Publicatiedatum:
Ingangsdatum: 15 augustus 2022
Microsoft Services Agreement
Uw privacyUw privacy1_YourPrivacy
Samenvatting

1. Uw privacy. Wij nemen uw privacy serieus. Lees de Privacyverklaring van Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) (de “Privacyverklaring”). Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot u en uw apparaten (“Gegevens”), hoe we uw Gegevens gebruiken en welke juridische basis we hebben voor het verwerken van uw Gegevens. In de Privacyverklaring wordt ook beschreven hoe Microsoft uw inhoud gebruikt, te weten uw correspondentie met anderen, inzendingen door u ingezonden naar Microsoft via de Diensten, en de bestanden, foto's, documenten, audio, digitale werken, livestreams en video's die u uploadt, opslaat, uitzendt of deelt via de Diensten (“Uw Inhoud”).

Volledige tekst
Uw InhoudUw Inhoud2_yourContent
Samenvatting

2. Uw Inhoud. Veel van onze Diensten stellen u in staat Uw Inhoud op te slaan of te delen, of materiaal te ontvangen van anderen. Wij claimen geen eigendomsrechten met betrekking tot Uw Inhoud. Uw Inhoud blijft Uw Inhoud, en u bent er verantwoordelijk voor.

 • a. Wanneer u Uw Inhoud deelt met anderen, begrijpt u dat zij Uw Inhoud mogelijk wereldwijd kunnen gebruiken, opslaan, opnemen, reproduceren, uitzenden, verzenden, delen en weergeven voor het doeleinde waarvoor u Uw Inhoud beschikbaar maakt op de Services, zonder u te compenseren. Als u niet wilt dat anderen dit kunnen doen, moet u de Diensten niet gebruiken voor het delen van Uw Inhoud. U verklaart en garandeert dat u voor de duur van deze Voorwaarden beschikt over (en zult beschikken over) alle benodigde rechten voor Uw Inhoud die is geüpload, opgeslagen of gedeeld op of door middel van de Diensten, en dat het verzamelen, gebruiken en bewaren van Uw Inhoud door middel van de Diensten geen rechten van anderen schendt. We raden u sterk aan regelmatig back-ups te maken van Uw Inhoud. Microsoft kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor Uw Inhoud of het materiaal dat anderen uploaden, opslaan of delen door middel van onze Diensten.
 • b. Voor zover noodzakelijk om de Diensten aan u en anderen te leveren (mogelijk met inbegrip van het wijzigen van de afmetingen, vorm of indeling van Uw Inhoud om deze beter te kunnen opslaan of weer te geven aan u), om u en de Diensten te beschermen en om de producten en diensten van Microsoft te verbeteren, verleent u Microsoft een wereldwijde en royaltyvrije intellectuele eigendomslicentie voor het gebruik van Uw Inhoud, bijvoorbeeld, om kopieën te maken van Uw Inhoud of om Uw Inhoud te bewaren, verzenden, anders in te delen, te distribueren via communicatiemiddelen en weer te geven op de Diensten. Indien u Uw Inhoud publiceert in onderdelen van de Dienst waar deze online onbeperkt toegankelijk wordt weergegeven, kan Uw Inhoud worden opgenomen in demonstaties of materialen ter promotie van de Dienst. Sommige Diensten worden ondersteund door advertenties. Mechanismen die Microsoft hanteert voor persoonlijke afstemming van advertenties zijn te vinden op https://choice.live.com. We maken geen gebruik van wat u zegt in e-mail, chat, videogesprekken of voicemail, of in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden om gericht te kunnen adverteren. Ons advertentiebeleid wordt in detail beschreven in de Privacyverklaring.
Volledige tekst
GedragscodeGedragscode3_codeOfConduct
Samenvatting

3. Gedragscode.

 • a. Inhoud, materialen of handelingen die in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn niet toegestaan. Door in te stemmen met deze Voorwaarden, neemt u de verplichting op u om u te houden aan deze regels:
  • i. Maak u niet schuldig aan onwettige handelingen.
  • ii. Onthoud u van activiteiten die kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen.
  • iii. Verstuur geen spam en houd u niet bezig met phishing. Met spam wordt in grote aantallen verzonden ongewenste, ongevraagde e-mail, inzendingen, contactverzoeken, tekstberichten (sms), expresberichten bedoeld of vergelijkbare elektronische communicatie. Phishing is het verzenden van e-mail of andere elektronische communicatie om ontvangers op frauduleuze of onwettige wijze ertoe te brengen persoonlijke of gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, geboortedatums, burgerservicenummers, paspoortnummers, creditcardgegevens, financiële gegevens of andere gevoelige informatie te onthullen, of om toegang te verkrijgen tot accounts of dossiers, diefstal van gegevens uit documenten of andere gevoelige informatie, betaling en/of financieel gewin.
  • iv. Gebruik de Diensten niet voor het weergeven of delen van ongepaste Inhoud of andere materialen (zoals bloot, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten).
  • v. Onthoud u van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (bijvoorbeeld geld vragen onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of die Diensten manipuleren om gamestatistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).
  • vi. Probeer niet opzettelijk beperkingen met betrekking tot de toegang tot of beschikbaarheid van de Diensten te beïnvloeden.
  • vii. Onthoud u van activiteiten die schade toebrengen aan u, aan de Diensten of aan anderen (bijvoorbeeld het verzenden van virussen, lastigvallen van anderen, plaatsen van terroristische of gewelddadig extremistische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen).
  • viii. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of andere auteursrechtelijk beschermde materialen, doorverkoop of andere distributie van Bing-kaarten, of foto's).
  • ix. Onthoud u van activiteiten die de privacy van anderen schenden.
  • x. Verleen geen hulp aan anderen om deze regels te overtreden.
 • b. Handhaving. We behouden ons het recht voor Uw Inhoud te weigeren indien de beperkingen met betrekking tot opslagruimte of bestandsgrootte die voor de Dienst zijn vastgesteld worden overschreden. Indien u een van de verplichtingen in artikel 3.a niet nakomt of anderszins deze Voorwaarden wezenlijk schendt, kunnen we stappen tegen u ondernemen, waaronder begrepen (zonder beperking) het stoppen van de levering van de Diensten of het sluiten van uw Microsoft-account of uw Skype-account met onmiddellijke ingang, indien daar voldoende aanleiding toe is, of het blokkeren van communicatie (e-mail, bestandsdeling of expresberichten) naar en van de Diensten. We behouden ons tevens het recht voor op enig moment Uw Inhoud te verwijderen of uit de Diensten te verwijderen, indien we erop worden gewezen dat het toepasselijk recht of deze Voorwaarden mogelijk erdoor wordt/worden geschonden. Tijdens het onderzoeken van vermoede schendingen van deze Voorwaarden behoudt Microsoft zich het recht voor Uw Inhoud te bekijken om de zaak op te lossen. We volgen echter niet wat zich op de Diensten afspeelt en doen ook geen poging daartoe. Zie het Digital Safety Content Report (http://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report) voor meer informatie over hoe Microsoft bepaalde soorten inbreukmakende inhoud op onze consumentendiensten aanpakt.
 • c. Toepassing op Xbox Diensten. Klik hier (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) voor meer informatie over de wijze waarop deze Gedragscode van toepassing is op de games, toepassingen, diensten en inhoud van alle Xbox Diensten, waaronder Xbox Game Pass, Games for Windows Live en Xbox Game Studios die door Microsoft worden geleverd. Overtredingen van de Gedragscode via Xbox Diensten (gedefinieerd in artikel 13.a.i) kan leiden tot opschorting of blokkering van deelname aan Xbox Diensten, tot en met vervallen van inhoudlicenties, Xbox Gold-lidmaatschapstijd en Microsoft-accounttegoeden die aan het account zijn gekoppeld.
 • d. Microsoft Start Community-richtlijnen. De Microsoft Start Community-richtlijnen (https://www.msn.com/en-ie/community/guideline) regelen de interactie van geregistreerde gebruikers met nieuws en professioneel gegenereerde inhoud op de dienst. Overtredingen van de Gedragscode in de Microsoft Start Community-richtlijnen kunnen leiden tot schorsing of uitsluiting van de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen in de community of opheffing van Microsoft-accounts.
Volledige tekst
De Diensten en ondersteuning gebruikenDe Diensten en ondersteuning gebruiken4_usingTheServicesSupport
Samenvatting

