het onderdeel Software.
   3. Selecteer Hulpprogramma Gegevens bijwerken voor tijdzones in de lijst met programma's en klik vervolgens op Verwijderen of Toevoegen/verwijderen. Als er een dialoogvenster wordt weergegeven, verwijdert u het programma aan de hand van de desbetreffende instructies.
   4. Klik op Ja of OK om te bevestigen dat u het programma wilt verwijderen.