Sinpaş GYO Microsoft Dynamics NAV Kullanarak ERP Sistemini Bütünü Görmeyi Sağlayan Bir Yapı Haline Getirdi

2006 yılı sonunda yeniden yapılanma kararı alan Sinpaş Grubu, konut projeleri alanındaki çalışmalarını Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Sinpaş GYO) adı altında sürdürmeye başlamıştır. Bugün Sinpaş GYO’nun yer aldığı tüm faaliyetlerde Grubun sahip olduğu köklü geçmişin izleri görülmektedir.

%49 halka açıklık oranı ile İMKB’de işlem gören Sinpaş GYO, çizdiği istikrarlı başarı grafiği ile ilk günden beri hissedarları ve iş ortakları için değer yaratmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden hisselerin yaklaşık %37’si piyasada fiilen dolaşımdadır. Güçlü finansal yapısı ve sürdürülebilir başarı stratejileriyle sektördeki belirsizliklerden etkilenmeden büyümeye devam eden Şirket’in aktif büyüklüğü 31.12.2012 itibariyle 2.094 milyon TL’ye ulaşmıştır.

*
*ERP sistemimiz sadece bir muhasebe-finans programı olarak değil, arazi yönetiminden üretim planlamaya ve hakedişlere kadar şirketin bütününü konsolide eden, bilgi kirliliğini önleyen, bir konuda geçerli tek bilginin olduğu, bütünü görmeyi sağlayan bir yapı haline geldi.*

Hakan Cem Topal
Sinpaş GYO Bilgi Teknolojileri Müdürü

*
Şehircilik alanında uzman ekibiyle Sinpaş GYO, “Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlama” misyonunu da üstlenerek katma değer yaratan yatırımlara odaklanmış olup yatırım yaptığı bölgelerdeki yaşam koşullarını değerlendirmekte ve bu koşulların iyileştirilmesi için stratejiler geliştirmektedir. Böylece yalnızca üstlendiği konut projelerinde değil, aynı zamanda projelerin yer aldığı çevrelerde de yaşamsal kalite ve niteliği yükseltmektedir.

Sinpaş GYO işleyişini bu büyüme ve kurumsallığın gerektirdiği şekilde düzenlemek istiyordu ve bunun için bir ERP programının son derece isabetli bir araç olacağına inanıyordu. Kurumsal kaynak planlama yönetim sisteminin kullanılması ile projelerde kullanılacak mevcut ve tedarik edilmesi gereken kaynakların planlanması, denetlenmesi; kısa veya uzun vadeli tüm projelerde nakit akışının kontrol edilmesi; projelerin ilerlemesini anlık değerlendirebileceğimiz raporların alınması; kurum içindeki birimler arasında etkin iletişimin sağlanması mümkün olacaktı.

Şirketin bu amaçla incelediği ERP programlarının hepsinde önce çıkan özellikler vardı. Bazı uygulamaların muhasebe/finans tarafı güçlüyken bazı uygulamaların üretim modülleri kuvvetliydi. Fakat Sinpaş GYO’nun aradığı çözüm tüm departmanların beraber ihtiyacını karşılayacağı bir çözümdü. Değerlendirmelerin ardından Sinpaş GYO, şirketin beklentilerini uçtan uca karşıladığı için Omni Teknoloji firmasının Microsoft Dynamics NAV üzerinde çalışan Proje Yönetim Sistemi çözümünü seçti ve uyarladı.

Microsoft Dynamics NAV platformunda Omni Teknoloji tarafından geliştirilen Proje Yönetim Sistemi çözümü, muhasebe, finans, demirbaş, insan kaynakları, bordro gibi temel ERP modüllerine ek olarak keşif, birim fiyat analizleri, teklif hazırlama, sözleşme, planlama, iş programı, proje bütçesi, işveren sözleşmeleri ve hakediş yönetimi, taşeron sözleşmeleri, avans, kesinti ve teminat yönetimi, kurumsal satınalma planlaması ve yönetimi, kalite yönetimi, depo yönetimi, saha gerçekleşmeleri takibi, makina bakım onarım yönetimi, doküman takibi, proje bazlı maliyet kontrol ve analizleri, nakit akışı projeksiyonları ve finansal raporlama ve analizler gibi şirketin kurumsal iş süreçlerindeki tüm gereksinimleri uçtan uca karşılıyordu.

Şirket, bu çözüm ile konut metrekare maliyetlerinizi gerçekçi olarak öngörebilir ve gerçekleşmeleri en ince detayında anlık olarak hesaplayabilir hale geldi. Bu sistem sayesinde üretimden gelen gerçek zamanlı verileri baz alarak fatura kaydı oluşturmaya başlandı ve böylece gelir tablolarının her zaman doğru sonucu vermesini sağlandı.

Bunun yanı sıra sistem, ekiplerin üretim maliyetlerine, stok ve gelir bilgilerine daha hâkim olmalarını sağladı ve çok çeşitli anlık raporlar alarak, daha hızlı durum değerlendirmesi yapabilmelerine olanak verdi. Microsoft Dynamics NAV tabanlı bu ERP çözümü, Sinpaş GYO’nun satış bacağında kullandığı CRM ve Müşteri Hizmetlerinde kullandığı Çağrı Merkezi ile de entegre oldu.

Şirket, gelecek dönemde, yasal sorumluluğu olan e-Fatura ve e-Defter projelerini de Omni Teknoloji ile yapmayı hedefliyor.

Omvang klant: Medium Organization
Branche: Architecture, Engineering & Construction
Land of regio: Turkey
Oplossingen:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
Downloadbare bronnenPDF-document