4. De Diensten en ondersteuning gebruiken.

 • a. Microsoft-account. Voor het gebruik van de Diensten hebt u een Microsoft-account nodig. Met uw Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij producten, websites en diensten die worden geleverd door Microsoft en bepaalde Microsoft-partners.
  • i. Een account maken. U kunt een Microsoft-account maken door online te registreren. U stemt ermee in geen valse, onjuiste of misleidende gegevens te gebruiken tijdens uw aanmelding voor een Microsoft-account. In sommige gevallen is het mogelijk dat een derde partij, bijvoorbeeld uw internetprovider, u een Microsoft-account heeft toegewezen. Indien u uw Microsoft-account hebt ontvangen van een derde partij, beschikt de betreffende derde partij mogelijk over aanvullende rechten met betrekking tot uw account, zoals het verkrijgen van toegang tot of het verwijderen van uw Microsoft-account. Lees eventuele aanvullende voorwaarden die de derde partij aan u heeft verstrekt door. Microsoft draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze aanvullende voorwaarden. Indien u een Microsoft-account maakt namens een entiteit, bijvoorbeeld uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om de betreffende entiteit te binden aan deze Voorwaarden. U kunt de referenties van uw Microsoft-account niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens en wachtwoord geheim, om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw Microsoft-account.
  • ii. Het account gebruiken. Uw Microsoft-account blijft alleen actief indien u het gebruikt. Dit betekent dat u zich ten minste eenmaal per twee jaar dient aan te melden om uw Microsoft-account en de bijbehorende Diensten actief te houden, tenzij een langere periode is bepaald in het Beleid inzake activiteit van het Microsoft-account op https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 of in een aanbieding voor een betaald onderdeel van de Diensten, of wettelijk is vereist. Indien u zich niet aanmeldt tijdens deze periode, nemen we aan dat uw Microsoft-account inactief is en wordt het door ons gesloten. Zie artikel 4.a.iv.2 voor de gevolgen van het sluiten van een Microsoft-account. U dient zich ten minste eenmaal per jaar aan te melden bij uw Postvak IN van Outlook.com en bij uw OneDrive (afzonderlijk), anders wordt uw Postvak IN van Outlook.com en uw OneDrive gesloten. Indien we redelijkerwijs geloven het risico bestaat dat uw Microsoft-account op frauduleuze wijze wordt gebruikt door een derde partij (bijvoorbeeld als gevolg van inbreuk op het account), kan Microsoft uw account opschorten totdat u het eigendom van het account kunt terugvorderen. Afhankelijk van de aard van de inbreuk, is het mogelijk dat we gedwongen zijn de toegang tot Uw Inhoud of een deel ervan te blokkeren. Indien u problemen ondervindt bij de toegang tot uw Microsoft-account, kunt u terecht op deze website (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Kinderen en accounts. Door een Microsoft-account aan te maken of gebruik te maken van de Diensten accepteert u en gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan deze Voorwaarden en verklaart u dat u “meerderjarig” bent volgens de normen van het land waar u woont, of dat uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord gaat te namens u te zijn gebonden aan deze Voorwaarden. Indien u niet weet of u meerderjarig bent volgens de normen van het land waar u woont, of dit artikel niet begrijpt, mag u geen Microsoft-account maken voordat u uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger om hulp hebt gevraagd. Indien u ouder of voogd bent van een minderjarige, aanvaarden u en de minderjarige deze Voorwaarden en stemmen hiermee in en bent u verantwoordelijk voor het toezicht op uw minderjarige tijdens het gebruik van het Microsoft-account of de Diensten, waaronder aankopen, ongeacht of het account van de minderjarige al is geopend of later wordt gecreëerd.
  • iv. Uw account sluiten.
   • 1. Naast het recht op annuleren dat u hebt overeenkomstig hetgeen is bepaald in het artikel "Restitutiebeleid" hieronder (artikel 9.g), kunt u op enig moment en om welke reden dan ook specifieke Diensten annuleren of uw Microsoft-account sluiten. U kunt uw Microsoft-account sluiten op https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Wanneer u ons vraagt uw Microsoft-account te sluiten, kunt u ervoor kiezen uw account eerst 30 of 60 dagen te laten opschorten voor het geval dat u van gedachten verandert. Na de periode van 30 of 60 dagen wordt uw Microsoft-account gesloten. Zie artikel 4.a.iv.2 hieronder voor een uitleg van wat gebeurt op het moment dat uw Microsoft-account wordt gesloten. Indien u zich tijdens de opschortingsperiode weer aanmeldt, wordt uw Microsoft-account geheractiveerd.
   • 2. Op het moment dat uw Microsoft-account wordt gesloten (door u of door ons), gebeurt het volgende. Ten eerste eindigt uw recht tot het gebruik van het Microsoft-account om toegang te verkrijgen tot de Diensten onmiddellijk. Ten tweede verwijderen we Gegevens of Uw Inhoud die is geassocieerd met uw Microsoft-account, of scheiden we deze anderszins van u en van uw Microsoft-account (tenzij we de wettelijke verplichting hebben om deze te bewaren, te retourneren of over te dragen aan u of een door u aangewezen derde partij). Als gevolg daarvan zult u mogelijk geen toegang meer kunnen verkrijgen tot de Diensten (of Uw Inhoud die u hebt opgeslagen op de Diensten) waarvoor u een Microsoft-account nodig hebt. Zorg voor een regelmatig back-upplan. Ten derde verliest u mogelijk de toegang tot producten die u hebt verkregen.
 • b. Werk- of schoolaccounts. U kunt zich bij bepaalde Microsoft-diensten aanmelden met het e-mailadres van uw werk of uw school. Indien u dat doet, stemt u ermee in dat de eigenaar van het domein dat is geassocieerd met uw e-mailadres op de hoogte wordt gesteld van het bestaan van uw Microsoft-account en de daarmee geassocieerde abonnementen, zeggenschap heeft over uw account en uw account beheert, en toegang kan verkrijgen tot uw Gegevens, waaronder uw correspondentie en bestanden, en deze kan verwerken, en dat Microsoft de eigenaar van het domein op de hoogte kan stellen indien inbreuk is gepleegd op het account of de Gegevens. Verder gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Microsoft-diensten onderworpen kan zijn aan de overeenkomsten die Microsoft heeft gesloten met u of uw organisatie en deze Voorwaarden mogelijk niet van toepassing zijn. Indien u al een Microsoft-account hebt en een apart e-mailadres van werk of school gebruikt om toegang te verkrijgen tot Diensten die vallen onder deze Voorwaarden, kan het zijn dat u wordt gevraagd het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account bij te werken om toegang te kunnen behouden tot dergelijke Diensten.
 • c. Aanvullende apparatuur/databundels. Voor veel Diensten hebt u een internetverbinding en/of een mobiel/data-abonnement nodig. Mogelijk hebt u ook aanvullende apparatuur nodig, bijvoorbeeld een headset, camera of microfoon. U bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle verbindingen, abonnementen en/of apparatuur die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten en voor het betalen van de kosten die door de provider(s) van uw verbindingen, abonnementen en apparatuur in rekening worden gebracht. Deze kosten komen bovenop eventuele kosten die u ons voor de Diensten betaalt. Deze kosten worden niet door ons vergoed. Informeer bij uw provider(s) of dergelijke kosten op u van toepassing zijn.
 • d. Dienstmededelingen. Wanneer wij u informatie moeten geven over een Dienst die u gebruikt, sturen wij u Dienstmededelingen en informatie die wij volgens de wet moeten verstrekken. Indien u ons uw e-mailadres of telefoonnummer hebt gegeven in verband met uw Microsoft-account, kunnen we u Dienstmededelingen toezenden via e-mail of sms (tekstbericht), onder andere om uw identiteit te bevestigen voordat we uw mobiele telefoonnummer registreren en uw aankopen bevestigen. We kunnen u ook op andere manieren Dienstmededelingen sturen (bijvoorbeeld via berichten in producten). Voor de ontvangst van meldingen via sms kunnen data- of berichtkosten in rekening worden gebracht. Wij raden aan dat u het opgegeven e-mailadres in de gaten houdt en onderhoudt. Indien u niet instemt met elektronische ontvangst, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten.
 • e. Ondersteuning. Klantenondersteuning voor bepaalde Diensten is beschikbaar op https://support.microsoft.com. Bepaalde Diensten bieden mogelijk afzonderlijke of aanvullende klantenondersteuning, onderworpen aan de voorwaarden op https://www.microsoft.com/support-service-agreement, tenzij anders gespecificeerd. Voor preview- of bètaversies van functies of Diensten is mogelijk geen ondersteuning beschikbaar. Als u in Europa woont, kunt u ook een klacht indienen bij het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr); gebruik MSODR@microsoft.com uitsluitend voor het klachtenformulier en niet voor enig ander doel.
 • f. Uw Diensten beëindigen. Indien uw Diensten worden opgezegd (door u of door ons), eindigen ten eerste uw recht tot het gebruik van de Diensten en uw licentie voor het gebruik van onze software die bij de Diensten hoort onmiddellijk. Ten tweede verwijderen we Gegevens of Uw Inhoud die is geassocieerd met uw Diensten, of dissociëren we deze anderszins van u en van uw Microsoft-account (tenzij we de wettelijke verplichting hebben tot het bewaren ervan), retourneren deze of dragen deze over aan een door u aangewezen derde partij. Als gevolg daarvan zult u mogelijk geen toegang meer kunnen verkrijgen tot de Diensten (of Uw Inhoud die u hebt opgeslagen op de Diensten). Zorg voor een regelmatig back-upplan. Ten derde verliest u mogelijk de toegang tot producten die u hebt verkregen. Indien u uw Microsoft-account hebt opgezegd en geen andere account hebt waarmee u toegang kunt verkrijgen tot de Diensten, kunnen uw Diensten met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
Volledige tekst
Gebruik van apps en diensten van derdenGebruik van apps en diensten van derden5_usingThird-PartyAppsAndServices
Samenvatting

5. Gebruik van apps en diensten van derden. De Diensten stellen u mogelijk in staat toegang te verkrijgen tot producten, diensten, websites, koppelingen, inhoud, materiaal, games, vaardigheden, integraties, bits of toepassingen van onafhankelijke derde partijen (bedrijven of personen anders dan Microsoft) (“Apps en Diensten van Derden”) of deze aan te schaffen. Veel van onze Diensten helpen u daarnaast bij het vinden van, het sturen van aanvragen naar, of het werken met Apps en Diensten van Derden, of stellen u in staat Uw Inhoud of Gegevens te delen, en u begrijpt dat u de Diensten door het gebruik ervan opdraagt Apps en Diensten van Derden aan u beschikbaar te maken. De Apps en Diensten van Derden kunnen het mogelijk maken Uw Inhoud of Gegevens op te slaan bij de uitgever, leverancier of exploitant van de Apps en Diensten van Derden. De Apps en Diensten kunnen u een privacybeleid voorleggen of van u verlangen dat u hun voorwaarden aanvaardt voordat u de App of Dienst van Derden kunt installeren of gebruiken. Zie artikel 13.b voor aanvullende voorwaarden voor toepassingen die zijn verkregen via bepaalde Stores die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door Microsoft of haar gelieerde ondernemingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Office Store, de Microsoft Store voor Xbox en de Microsoft Store voor Windows). Het is raadzaam de voorwaarden en privacyverklaringen van de derde partij door te lezen voordat u Apps en Diensten van Derden aanschaft, gebruikt, aanvraagt of koppelt aan uw Microsoft-account. Eventuele voorwaarden van derden brengen geen verandering aan in deze Voorwaarden. Microsoft geeft geen intellectuele eigendomsrechten aan u in licentie als onderdeel van Apps en Diensten van Derden. U aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik van deze Apps en Diensten van Derden, en dat Microsoft niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of anderen voor informatie of diensten die worden verleend of verstrekt door Apps en Diensten van Derden.

Volledige tekst
Beschikbaarheid van de DienstBeschikbaarheid van de Dienst6_serviceAvailability
Samenvatting

6. Beschikbaarheid van de Dienst.

 • a. De Diensten, Apps en Diensten van Derden, of materialen of producten die worden aangeboden door middel van de Diensten zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar, worden mogelijk op beperkte basis aangeboden of variëren mogelijk afhankelijk van uw regio of apparaat of van andere externe factoren, zoals uw internet- of netwerkverbinding. Als u de locatie die is geassocieerd met uw Microsoft-account wijzigt, dient u de producten waarover u kon beschikken en waarvoor u hebt betaald in uw eerdere regio mogelijk opnieuw aan te schaffen.
 • b. We streven ernaar om de Diensten altijd in bedrijf te houden. Er worden echter geen garanties gegeven met betrekking tot het kwaliteitsniveau van de dienst en alle online diensten zijn zo nu en dan onderhevig aan storingen en uitval. In geval van uitval of onderbreking van de Dienst kunt u Uw Inhoud mogelijk tijdelijk niet bereiken. We raden aan dat u regelmatig een back-up maakt van Uw Inhoud en de Gegevens die u opslaat in de Diensten of opslaat door middel van Apps en Diensten van derden.
Volledige tekst
Updates voor de diensten of software, en wijzigingen in deze voorwaardenUpdates voor de diensten of software, en wijzigingen in deze voorwaarden7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Samenvatting

