Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime (build 8.0.50727.891) (x86)

Taal selecteren:
Met het herdistribueerbare pakket Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition (VSTO 2005 SE) wordt de Visual Studio Tools for Office-runtime geïnstalleerd. Deze is vereist om oplossingen uit te voeren die zijn gebouwd met VSTO 2005 of VSTO 2005 SE.