Nokia Lumia 610 - Ik kan geen SMS-berichten op mijn Lumia-telefoon verzenden of ontvangen.

  1. Start uw telefoon opnieuw op.
  2. Controleer de signaalsterkte op het telefoonscherm en ga naar een gebied met een betere ontvangst.
  3. Stuur een SMS naar uw eigen mobiele telefoonnummer. Hiermee worden uw verzend- en ontvangstmogelijkheden in één keer getest.
  4. Controleer het nummer van de SMS-berichtencentrale (Berichten > ... > instellingen > nummer SMS-berichtencentrale). Als het nummer ontbreekt of als u denkt dat het onjuist is, vraagt u uw netwerkoperator om het nummer.
  5. Als u beschikt over Multi-SIM (twee SIM-kaarten met hetzelfde mobiele nummer), houd er dan rekening mee dat bepaalde SMS-berichten alleen kunnen worden ontvangen op uw als primair aangeduide SIM-kaart.

Als de vorige stappen niet helpen, plaatst u een SIM-kaart van een andere operator in uw telefoon om te controleren of de telefoon correct werkt.