7. Updates voor de diensten of software, en wijzigingen in deze voorwaarden.

 • a. Wij zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze Voorwaarden te wijzigen. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is vanwege (i) het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving; (ii) een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht; (iii) de ontwikkeling van de Diensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker. We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de gelegenheid de Diensten op te zeggen. Indien u de Diensten gebruikt nadat de wijzigingen zijn ingegaan, betekent dit dat u instemt met de nieuwe voorwaarden. Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten en uw Microsoft-account te sluiten overeenkomstig artikel 4.a.iv. We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze Voorwaarden.
 • b. We kunnen automatisch uw versie van de software controleren. Dit is nodig om de Diensten te verlenen en software-updates of configuratiewijzigingen te downloaden, zonder kosten aan u in rekening te brengen, om de Diensten bij te werken, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Het kan ook noodzakelijk zijn de software bij te werken om de Diensten te kunnen blijven gebruiken. Dergelijke updates zijn onderworpen aan deze Voorwaarden tenzij aanvullende of andere voorwaarden bij de updates worden geleverd, in welk geval deze andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien u de aanvullende of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de updates niet accepteert, mag u de updates niet ontvangen of gebruiken. Microsoft is niet verplicht updates beschikbaar te stellen en garandeert niet dat wij de versie van het systeem waarvoor u de software, apps, inhoud of andere producten hebt aangeschaft of in licentie genomen, zullen ondersteunen. Het is mogelijk dat u automatische of handmatige updates ontvangt die niet noodzakelijk zijn om de conformiteit van de Diensten te waarborgen om de redenen die in dit artikel worden uiteengezet. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dergelijke updates te ontvangen.
 • c. We werken voortdurend aan verbetering van de Diensten en kunnen op elk moment de Diensten wijzigen, functies ervan verwijderen, of stoppen met het bieden van toegang tot Apps en Diensten van Derden, bijvoorbeeld indien onze overeenkomst met de derde partij ons niet langer toestaat hun materiaal beschikbaar te maken, indien het voor ons niet meer haalbaar is de Dienst te leveren, indien de technologie zich verder heeft ontwikkeld, of indien feedback van klanten aangeeft dat een wijziging noodzakelijk is. We zullen u vooraf op de hoogte stellen indien een wijziging in de Diensten ervoor zou zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud verliest. In het geval van betaalde Diensten zullen we u ook van tevoren op de hoogte stellen van andere wezenlijke veranderingen in de Diensten. Behalve in zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting materialen, Digitale Goederen (gedefinieerd in artikel 13.j) of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen. Als we een betaalde Dienst zonder reden volledig beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van de Dienst waarop u nog recht had vóór de beëindiging.
 • d. Om gebruik te kunnen maken van materiaal dat is beschermd door Digital Rights Management (DRM), zoals sommige muziek, games, films, boeken en nog meer, kan DRM-software automatisch contact opnemen met een online rechtenserver en DRM-updates downloaden en installeren.
Volledige tekst
SoftwarelicentieSoftwarelicentie8_softwareLicense
Samenvatting

8. Softwarelicentie. Software die door ons wordt verstrekt als onderdeel van de Diensten is onderworpen aan deze Voorwaarden, tenzij een afzonderlijke Microsoft-licentieovereenkomst bij de software wordt geleverd (indien u bijvoorbeeld een Microsoft-toepassing gebruikt die is geleverd bij en onderdeel is van Windows, gelden de Softwarelicentievoorwaarden van Microsoft voor het Windows-besturingssysteem voor de software). Toepassingen die zijn verkregen via bepaalde Stores die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door Microsoft of haar gelieerde ondernemingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Office Store, de Microsoft Store voor Windows en de Microsoft Store voor Xbox) zijn onderworpen aan artikel 13.b.i hieronder.

 • a. Indien u zich houdt aan deze Voorwaarden, verlenen we het recht om op wereldwijde basis per apparaat één exemplaar van de software te installeren en te gebruiken voor gebruik door niet meer dan één persoon tegelijk in het kader van uw gebruik van de Diensten. Voor bepaalde apparaten kan deze software vooraf zijn geïnstalleerd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de Diensten. De software of website die onderdeel is van de Diensten, kan programmacode van derden bevatten. Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen vanuit de software of vanaf de website, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door Microsoft. Mededelingen, indien van toepassing, met betrekking tot de programmacode van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren.
 • b. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten met betrekking tot de software voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze Voorwaarden door Microsoft worden verleend. Deze licentie geeft u niet het recht om, en het is niet toegestaan om onrechtmatig:
  • i. technologische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de software of Diensten te omzeilen of te overbruggen;
  • ii. software of andere aspecten van de Diensten die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn door middel van de Diensten te disassembleren, decompileren, decoderen, hacken, emuleren of reverse-engineeren, uitgezonderd en slechts voor zover de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;
  • iii. componenten van de software of Diensten te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten;
  • iv. de software of Diensten te publiceren, kopiëren, verhuren, in lease geven, verkopen, exporteren, importeren, distribueren of uitlenen, tenzij Microsoft uitdrukkelijk toestemming hiertoe verleent;
  • v. de software, softwarelicenties of rechten voor toegang tot of gebruik van de Diensten over te dragen;
  • vi. de Diensten te gebruiken op een niet-geautoriseerde wijze die het gebruik ervan door anderen zou kunnen belemmeren, of om toegang te verkrijgen tot een dienst, gegevens, account of netwerk;
  • vii. toegang tot de Diensten mogelijk te maken of wijzigingen laten aanbrengen in een door Microsoft geautoriseerd apparaat (bijvoorbeeld Xbox-consoles, Microsoft Surface, enzovoort) door ongeautoriseerde toepassingen van derden.
Volledige tekst
BetalingsvoorwaardenBetalingsvoorwaarden9_paymentTerms
Samenvatting

9. Betalingsvoorwaarden. Indien u een Dienst aanschaft, gelden deze betalingsvoorwaarden voor uw aankoop en stemt u hiermee in.

 • a. Afboekingen. Als voor een bepaald gedeelte van de Diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Diensten wordt vermeld is inclusief alle toepasselijke belastingen, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. Belastingen worden berekend op basis van uw locatie op het moment dat uw Microsoft-account werd geregistreerd, tenzij anders vermeld. Nadat we u ervan op de hoogte hebben gesteld dat we geen tijdige, volledige betaling van u hebben ontvangen, kunnen we de Diensten opschorten of beëindigen indien u niet binnen de genoemde tijd volledig tot betaling bent overgegaan. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw account en de daarmee geassocieerde inhoud. Indien u verbinding met internet maakt via een bedrijfsnetwerk of een particulier netwerk dat uw locatie afschermt, is het mogelijk dat andere kosten in rekening worden gebracht dan welke worden vermeld voor uw daadwerkelijke locatie. Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat bepaalde transacties alleen kunnen plaatsvinden na valutaomzetting of alleen kunnen worden verwerkt in een ander land. Uw bank kan extra kosten in rekening brengen voor deze diensten indien u een debitcard of creditcard gebruikt. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.
 • b. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Dienst wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de Dienst. Voor alle Diensten behalve Skype kunt u uw factureringsgegevens en betaalwijze bekijken en wijzigen op de website Microsoft-accountbeheer (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281). Voor Skype kunt u zich aanmelden op uw accountportal, op https://skype.com/go/myaccount. Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende de door u geselecteerde betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en gegevens van uw betaalwijze, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties. Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde Dienst op te schorten of te beëindigen. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.
 • c. Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Diensten of beschikbare inhoud aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Diensten waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Voorwaarden van kracht zijn. Zoals vermeld, kunnen we kosten in rekening brengen (a) vooraf; (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis bij abonnementsdiensten. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementsdiensten en, in het geval van een prijswijziging, in de gelegenheid stellen de Diensten op te zeggen voordat de prijswijziging ingaat. Wij kunnen u in een keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt.
 • d. Herhaalde betalingen. Wanneer u de Diensten aanschaft op abonnementsbasis (bijvoorbeeld maandelijks, per drie maanden of jaarlijks), stemt u ermee in dat u een machtiging verstrekt voor terugkerende betalingen en dat betalingen aan Microsoft zullen worden verricht door middel van de betaalwijze die u hebt gekozen op de terugkerende intervallen waarmee u hebt ingestemd, totdat het abonnement op de Dienst door u of door Microsoft wordt beëindigd. U moet uw Diensten voor de volgende factureringsdatum opzeggen om te voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht voor het voortgezet gebruik van de Diensten. We geven u instructies over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. U kunt terugkerende betalingen voor bepaalde Diensten beheren in uw Microsoft-account (https://account.microsoft.com/services). Door opdracht te geven tot herhaalde betalingen machtigt u Microsoft om uw betaalmethode op te slaan en deze betalingen te verwerken als elektronische afschrijvingen of overschrijvingen, of als elektronische betaalopdrachten van uw aangewezen account (in het geval van Automated Clearing House (geautomatiseerde clearinginstelling) of vergelijkbare betalingen), of als afschrijvingen van uw aangewezen account (in het geval van een creditcard of vergelijkbare betalingen) (tezamen “Elektronische betalingen”). Abonnementskosten worden in het algemeen afgeschreven voorafgaande aan de toepasselijke abonnementsperiode. Indien een betaalopdracht onbetaald wordt geretourneerd, of indien een creditcardbetaling of vergelijkbare transactie wordt afgewezen of geweigerd, behouden Microsoft en haar serviceproviders zich het recht voor toepasselijke retour-, weigerings- of onvoldoende saldokosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken als een Elektronische Betaling.
 • e. Online overzicht en fouten. Voor alle Diensten behalve Skype voorziet Microsoft u van een online factuuroverzicht op de website Microsoft-accountbeheer (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. Voor Skype kunt u uw online overzicht bekijken door u aan te melden bij uw account op www.skype.com (https://www.skype.com). Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Er kan een btw-factuur beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de Dienst en het land. Als we een fout maken op uw factuur, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons op de hoogte gesteld hebt (of wij de fout zelf hebben opgemerkt) en wij de afboeking hebben onderzocht. Het is raadzaam ons binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst op uw factuur wordt vermeld op de hoogte te stellen, aangezien het voor ons eenvoudiger is gedurende die periode een probleem op te lossen. U kunt uw aanvragen hiervoor richten aan de klantondersteuningsdienst, zoals in artikel 4.e wordt vermeld.
 • f. Restitutiebeleid. U hebt recht op een bedenktijd (een "Afkoelingsperiode") van veertien (14) dagen vanaf de aankoopdatum, waarbinnen u met of zonder opgaaf van reden kunt opzeggen. Indien de Dienst op het moment van opzegging deels is geleverd, ontvangt u een verhoudingsgewijze restitutie. U erkent dat de Afkoelingsperiode eindigt op het moment dat de Dienst volledig aan u is geleverd. Daarna kan uw aankoop niet meer worden gerestitueerd. Wanneer u digitale inhoud van ons aanschaft, vervalt uw recht op opzegging zodra u begint met downloaden. Tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dienst anders is bepaald, zijn alle aankopen onherroepelijk en wordt geen restitutie verleend. Voor alle Diensten behalve Skype, worden informatie en aanwijzingen voor het opzeggen van de dienst en het aanvragen van restitutie door middel van ons Terugtrekkingsformulier, indien u recht hebt op restitutie, verstrekt op de website Microsoft-accountbeheer (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). Voor Skype vult u het Terugtrekkingsformulier in met behulp van de informatie die hier wordt geboden (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Indien u meent dat Microsoft u ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht, dient u contact op te nemen met Microsoft en zullen we de kwestie onderzoeken. Indien we restitutie of een tegoed bieden, zijn we niet verplicht in de toekomst dezelfde of een vergelijkbare restitutie te bieden. Dit restitutiebeleid doet geen afbreuk aan uw rechten op grond van het toepasselijk recht. Zie ons Help-onderwerp (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283) voor meer informatie over restituties.
 • g. De Diensten opzeggen. U kunt de Diensten opzeggen op de beheerpagina voor diensten en abonnementen in uw Microsoft-account (https://account.microsoft.com/). U kunt ook contact opnemen met de klantenservice, zoals hierboven in artikel 4.e wordt beschreven. Wanneer u een betaalde Dienst opzegt, worden daarna geen kosten meer in rekening gebracht voor voortgezet gebruik van de Dienst. Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten worden beschreven, aangezien (i) u mogelijk geen restitutie ontvangt op het moment van opzegging; (ii) u mogelijk opzeggingskosten verschuldigd bent; (iii) u mogelijk alle kosten die in verband met de Diensten in rekening zijn gebracht aan uw factureringsaccount voor de datum van opzegging moet voldoen; en (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account zou kunnen verliezen wanneer u de Diensten opzegt. We verwerken uw Gegevens zoals hierboven beschreven in artikel 4. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden. Als u uw bank opdraagt uw betaling voor de Diensten terug te vorderen of terug te boeken, beschouwen we uw abonnement als opgezegd met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betaling was verricht en machtigt u ons om de verlening van de dienst aan u onmiddellijk te beëindigen en/of content die in ruil voor uw betaling aan u was geleverd te herroepen.
 • h. Proefaanbiedingen. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding voor een Dienst, moet u de Dienst mogelijk opzeggen binnen de periode die aan u is opgegeven op het moment dat u het aanbod aanvaardde om te voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht voor het voortgezet gebruik van de Dienst(en) na het einde van de proefperiode.
 • i. Promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Microsoft Diensten aanbieden voor een proefperiode gedurende welke Microsoft u geen kosten in rekening brengt voor de Diensten. Microsoft behoudt zich het recht voor u kosten in rekening te brengen voor deze Diensten (tegen het normale tarief) indien u de voorwaarden van de aanbieding hebt geschonden.
 • j. Prijswijzigingen. Als een vaste looptijd en prijs geldt voor de geboden Dienst, dan blijft deze prijs gedurende de looptijd van kracht. Als u wilt doorgaan met de Diensten, zult u moeten instemmen met een nieuwe aanbieding en prijs. Indien uw Diensten op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en niet in het kader van een proefaanbieding, kunnen we de prijs van de Diensten wijzigen als we nieuwe of verbeterde functies toevoegen aan de Dienst, voor zover de kosten van levering van de Dienst daardoor zijn verhoogd, of in reactie op veranderingen in de markt (bijvoorbeeld als gevolg van loonkosten, valutaschommelingen, wijzigingen in belastingen/regelgeving, inflatie, licentiekosten, infrastructuur en administratieve kosten). We zullen u ten minste 30 dagen voordat de prijswijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. U hebt de mogelijkheid de Diensten op te zeggen voordat de prijs wordt gewijzigd overeenkomstig artikel 9.h hierboven. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook laten weten waarom en hoeveel de prijzen worden verhoogd en dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Diensten niet opzegt. Verder zullen we u eraan herinneren hoe u de Diensten kunt opzeggen.
 • k. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd zou kunnen zijn als gevolg van deze betaling aan u. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U moet ook voldoen aan eventuele andere voorwaarden die we verbinden aan uw recht op betalingen. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen wij de betaling terugboeken of terugbetaling eisen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen. Wij kunnen de betaling aan u ook zonder voorafgaande kennisgeving verlagen in verband met voorafgaande te hoge uitbetalingen.
 • l. Te late betalingen. In het geval van te late betalingen, dient u een vergoeding te geven van de redelijke onkosten die wij maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten, zoals wettelijk toegestaan. We kunnen uw Diensten opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden - met de waarschuwing dat de Diensten zullen worden opgeschort en/of beëindigd - om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Als het achterstallige bedrag marginaal is, wordt een andere procedure gevolgd. Achterstallige bedragen van minder dan 2 procent van het totale bedrag van de factuur worden altijd als marginaal beschouwd. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot uw Microsoft-account.
 • m. Geschenkbonnen. Voor het verzilveren en gebruiken van geschenkbonnen (anders dan Skype-geschenkbonnen) gelden de Voorwaarden voor Microsoft-geschenkbonnen (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Informatie over geschenkbonnen van Skype is beschikbaar op de Help-pagina van Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Bankrekening als betaalwijze. U kunt als betaalwijze een in aanmerking komende bankrekening registreren bij uw Microsoft-account. In aanmerking komende rekeningen zijn bijvoorbeeld rekeningen bij financiële instellingen die in staat zijn automatische incasso's te ontvangen (bijvoorbeeld een Amerikaanse financiële instelling die incasso's via automated clearing house (”ACH”) ondersteunt, een Europese financiële instelling die Single Euro Payments Area (”SEPA”)-betalingen of ”iDEAL” in Nederland ondersteunt). Voorwaarden waarmee u instemt wanneer u uw bankrekening als betaalwijze toevoegt aan uw Microsoft-account (bijvoorbeeld het ”mandaat” wat SEPA betreft), zijn eveneens van toepassing. U verklaart en garandeert dat uw geregistreerde bankrekening op uw naam staat of dat u bevoegd bent deze bankrekening te registreren en als betaalwijze te gebruiken. Door uw bankrekening als betaalwijze te registreren of te selecteren, machtigt u Microsoft (of haar agent) een of meer afschrijvingen te doen ten bedrage van het totale aankoop- of abonnementsbedrag (overeenkomstig de voorwaarden van uw abonnementsdienst) van uw bankrekening (en zo nodig een of meer crediteringen naar uw bankrekening te doen om eventuele fouten recht te zetten, een restitutie te betalen of een soortgelijk doel), en u machtigt de financiële instelling waarbij u de bankrekening hebt, deze debiteringen of crediteringen te accepteren. U begrijpt dat deze machtiging onverminderd van kracht blijft totdat u uw bankrekeninggegevens van uw Microsoft-account verwijdert. Als u meent dat ten onrechte een afschrijving is gedaan, neemt u zo snel mogelijk contact op met klantondersteuning, zoals hierboven in artikel 4.e wordt uiteengezet. In uw land toepasselijke wetgeving kan ook uw aansprakelijkheid voor frauduleuze, onjuiste of onbevoegde transacties van uw bankrekening beperken. Door een bankrekening als betaalwijze te registreren of te selecteren, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt.
Volledige tekst
Contractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechtingContractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechting10_contractingEntityChoiceOfLaw
Samenvatting

10. Contractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechting. Als u woont in (of als de hoofdvestiging van uw bedrijf zich bevindt in) de Europese Unie, IJsland, Lichtenstein, Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, en u maakt gebruik van kosteloze of betaalde Diensten, dan hebt u contractueel te maken met Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (ingeschreven bij het Companies Registration Office in Ierland onder nummer 256796, btw-nummer: IE 8256796 U, met het geregistreerde adres 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland). De Ierse wetgeving is van toepassing op alle claims met betrekking tot kosteloze en betaalde Diensten, dit betekent echter niet dat de wettelijke consumentenbescherming in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt) ophoudt te bestaan. Wat betreft de rechtsbevoegdheid, stemmen u en Microsoft ermee in te kiezen uit de gerechtshoven in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt), of in plaats daarvan kunt u kiezen voor het bevoegde gerechtshof in Ierland.

Volledige tekst
GarantiesGaranties11_Warranties
Samenvatting

11. Garanties. Indien u een consument bent, beschikt over bepaalde wettelijke rechten. Tot deze rechten behoren de verplichting van Microsoft tot het leveren van de Diensten met redelijke zorg en bekwaamheid. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid voor enige schending door Microsoft hiervan te beperken of uit te sluiten en u houdt recht op de wettelijke garantie betreffende conformiteit en verborgen gebreken op grond van de wet van het land waarnaar wij uw Diensten sturen. Meer informatie over uw wettelijke rechten vindt u hier (https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties). ONDERWORPEN AAN DE BOVENSTAANDE GARANTIE EN UITGEZONDERD IN GEVALLEN WAARIN WIJ GEBREKEN TE KWADER TROUW HEBBEN VERBORGEN OF GEBREKEN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONMOGELIJK HEBBEN GEMAAKT, EN UITGEZONDERD VOOR BETAALDE SKYPE-PRODUCTEN, LEVEREN WIJ DE DIENSTEN "AS IS", "MET ALLE GEBREKEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". WIJ GARANDEREN NIET DE NAUWKEURIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE DIENSTEN. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE DIENST ONONDERBROKEN, ACTUEEL, NAUWKEURIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS. WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN CONTRACTUELE GARANTIES. U HEBT RECHT OP ALLE DWINGENDE GARANTIES WAARIN DOOR HET RECHT WORDT VOORZIEN, MAAR WE GEVEN GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER MAXIMAAL WORDT TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WE ALLE IMPLICIETE DWINGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PROFESSIONELE INSPANNING EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER.

Volledige tekst
AansprakelijkheidsbeperkingAansprakelijkheidsbeperking12_limitationOfLiability
Samenvatting

12. Aansprakelijkheidsbeperking.

 • a. Microsoft is niet aansprakelijk voor Uw Inhoud, materiaal of materiaal van derden, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door gebruikers worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Microsoft en vertegenwoordigen niet de standpunten van Microsoft.
 • b. Microsoft is uitsluitend aansprakelijk indien wezenlijke verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zijn geschonden, of dit anderszins vereist is op grond van het toepasselijk recht.
 • c. Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van financiële schade, zoals winstderving, tenzij Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grote nalatigheid of opzet hebben gehandeld.
 • d. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van Microsoft, met in begrip van wettelijke aansprakelijkheid in verband met schending van garantie, valt niet onder de aansprakelijkheidsbeperking. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van fraude of onrechtmatige daad resulterend in persoonlijk letsel of dood.
 • e. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden voor zover het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt voor omstandigheden waarop Microsoft redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (zoals arbeidsgeschillen, natuurrampen, oorlog of terroristische activiteiten, vandalisme, ongevallen of naleving van toepasselijk recht of bevelen van overheidswege). Microsoft zal proberen de gevolgen van deze gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en de verplichtingen uit te voeren die niet door de omstandigheden zijn getroffen.
Volledige tekst
Dienstspecifieke voorwaardenDienstspecifieke voorwaarden13_service-SpecificTerms
Samenvatting

13. Dienstspecifieke voorwaarden. De voorwaarden voor en na artikel 13 zijn algemeen van toepassing op alle Diensten. Dit artikel bevat dienstspecifieke voorwaarden die van toepassing zijn naast de algemene voorwaarden. Deze dienstspecifieke voorwaarden zijn van toepassing als er geen verschillen zijn met de algemene voorwaarden.

