Download KB941651: Update voor Windows Vista voor x64-systemen from Official Microsoft Download Center

KB941651: Update voor Windows Vista voor x64-systemen

Belangrijk! Het selecteren van een taal hieronder zal de volledige pagina-inhoud dynamisch naar die taal wijzigen.

Taal selecteren:
Dit is een betrouwbaarheidsupdate. Installeer deze update om de betrouwbaarheid van Windows Media Player 11 voor Windows Vista in bepaalde scenario's te verbeteren.