Mijn telefoon is fysiek beschadigd

Als u een reden hebt om aan te nemen dat de interne onderdelen van uw telefoon, waaronder de batterij, beschadigd of nat zijn, moet u uw telefoon niet meer gebruiken. Houd er rekening mee dat de vochtschade en fysieke schade niet door de garantie worden gedekt. Raadpleeg uw beperkte garantie voor aanvullende gedetailleerde informatie.