Volledige tekst
XboxXbox13a_XboxLive
Samenvatting
 • a. Xbox.
  • i. Persoonlijk niet-commercieel gebruik. De Xbox online dienst, Xbox Game Studios-games (met inbegrip van Mojang-games) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), toepassingen, abonnementen (bijvoorbeeld Xbox Game Pass-abonnementsdiensten), diensten (bijvoorbeeld Xbox Cloud Gaming) en inhoud die door Microsoft wordt geleverd (gezamenlijk de "Xbox Diensten") zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik.
  • ii. Xbox Diensten. Wanneer u zich aanmeldt voor Xbox Diensten ontvangt, wordt informatie over uw gameactiviteiten en het gebruik van games en Xbox Diensten geregistreerd en gedeeld met toepasselijke derden, waaronder, om Microsoft in staat te stellen de Xbox Diensten te leveren en de derden in staat te stellen niet-Microsoft games en diensten te exploiteren. Indien u ervoor kiest uw Microsoft Xbox Diensten-account te koppelen aan een account voor een niet-Microsoft-dienst of u aan te melden op uw Xbox Diensten-account om toegang te verkrijgen tot een niet-Microsoft-dienst (bijvoorbeeld een uitgever van games of leverancier van apps of diensten, anders dan Microsoft), stemt u ermee in dat: (a) Microsoft bepaalde account- en gebruiksgerelateerde gegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gamertag, gamerscore, gamescore, gamegeschiedenis, gebruiksgegevens en vriendenlijst) kan delen met deze andere partij, zoals bepaald in de Privacyverklaring van Microsoft, en (b) de andere partij tevens toegang heeft tot Uw Inhoud uit communicatie binnen de game of andere toepassingen die u gebruikt wanneer u bent aangemeld bij uw account van die andere partij, mits dit wordt toegestaan door uw Xbox-privacy-instellingen. Indien toegestaan door uw Xbox-privacy-instellingen, kan Microsoft daarnaast uw naam, gamertag, gamerpic, motto, avatar, gameclips en de games die u hebt gespeeld vermelden in correspondentie aan door u toegestane personen.
  • iii. Uw Inhoud. In het kader van het opbouwen van de Xbox Diensten-community, verleent u Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en sublicentienemers gratis en wereldwijde rechten voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, uitzenden, delen en weergeven van Uw Inhoud of uw naam, gamertag, gamerpic, motto of avatar die u hebt ingezonden voor een van de Xbox Diensten, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, op enig materiaal of ondergrond.
  • iv. Gamemanagers. Bij sommige games wordt gebruikgemaakt van gamemanagers, ambassadeurs en hosts. Gamemanagers en hosts zijn niet bevoegd om te spreken uit naam van Microsoft. Hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.
  • v. Kinderen op Xbox. Indien u als minderjarige gebruikmaakt van de Xbox Diensten, heeft uw ouder of voogd mogelijk controle over vele aspecten van uw account en ontvangt deze mogelijk rapporten met betrekking tot uw gebruik van de Xbox Diensten.
  • vi. Virtuele betaalmiddelen en goederen in games. In de Xbox Diensten kunnen virtuele betaalmiddelen zijn opgenomen die in een game kunnen worden besteed (zoals goud, munten of punten). Deze kunt u bij of namens Microsoft tegen betaling aanschaffen als u meerderjarig bent in het land waar u woont. De Xbox Diensten kunnen ook virtuele digitale artikelen of goederen bevatten die bij of namens Microsoft kunnen worden aangeschaft tegen betaling van geld of gamebetaalmiddelen. Gamebetaalmiddelen en virtuele goederen kunnen niet voor geld, goederen of andere artikelen met geldelijke waarde worden ingewisseld bij Microsoft of derden. Afgezien van de beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de gamebetaalmiddelen en goederen, uitsluitend binnen de Xbox Diensten, bezit u geen rechten of eigendom met betrekking tot dergelijke gamebetaalmiddelen of virtuele goederen geassocieerd met een of meer Xbox-games of -apps die worden gebruikt in of afkomstig zijn uit de Xbox Diensten, of andere kenmerken die zijn geassocieerd met het gebruik van de Xbox Diensten of die zijn opgeslagen in de Xbox Diensten. Microsoft kan haar aanbiedingen rond met betrekking tot betaalmiddelen of virtuele goederen zo nu en dan wijzigen.
  • vii. Software-updates. Op apparaten die een verbinding kunnen maken met Xbox Diensten kunnen we automatisch uw versie van de Xbox-consolesoftware of de Xbox app-software controleren en updates van of configuratiewijzigingen voor de Xbox-consolesoftware of Xbox app-software downloaden, met inbegrip van voorzieningen die u belemmeren toegang te verkrijgen tot de Xbox Diensten met behulp van niet-geautoriseerde Xbox-games of Xbox-apps, of ongeautoriseerde randapparaten te gebruiken bij een Xbox-console.
  • viii. Valsspelen en manipulatie van Software. Op apparaten die een verbinding kunnen maken met Xbox Diensten kunnen we automatisch uw apparaat op ongeoorloofde hardware of software controleren waarmee, in strijd met de Gedragscode of deze Voorwaarden, valsspelen of manipulatie mogelijk wordt gemaakt, en software-updates van of configuratiewijzigingen voor de Xbox-app downloaden, met inbegrip van voorzieningen die u belemmeren toegang te verkrijgen tot de Xbox Diensten of met behulp van niet-geautoriseerde hardware of software die valsspelen of manipulatie mogelijk maken.
  • ix. Aanvullende abonnementsvoorwaarden. Abonnementen op Xbox Diensten zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden die worden beschreven in de Algemene voorwaarden Xbox-abonnementen (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms).
  • x. Inactieve Xbox Diensten-abonnementen. In bepaalde landen Microsoft kan uw terugkerende facturering en terugkerende afschrijvingen stopzetten als u uw Xbox Diensten-abonnement gedurende een bepaalde periode niet gebruikt. Microsoft stelt u hiervan op de hoogte voordat de terugkerende facturering wordt stopgezet. Zie Veelgestelde vragen over het inactiviteitsbeleid (https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy) voor meer informatie, onder andere over de toepasselijke periode van inactiviteit.
Volledige tekst
StoreStore13b_Store
Samenvatting
 • b. Store. ”Store” verwijst naar een Dienst die u in staat stelt te bladeren in toepassingen (de term ”toepassing” omvat ook games) en andere digitale inhoud, en waarin u deze kunt downloaden, aanschaffen en beoordelen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van bepaalde Stores die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door Microsoft of haar gelieerde ondernemingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Office Store, de Microsoft Store voor Windows en de Microsoft Store voor Xbox). ”Office Store” betekent een Store voor Office-producten en apps voor Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access en Project (versie 2013 of later) of andere ervaringen met de merknaam Office Store. “Microsoft Store voor Windows” betekent een Store, eigendom van en geëxploiteerd door Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, voor Windows-apparaten, zoals een telefoon, pc of tablet, of een andere dienst die de merknaam Microsoft Store draagt en toegankelijk is vanaf Windows-apparaten, zoals een telefoon, pc of tablet. “Microsoft Store voor Xbox” betekent een Store, eigendom van en geëxploiteerd door Microsoft of haar gelieerde ondernemingen en beschikbaar gemaakt op Xbox-consoles, of een andere dienst die de merknaam Microsoft Store draagt en beschikbaar is gemaakt op een Xbox-console.
  • i. Licentievoorwaarden. Bij elke toepassing die in de relevante Store beschikbaar is, geven we aan wie de uitgever is. Tenzij andere licentievoorwaarden worden geleverd bij de toepassing, vormen de Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen (“SALT”) aan het einde van deze Voorwaarden een overeenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing, waarin de licentievoorwaarden worden uiteengezet die van toepassing zijn op een toepassing die u downloadt vanuit een Store die eigendom is van of wordt geëxploiteerd door Microsoft of haar dochterondernemingen (uitgezonderd de Office Store). Voor alle duidelijkheid: deze voorwaarden betreffen het gebruik van Microsoft Diensten en diensten die hierdoor worden geleverd. Artikel 5 van deze Voorwaarden geldt tevens voor alle Apps en Diensten van Derden die via een Store zijn verkregen. De SALT zijn niet van toepassing op toepassingen die zijn gedownload vanuit de Office Store. Hiervoor gelden afzonderlijke licentievoorwaarden.
  • ii. Updates. Microsoft controleert automatisch of updates voor uw toepassingen beschikbaar zijn en downloadt deze, zelfs wanneer u niet bent aangemeld bij de relevante Store. U kunt uw Store- of systeeminstellingen wijzigen indien u geen automatische updates voor Store-toepassingen wenst te ontvangen. Bepaalde Office Store-toepassingen die geheel of gedeeltelijk online worden gehost, kunnen op elk moment door de ontwikkelaar van de toepassing worden bijgewerkt, zonder dat daarvoor uw toestemming is vereist.
  • iii. Beoordelingen en recensies. Indien u een beoordeling of recensie instuurt voor een toepassing of andere Digitale Goederen in de Store, ontvangt u mogelijk e-mail van Microsoft met inhoud van de uitgever van de toepassing of de Digitale Goederen. Deze e-mail is afkomstig van Microsoft. We geven uw e-mailadres niet door aan uitgevers van toepassingen of andere Digitale Goederen die u via de Store verkrijgt.
  • iv. Veiligheidswaarschuwing. Voorkom mogelijk letsel, ongemak of vermoeide ogen door zo nu en dan een rustpauze te nemen van het gebruik van games of andere toepassingen, met name wanneer u pijn of vermoeidheid ervaart als gevolg van het gebruik. Neem een pauze als u zich onprettig voelt. Hierbij kunt u denken aan verschijnselen van misselijkheid, bewegingsziekte, duizeligheid, disoriëntatie, hoofdpijn, vermoeidheid, vermoeide ogen of droge ogen. Tijdens het gebruik van toepassingen kunt u worden afgeleid en afgesloten van uw omgeving. Vermijd struikelblokken, trappen, lage plafonds en breekbare of waardevolle voorwerpen die zouden kunnen worden beschadigd. Een zeer klein percentage van de bevolking kan last hebben van toevallen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen die kunnen verschijnen in toepassingen. Zelfs personen die geen historie van toevallen hebben, kunnen een nog niet vastgestelde aandoening hebben die deze toevallen kan veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn licht gevoel in het hoofd, verstoord zicht, trekken, beven of schudden van ledematen, disoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts zodra zich een van deze symptomen voordoet, of raadpleeg een arts voordat u de toepassingen gebruikt indien u ook last hebt gehad van symptomen in verband met toevallen. Ouders dienen tijdens het gebruik van toepassingen door hun kinderen te letten op tekenen van deze symptomen.
Volledige tekst
Functies van Microsoft FamilyFuncties van Microsoft Family13c_MicrosoftFamily
Samenvatting
 • c. Functies van Microsoft Family. Ouders en kinderen kunnen gebruikmaken van de functies van Microsoft Family, met inbegrip van Microsoft Family Safety, om vertrouwen te bouwen op basis van een gedeeld begrip van welke gedragingen, websites, apps, games, fysieke locaties en uitgaven gepast zijn binnen hun familie. Ouders kunnen een familie opzetten door naar https://account.microsoft.com/family te gaan (of door de instructies op hun Windows-apparaat of Xbox-console) op te volgen, en kinderen of andere ouders vragen ook lid te worden. Er zijn diverse functies beschikbaar voor leden van een familie. Lees de informatie die u te zien krijgt daarom zorgvuldig door voordat u ermee instemt een familie op te zetten of lid te worden en wanneer u Digitale goederen voor toegang door familieleden aanschaft. Door een familie op te zetten of lid te worden, stemt u ermee in de familie te gebruiken overeenkomstig de doeleinden ervan, en deze niet zult gebruiken om op ongeautoriseerde wijze onrechtmatig toegang te verkrijgen tot de gegevens van een ander.
Volledige tekst
GroepsberichtenGroepsberichten13d_GroupMessaging
Samenvatting
 • d. Groepsberichten. Diverse Microsoft-diensten stellen u in staat berichten naar anderen te verzenden via spraak of sms (“berichten”) en/of maken het voor Microsoft of gelieerde ondernemingen onder het bestuur van Microsoft dergelijke berichten te verzenden naar u en namens u naar een of meer andere gebruikers. WANNEER U MICROSOFT EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET BESTUUR VAN MICROSOFT DE OPDRACHT GEEFT DERGELIJKE BERICHTEN TE STUREN NAAR U OF NAAR ANDEREN, VERKLAART EN GARANDEERT U AAN ONS DAT U EN ELKE PERSOON WAARVOOR U ONS DE OPDRACHT HEBT GEGEVEN DEZE BERICHTEN TOE TE STUREN INSTEMT MET DE ONTVANGST VAN DERGELIJKE BERICHTEN EN ANDERE CORRESPONDERENDE ADMINISTRATIEVE TEKSTBERICHTEN VAN MICROSOFT EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET BESTUUR VAN MICROSOFT. “Administratieve tekstberichten” zijn periodieke transactieberichten van een bepaalde Microsoft-dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een “welkomstbericht” of instructies voor het stopzetten van de toezending van berichten. Indien u of een lid van de groep dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, is het mogelijk de toezending van verdere berichten van Microsoft of gelieerde ondernemingen onder het bestuur van Microsoft stop te zetten door de verstrekte instructies op te volgen. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen of niet meer wenst deel te nemen aan de groep, stemt u ermee in dat u dat zult aangeven volgens de instructies die door het betreffende programma of de dienst worden gegeven. Indien u reden hebt om te geloven dat een lid van de groep dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen of niet meer wenst deel te nemen aan de groep, gaat u ermee akkoord deze uit de groep te verwijderen. Daarnaast verklaart en garandeert u aan ons dat u en elke persoon waarvoor u ons de opdracht hebt gegeven deze berichten toe te sturen begrijpt dat elk lid van de groep zelf verantwoordelijk is voor de kosten van berichtenverkeer die in rekening worden gebracht door zijn of haar mobiele provider, met inbegrip van kosten voor internationaal berichtenverkeer die mogelijk in rekening worden gebracht wanneer berichten worden verzonden vanaf een in de VS gebaseerd telefoonnummer.
Volledige tekst
Skype, Microsoft Teams en GroupMeSkype, Microsoft Teams en GroupMe13e_Skype
Samenvatting
 • e. Skype, Microsoft Teams en GroupMe.
  • i. Noodhulpdiensten. Er zijn belangrijke verschillen tussen traditionele mobiele of vaste telefoondiensten en Skype, Microsoft Teams en GroupMe. Microsoft heeft beperkte verplichtingen op grond van toepasselijke plaatselijke of landelijke regels, voorschriften of wetten om toegang te bieden tot noodhulpdiensten, zoals 911 of 112 noodoproepen ("Noodhulpdiensten") via Skype, Microsoft Teams en GroupMe.
  • ii. Alleen bepaalde softwareversies van de functie Skype to Phone van Skype ondersteunen mogelijk oproepen naar noodhulpdiensten in een zeer beperkt aantal landen en afhankelijk van het gebruikte platform. Meer informatie over de beschikbaarheid en configuratie hiervan kunt u vinden op: http://www.skype.com/en/legal/emergency-calling/. Indien uw noodoproep via Skype to Phone wordt verbonden, dient u zelf de details te verstrekken betreffende uw fysieke locatie om de noodhulpdiensten in staat te stellen op uw oproep te reageren. Microsoft garandeert niet dat uw noodoproep zal worden doorverbonden. Meer informatie over bellen naar 112, het speciale nummer van de noodhulpdiensten in de EU, vindt u op www.skype.com/go/emergency.
  • iii. Wijzigingen in betaalde producten van Skype. Indien we wijzigingen aanbrengen in betaalde Skype-producten die in uw nadeel zijn, stellen we u ten minste dertig dagen van tevoren op de hoogte van de wijzigingen en informeren we u over uw recht het gebruik van het betrokken product te beëindigen voordat het wordt gewijzigd. Indien u het gebruik van het product niet beëindigt voordat de wijzigingen ingaan, stemt u in met de wijzigingen. We zullen u uitdrukkelijk van dit feit op de hoogte brengen op het moment dat we u in kennis stellen.
  • iv. API's of uitzendingen. Indien u Skype wenst te gebruiken in verband met een uitzending, dient u zich te houden aan de "Gebruiksvoorwaarden voor uitzendingen" op https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Als u een Application Program Interface (“API”) wilt gebruiken die toegankelijk of beschikbaar is gemaakt door Microsoft, moet u voldoen aan de toepasselijke licentievoorwaarden, beschikbaar op www.skype.com/go/legal.
  • v. Beleid inzake redelijk gebruik. Er kunnen beleidsregels inzake redelijk gebruik van toepassing zijn op uw gebruik van de software en producten van Skype. Lees deze beleidsdocumenten door. Ze zijn opgesteld ter bescherming tegen fraude en misbruik en kunnen bepaalde beperkingen opleggen wat betreft het type, de lengte van en het aantal gesprekken of berichten dat u kunt voeren of verzenden. Deze beleidsdocumenten zijn door middel van verwijding opgenomen in deze Voorwaarden. U kunt deze beleidsdocumenten vinden op https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • vi. Kaartprojectie. De software en producten van Skype bevatten functies waarmee u informatie kunt versturen naar, of uzelf op de kaart kunt laten door een landkaartdienst. Indien u gebruikmaakt van deze functionaliteit, stemt u in met deze Voorwaarden en de voorwaarden van Google Maps, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vii. Persoonlijk/niet-commercieel gebruik. De software en producten van Skype mogen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Het is toegestaan Skype op uw werk te gebruiken voor uw eigen zakelijke communicatie.
  • viii. Skype-nummer/Skype To Go. Als Microsoft u voorziet van een Skype-nummer of een Skype To Go-nummer, gaat u ermee akkoord dat dit nummer niet uw eigendom is en dat u niet het recht hebt dit nummer voor altijd te behouden. In sommige landen wordt het nummer mogelijk aan u beschikbaar gesteld door een Microsoft-partner in plaats van door Microsoft zelf, en moet u een afzonderlijke overeenkomst aangaan met een dergelijke partner. Zie voor meer informatie over Skype-nummers https://go.skype.com/home.skype-number​.
  • ix. Skype Manager. Een ”Skype Manager Beheerd Account” is opgezet en wordt beheerd door u, als individuele beheerder van een Skype Manager-groep en niet als zakelijke entiteit. U mag uw persoonlijke Microsoft-account koppelen aan een Skype Manager-groep ("Gekoppeld Account"). U kunt extra beheerders aanstellen voor uw Skype Manager, onder voorbehoud van hun aanvaarding van deze Voorwaarden. Indien u Skype-nummers hebt toegewezen aan een Gekoppeld Account, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle vereisten met betrekking tot de woonplaats of locatie van de gebruikers van uw Gekoppeld Account. Indien u ervoor kiest een Gekoppeld Account los te koppelen van een Skype Manager-groep, hebt u geen toegang meer tot toegewezen abonnementen, Skype-tegoed of Skype-nummers en zijn Uw Inhoud en materialen die zijn geassocieerd met het losgekoppelde account niet meer voor u toegankelijk. U stemt ermee in persoonsgegevens van de gebruikers van uw Gekoppeld Account te verwerken overeenkomstig alle toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens.
  • x. Skype-kosten en restitutie. De kosten die verschuldigd zijn voor het bellen naar telefoonnummers buiten de bundel bestaan uit verbindingskosten (per gesprek in rekening gebracht) en een tarief per minuut, zoals beschreven op www.skype.com/go/allrates. De gesprekskosten worden afgeschreven van het saldo van uw Skype-tegoed. Microsoft kan kosten in rekening brengen voor het bellen naar telefoonnummers en betaalnummers die buiten de bundel vallen. Indien de wijzigingen aanzienlijk zijn en niet in uw voordeel zijn (bijvoorbeeld indien we de tarieven verhogen), stellen we u ten minste dertig (30) dagen voordat de tariefswijziging ingaan op de hoogte via e-mail of op een andere passende wijze. Na dertig (30) dagen, gelden de nieuwe tarieven voor uw volgende gesprek. U kunt de huidige tarieven vinden op www.skype.com/go/allrates. Indien u de nieuwe tarieven niet accepteert, moet u niet meer bellen. Gedeeltelijk gebruikte belminuten en kosten van een deel van een cent worden naar boven afgerond naar de volgende gehele minuut/cent. Alle prijzen voor betaalde Skype-producten zijn inclusief toepasselijke belastingen en inclusief btw, tenzij anders vermeld. Btw wordt berekend op basis van het verstrekte factuuradres. U doet uitdrukkelijk afstand van eventuele rechten op terugbetaling van btw door Microsoft indien het btw-bedrag dat door Microsoft dient te worden afgedragen aan de belastingautoriteiten om welke reden dan ook lager zou zijn dan het btw-bedrag dat van u is geïnd. Betaalde Skype-producten zijn niet verkrijgbaar voor klanten in Berg Athos, Canarische Eilanden, Franse Overzeese Departementen, Ålandseilanden, Kanaaleilanden, Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia en Italiaanse wateren van het meer van Lugano. Indien u gebruik hebt gemaakt van een betaald Skype-product, is uw afkoelingsperiode vervallen en kan uw aankoop niet meer ongedaan worden gemaakt of worden gerestitueerd. Besteding van Skype-tegoed, toewijzing van een Skype-nummer of gebruik van een abonnement komt neer op ‘volledige levering’ en/of ‘gebruik’ van een betaald Skype-product. U gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat Skype-nummers kunnen worden toegewezen voor het einde van de afkoelingsperiode en na toewijzing niet-restitueerbaar zijn. Buiten de afkoelingsperiode kunnen alleen ongebruikte en nog niet verlopen Skype-abonnementen worden gerestitueerd, onder voorbehoud van deze Voorwaarden. De afkoelingsperiode en restituties gelden niet voor betaalde Skype-producten die (i) worden aangeschaft via een externe partner, (ii) contant zijn betaald via een externe betaalwijze (bijvoorbeeld een elektronische portefeuille), (iii) niet rechtstreeks online zijn aangeschaft bij Microsoft (bijvoorbeeld met geschenkbonnen of prepaycoupons), of (iv) door een derde partij aan uw account zijn toegewezen. Niettegenstaande het voorgaande, hebt u op grond van het toepasselijk recht mogelijk op verzoek recht op restitutie van een vooruitbetaald abonnementsgeld als u uw Skype-nummer overzet naar een andere provider.
  • xi. Skype-tegoed. Microsoft garandeert niet dat u uw Skype-tegoed kunt gebruiken voor het aanschaffen van alle betaalde Skype-producten. Indien u uw Skype-tegoed 180 dagen lang niet gebruikt, wijzigt Microsoft de status van uw Skype-tegoed in Inactief. U kunt het Skype-tegoed heractiveren door te klikken op de heractiveringskoppeling: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. U kunt Automatisch opwaarderen gebruiken door tijdens het aanschaffen van Skype-tegoed het corresponderende vakje te selecteren. Indien deze optie wordt ingeschakeld, wordt het saldo van uw Skype-tegoed telkens automatisch via de gekozen betaalwijze met hetzelfde bedrag opgewaardeerd wanneer het saldo van uw Skype-tegoed beneden de van tijd tot tijd door Skype vastgestelde drempel terechtkomt. Indien u een abonnement hebt aangeschaft met een andere betaalwijze dan creditcard, PayPal of Moneybookers (Skrill), en u Automatisch opwaarderen hebt geselecteerd, wordt het saldo van uw Skype-tegoed opgewaardeerd met het bedrag dat noodzakelijk is voor de aankoop van uw volgende abonnementsverlenging. U kunt Automatisch opwaarderen op elk moment uitschakelen door de instellingen van uw accountportal in Skype te openen en te wijzigen.
  • xii. Kosten voor internationaal berichtenverkeer. GroupMe maakt momenteel voor elke gemaakte groep gebruik van nummers die zijn gebaseerd in de VS. Elk sms-bericht dat wordt verzonden naar of ontvangen van een GroupMe-nummer wordt geteld as een internationaal sms-bericht verzonden naar of ontvangen vanuit de Verenigde Staten. Afhankelijk van uw locatie, gebruikt Microsoft Teams mogelijk een telefoonnummer waarvoor een internationaal tarief voor sms-berichten wordt berekend. Raadpleeg uw provider voor de daaraan verbonden kosten voor internationaal berichtenverkeer.
Volledige tekst
Bing en MSNBing en MSN13f_BingandMSN
Samenvatting
 • f. Bing en Microsoft Start (inclusief MSN).
  • i. Bing- en Microsoft Start-materialen. De artikelen, tekst, foto's, kaarten, video's, videospelers en materialen van derden die beschikbaar zijn op Bing en Microsoft Start, daarbij inbegrepen via Microsoft-bots, -toepassingen en -programma's, zijn uitsluitend bestemd voor uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Ander gebruik, zoals het downloaden, kopiëren of verder distribueren van deze materialen, of het gebruik van deze materialen of producten om uw eigen producten te bouwen, is slechts toegestaan voor zover uitdrukkelijk toestemming is verleend voor Microsoft of de rechthebbenden, of voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke auteursrechtwetgeving. Microsoft en de andere rechthebbenden behouden zich alle rechten met betrekking tot het materiaal voor die niet uitdrukkelijk door Microsoft zijn verleend op grond van de licentievoorwaarden.
  • ii. Bing Kaarten. Het is niet toegestaan de vogelvluchtbeelden van de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland, Australië of Japan te gebruiken voor overheidsdoeleinden zonder onze afzonderlijke schriftelijke goedkeuring.
  • iii. Bing Places. Wanneer u uw Gegevens of Uw Inhoud aanbiedt aan Bing Places, verleent u Microsoft een wereldwijde, royaltyvrije intellectueel eigendomslicentie voor het gebruiken, reproduceren, opslaan, wijzigen, bundelen, promoten, verzenden, weergeven of distribueren ervan als onderdeel van een service, en het sublicentiëren van deze rechten aan derden.
Volledige tekst
CortanaCortana13g_Cortana
Samenvatting
 • g. Cortana.
  • i. Persoonlijk niet-commercieel gebruik. Cortana van Microsoft is de personal assistant dienst van Microsoft. De functies, diensten en inhoud, geleverd door Cortana (samen de ”Cortana Diensten”) zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • ii. Functionaliteit en inhoud. Cortana biedt uiteenlopende functies, waarvan sommige persoonlijk of individueel zijn aangepast. Met Cortana Diensten krijgt u mogelijk toegang tot diensten, informatie of functionaliteit die door andere Microsoft Diensten of Apps en Diensten van Derden worden geleverd. De dienstspecifieke voorwaarden uit artikel 13 zijn tevens van toepassing op uw gebruik van toepasselijke Microsoft-diensten door middel van Cortana Diensten. Cortana verstrekt deze informatie uitsluitend voor planningsdoeleinden en u dient uw eigen onafhankelijke beoordelingsvermogen te gebruiken bij het bekijken van en vertrouwen op deze informatie. Microsoft biedt geen garanties wat betreft de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van gepersonaliseerde ervaringen die door Cortana worden verstrekt. Microsoft is niet verantwoordelijk als een functie van Cortana een communicatie-uiting vertraagt, of u belet een communicatie-uiting of kennisgeving te ontvangen, bekijken of verzenden of een dienst te verkrijgen.
  • iii. Apps en diensten van derden. In het kader van de uitvoering van Cortana Diensten kan Cortana aanbevelingen doen voor en u helpen bij het gebruik van Apps en Diensten van Derden (vaardigheden of verbonden diensten van derden). Als u dat wilt, kan Cortana in het kader van de levering van de Cortana Diensten informatie uitwisselen met Apps en Diensten van Derden, zoals uw postcode en vragen en antwoorden daarop van apps en diensten van derden, om u te helpen de gevraagde diensten te verkrijgen. Cortana kan u in staat stellen aankopen te doen via apps en diensten van derden met de accountvoorkeuren en instellingen die u rechtstreeks bij deze apps en diensten van derden hebt ingesteld. U kunt de verbinding tussen uw Cortana Dienst en Apps en Diensten van Derden op elk moment verbreken. Uw gebruik van de Cortana Diensten om een verbinding te maken met Apps en Diensten van Derden is onderworpen aan artikel 5 van deze Voorwaarden. Uitgevers van Apps en Diensten van Derden kunnen de functionaliteit of voorzieningen van hun Apps en Diensten van Derden of de integratie ervan met Cortana Diensten wijzigen of beëindigen. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door de fabrikant geleverde software of firmware.
  • iv. Cortana-apparaten. Cortana-apparaten zijn producten of apparaten die in staat zijn gebruik te maken van Cortana Diensten, of producten of apparaten die compatibel zijn met Cortana Diensten. Cortana-apparaten zijn onder andere apparaten of producten van derden die geen eigendom van Microsoft zijn, noch door Microsoft worden geproduceerd of ontwikkeld. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze apparaten of producten van derden.
  • v. Software-updates. We kunnen automatisch uw versie controleren van de Cortana Diensten-software die nodig is voor de levering van de Diensten en software-updates of configuratiewijzigingen downloaden, zonder kosten bij u in rekening te brengen, of van fabrikanten van apparaten met Cortana-functionaliteit vereisen dat ze de Cortana Diensten-software up-to-date houden.
Volledige tekst
Office DienstenOffice Diensten13h_officeBasedServices
Samenvatting
 • h. Office Diensten.
  • i. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com en andere Microsoft 365-abonnementsdiensten of diensten onder de merknaam Office zijn bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u beschikt over commerciële rechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst met Microsoft. Op het gebruik van apps als Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access en Publisher in Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal en andere Microsoft 365-abonnementsdiensten zijn aanvullende licentievoorwaarden van toepassing die samen met deze Voorwaarden te vinden zijn op https://aka.ms/useterms.
  • ii. Outlook. In Outlook is het gebruik van Bing Maps inbegrepen. Inhoud die via Bing Maps wordt geleverd, waaronder, geocodes, mag alleen worden gebruikt binnen het product via welke de inhoud wordt geleverd. Uw gebruik van Bing Maps is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van Bing Maps, beschikbaar op go.microsoft.com/?linkid=9710837, en de privacyverklaring van Microsoft, beschikbaar op go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686​.
Volledige tekst
GezondheidsbotsGezondheidsbots13i_MicrosoftHealthServices
Samenvatting
 • i. Gezondheidsbots. Gezondheidsbots, met inbegrip van actieplannen, inzichten, herinneringen en andere functies, zijn geen medische apparaten en zijn uitsluitend bedoeld voor fitness- en wellnessdoeleinden in combinatie met een programma dat door een zorgprovider wordt geleverd. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld als vervanging van professionele medische apparaten of voor gebruik bij diagnose, genezing, verlichting, preventie of behandeling van ziekten of andere aandoeningen. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van gezondheidsbots. Microsoft is niet verantwoordelijk voor enige beslissing die u neemt op basis van informatie die u ontvangt van gezondheidsbots. Raadpleeg altijd een arts wanneer u vragen hebt over een medische aandoening, dieet, fitness- of welzijnsprogramma voordat u gezondheidsbots gebruikt. Sla professionele medische adviezen niet in de wind en stel een bezoek aan een medische professional niet uit in verband met informatie die u hebt geraadpleegd op of door middel van de Diensten. Gezondheidsbots werken soms, net als alle andere technologie, om uiteenlopende redenen niet helemaal volgens de verwachting, bijvoorbeeld door stroomuitval of een verbroken verbinding.
Volledige tekst
Digitale goederenDigitale goederen13j_DigitalGoods
Samenvatting
 • j. Digitale goederen. Microsoft kan u in staat stellen via de Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store, Xbox Diensten en eventuele andere gerelateerde en toekomstige diensten muziek, afbeeldingen, video, tekst, boeken, games of andere materialen (“Digitale Goederen”) te verkrijgen in digitale vorm. De Digitale Goederen zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke, niet-commerciële vermaaksdoeleinden. U stemt ermee in geen kopieën van de Digitale Goederen verder te distribueren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven of over te dragen. Digitale Goederen kunnen het eigendom zijn van Microsoft of van derden. U begrijpt en erkent in alle omstandigheden dat uw rechten met betrekking tot Digitale Goederen beperkt worden door deze Voorwaarden, het auteursrecht en de gebruikersregels op https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. U stemt ermee in dat u niet zult proberen Digitale Goederen verkregen door middel van een van de Diensten aan te passen om welke reden dan ook, met inbegrip van het verhullen of wijzigen van het eigendom of de herkomst van de Digitale Goederen. Microsoft of de eigenaars van de Digitale Goederen kunnen, van tijd tot tijd, Digitale Goederen zonder voorafgaande kennisgeving uit de Diensten verwijderen.
Volledige tekst
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Samenvatting
 • k. OneDrive.
  • i. Toewijzing van opslagruimte. Indien u meer inhoud hebt opgeslagen in uw OneDrive-account dan aan u ter beschikking wordt gesteld op grond van de voorwaarden van uw gratis of betaalde abonnement op OneDrive en u niet binnen 30 dagen na de kennisgeving (of langer, indien dit in de kennisgeving is vermeld) reageert op een kennisgeving van Microsoft om uw account op orde te brengen door overtollige inhoud te verwijderen of over te stappen naar een nieuw abonnement met meer opslagruimte, behouden we ons het recht voor uw account te sluiten en Uw Inhoud op OneDrive te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.
  • ii. Prestaties van de Diensten. Afhankelijk van factoren als uw apparatuur, internetverbinding en werkzaamheden van Microsoft in het kader van onderhoud ten behoeve van de prestaties en integriteit van de dienst, is het mogelijk dat u zo nu en dan vertraging ondervindt bij het uploaden of synchroniseren van inhoud op OneDrive.
  • iii. Kennisgeving van afloop. We stellen u ten minste een maand van tevoren op de hoogte voordat we uw OneDrive-account sluiten in verband met inactiviteit op grond van artikel 4.a.ii. Indien u een betaalde OneDrive-gebruiker bent, zullen we uw account niet sluiten wegens inactiviteit gedurende de periode waarin u hebt betaald voor uw gebruik van OneDrive.
  • iv. Wijzigingen in de dienst OneDrive. We zullen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen indien eventuele wijzigingen in gratis of betaalde OneDrive-diensten ervoor zouden zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud op OneDrive verliest.
  • v. Betaalde abonnementen. Indien we uw gegevensopslaglimieten voor OneDrive verlagen of de OneDrive-dienst beëindigen, kunnen we uw betaalde OneDrive-abonnement opzeggen en u gedeeltelijke restitutie verlenen voor het niet-gebruikte deel van het abonnement. We stellen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte van dergelijke wijzigingen. U dient dan op te zeggen binnen de periode die in de kennisgeving is vastgesteld.
Volledige tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13l_MicrosoftRewards
Samenvatting
 • l. Microsoft Rewards.
  • i. Met Microsoft Rewards (het “Programma”) kunt u punten verdienen met activiteiten, zoals gekwalificeerde zoekopdrachten, aankopen en andere aanbiedingen van Microsoft. Welke aanbiedingen beschikbaar zijn, kan per markt verschillen. Een zoekopdracht is de handeling van een persoon die te goeder trouw tekst invoert met de bedoeling zoekresultaten van Bing te verkrijgen voor de eigen onderzoeksdoeleinden van de gebruiker (“Zoekopdracht”) Hiertoe behoren niet zoekopdrachten die worden ingevoerd door middel van een bot, macro of andere geautomatiseerde of frauduleuze methode van welke aard dan ook. Een aankoop is het proces van het aankopen van goederen of downloaden en verkrijgen van een licentie voor digitale inhoud van Microsoft, hetzij gratis of tegen betaling (“Aankoop”). Rewards-punten worden niet aangeboden voor elke aankoop van Microsoft. Microsoft kan zo nu en dan aanvullende mogelijkheden bieden om punten te sparen. Aanbiedingen voor het sparen van punten zullen niet eeuwigdurend beschikbaar zijn. U kunt gespaarde punten inwisselen voor beloningen die worden vermeld op de verzilveringspagina op https://aka.ms/redeemrewards (“Beloningen”). Zie voor meer informatie de paragraaf Beloningen op support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) ("Veelgestelde Vragen").
   • 1. Programmavereisten. U hebt een geldig Microsoft-account en uw apparaten moeten voldoen aan de minimum systeemvereisten (https://account.microsoft.com/rewards/). Het Programma is toegankelijk voor gebruikers die woonachtig zijn in de markten die worden vermeld in de Veelgestelde Vragen. Individuele gebruikers mogen niet meer dan één Programma-account bezitten, zelfs indien een persoon meerdere e-mailadressen heeft, en voor huishoudens geldt een limiet van zes accounts. Het Programma is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
   • 2. Punten. U kunt punten niet overdragen, maar u kunt uw punten wel doneren aan een van de non-profitorganisaties die worden vermeld op de verzilveringspagina. Punten zijn niet uw persoonlijk eigendom en u kunt ze niet inwisselen voor contant geld. Punten worden aan u toegekend op een promotionele basis. U kunt geen punten kopen. Microsoft kan beperkingen stellen aan de hoeveelheid punten of Beloningen per persoon, per huishouden of binnen een gegeven periode (bijvoorbeeld een dag), mits u niet wordt benadeeld terwijl u te goeder trouw hebt gehandeld. U kunt in dit Programma niet meer dan 550.000 punten verzilveren per kalenderjaar. Punten die u hebt gespaard in dit Programma zijn niet geldig in, en kunnen niet worden gebruikt in combinatie met, enig ander programma dat door Microsoft of een derde partij wordt aangeboden. Niet verzilverde punten vervallen als u 18 maanden lang geen punten spaart of inwisselt.
   • 3. Beloningen. U kunt punten verzilveren op het verzilveringspagina of u kunt punten schenken aan van de vermelde non-profitorganisaties door naar de verzilveringspagina (https://aka.ms/redeemrewards) te gaan of door u aan te melden voor automatisch doneren aan non-profitorganisaties via een donatieprogramma. Het is mogelijk dat van een bepaalde Beloning slechts beperkte aantallen beschikbaar zijn, en deze Beloningen worden toegekend op volgorde van aanvraag. Het kan zijn dat u wordt gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw adres en een telefoonnummer (geen VOIP-nummer of gratis nummer), en u kunt worden gevraagd een fraudepreventiecode in te voeren of aanvullende juridische documenten te ondertekenen om punten te verzilveren voor Beloningen. Nadat u punten hebt verzilverd voor een beloning, kunt u deze niet annuleren of de Beloning terugsturen om uw punten terug te krijgen, uitgezonderd in het geval van defecte producten of wanneer dit is vereist op grond van het toepasselijk recht. Als u een Beloning bestelt die niet op voorraad is of om andere redenen niet beschikbaar is, kunnen we deze vervangen door een Beloning van vergelijkbare waarde of uw punten teruggeven. Microsoft kan Beloningen die worden aangeboden op de verzilveringspagina vernieuwen of het aanbieden van bepaalde Beloningen stoppen. Voor sommige Beloningen geldt mogelijk een leeftijdsgrens. Dergelijke vereisten worden opgenomen in het relevante aanbod. U bent verantwoordelijk voor alle federale, staats en plaatselijke belastingen en andere kosten verbonden aan het aanvaarden en gebruiken van de Beloningen. Beloningen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat is geassocieerd met uw Microsoft-account. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres up-to-date is. Beloningen die niet kunnen worden bezorgd, worden niet opnieuw uitgegeven en vervallen derhalve. Beloningen mogen niet worden doorverkocht. Zie voor meer informatie over het automatisch doneren van punten aan non-profitorganisaties de veelgestelde vragen over doneren met Bing (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Beëindiging van uw deelname aan het Programma. Als u niet meer wenst deel te nemen aan het Microsoft Rewards-programma, volgt u de aanwijzingen op de opzegpagina (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Als u het Programma opzegt, raakt u al uw beschikbare punten onmiddellijk kwijt. Uw Programma-account kan worden beëindigd als u zich niet ten minste eenmaal aanmeldt binnen een periode van 18 maanden. Verder behoudt Microsoft zich het recht voor het Programma-account van een specifieke gebruiker te beëindigen in geval van het saboteren of misbruiken van het Programma, het plegen van fraude of het schenden van deze voorwaarden. Na beëindiging van het Programma (door u of door ons) of indien het Programma wordt opgeschort, hebt u 90 dagen om uw punten te verzilveren. Daarna vervallen de punten. Op het moment van beëindiging, vervalt uw recht tot het gebruik van het Programma en het sparen van verdere punten.
   • 5. Overige voorwaarden. Microsoft behoudt zich het recht voor u te diskwalificeren, uw toegang tot het Programma of uw Rewards-account uit te schakelen en/of punten, Beloningen en liefdadigheidsbijdragen in te houden, indien Microsoft gelooft dat u enig aspect van het Programma saboteert of misbruikt, om wettelijke redenen niet in aanmerking komt voor het ontvangen van een Beloning (bijvoorbeeld op grond van exportwetgeving) of zich bezighoudt met activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden.
Volledige tekst
AzureAzure13m_Azure
Samenvatting
 • m. Azure. Voor uw gebruik van de Azure-service gelden de voorwaarden uit de afzonderlijke overeenkomst op grond waarvan u de services hebt verkregen, zoals beschreven op de pagina met juridische informatie van Microsoft Azure op https://aka.ms/AA7z67v.
Volledige tekst
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13n_MicrosoftSoundscape
Samenvatting
 • n. Microsoft Soundscape. U erkent dat Microsoft Soundscape (1) niet is ontworpen, bedoeld of beschikbaar is gesteld als een medisch apparaat, en (2) niet is ontworpen of bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel en niet mag worden gebruikt ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose, behandeling of oordeel.
Volledige tekst
Power PlatformPower Platform13o_PowerPlatform
Samenvatting
 • o. Power Platform. Voor uw gebruik van de dienst Power Platform gelden de voorwaarden uit de afzonderlijke overeenkomst op grond waarvan u de diensten hebt verkregen, zoals beschreven op de pagina met juridische informatie voor Power Platform op Microsoft Power Platform (https://powerplatform.microsoft.com/business-applications/legal/).
Volledige tekst
DiversenDiversen14_15_16_17_miscellaneous
Samenvatting

14. Overige bepalingen. Dit artikel en artikel 1, 9 (voor verschuldigde bedragen voor het einde van deze Voorwaarden), 10, 11, 12, 16 en de artikelen die op grond van de bepalingen ervan van toepassing zijn na beëindiging van de Voorwaarden, blijven van kracht na beëindiging of opzegging van de Voorwaarden. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen toewijzen, overdragen of anderszins van de hand doen, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder kennisgeving, zolang deze toewijzing, deze overdracht of dit van de hand doen niet in uw nadeel is. Het is niet toegestaan deze Voorwaarden of gebruiksrechten met betrekking tot de Diensten toe te wijzen, over te dragen of anderszins van de hand te doen. Als u in Duitsland woont, is het u niet verboden om een geldelijke vordering op Microsoft over te dragen aan een andere partij. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Microsoft voor het gebruik van de Diensten. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Alle onderdelen van deze Voorwaarden zijn maximaal van toepassing voor zover is toegestaan door toepasselijke wetgeving. Als een rechtbank arbiter bepaalt dat wij een deel van deze Voorwaarden zoals geformuleerd, niet kunnen afdwingen, worden de betreffende bepalingen geacht te zijn vervangen door gelijksoortige bepalingen voor zover deze afdwingbaar zijn op grond van toepasselijk recht. De rest van deze Voorwaarden blijft echter ongewijzigd. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ten gunste van u en ons. De overeenkomst strekt niet tot voordeel van anderen, met uitzondering van rechtsopvolgers en cessionarissen van Microsoft. De kopteksten boven artikelen dienen slechts ter referentie.

15. Afstand van bepalingen betreffende consumentenbescherming voor eindgebruikers. Als u een micro-onderneming, kleine onderneming of non-profitorganisatie bent, stemt u ermee in afstand te doen van alle rechten die u overigens zou hebben op grond van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (Richtlijn 2018/1972) artikel 102, lid 1, 3, en 5, artikel 105, lid 1 en artikel 107, lid 1 en 3.

16. Exportwetgeving. U dient alle binnenlandse en buitenlandse exportwetten en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op de software en/of Diensten, met inbegrip van beperkingen aangaande bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Voor meer informatie over geografische en exportrestricties kunt u terecht op https://www.microsoft.com/exporting.

17. Voorbehoud van rechten en feedback. Tenzij voor zover uitdrukkelijk volgens deze Voorwaarden is toegestaan, verleent Microsoft u geen licentie of andere rechten volgens octrooien, know-how, auteursrechten, handelsgeheimen, merkenrecht of andere intellectuele eigendom in bezit van of beheerst door Microsoft of een verwante entiteit, waaronder zonder beperking begrepen namen, ontwerpen, logo's of vergelijkbare zaken. Als u Microsoft een idee, voorstel, suggestie of feedback geeft, waaronder zonder beperking begrepen ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen (”Feedback”), verleent u zonder kosten, royalty's of andere verplichtingen aan u, aan Microsoft het recht om, op welke wijze en voor welk doel dan ook, aan de hand van uw Feedback afgeleide werken te maken of te hebben gemaakt, en uw Feedback te gebruiken, te delen en te gelde te maken. U geeft geen Feedback waarop een licentie van toepassing is waardoor Microsoft verplicht is haar eigen software, technologieën of documentatie aan derden in licentie te geven omdat uw Feedback erin verwerkt is.

Volledige tekst
MEDEDELINGENMEDEDELINGENNOTICES
Samenvatting

Mededelingen en de procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op intellectueel eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien u een vordering van inbreuk op intellectueel eigendom wilt indienen, met inbegrip van een vordering van inbreuk op het auteursrecht, raden we aan dat u een kennisgeving stuurt naar de door Microsoft aangewezen agent. Raadpleeg voor meer informatie en contactgegevens de Mededeling en procedure voor het indienen van vorderingen inzake auteursrechtelijke inbreuk (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement).

Microsoft gebruikt de processen uiteengezet in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512 voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan Microsoft accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken ook uitschakelen of beëindigen.

Kennisgevingen en procedures betreffende vragen rond intellectueel eigendom in advertenties. Raadpleeg onze Richtlijnen voor intellectueel eigendom (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) voor informatie over vragen rond intellectueel eigendom binnen ons advertentienetwerk.

Auteursrecht- en merkaanduidingen. Voor de Diensten geldt: copyright © Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. De Richtlijnen voor handelsmerken en merknamen van Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (inclusief amendementen die van tijd tot tijd worden aangebracht) vormen onderdeel van de Voorwaarden. Microsoft en de namen, logos en pictogrammen van alle producten, software en diensten van Microsoft zijn mogelijk gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van bedrijven uit de Microsoft Groep in de Verenigde Staten en/of andere landen. Hieronder is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken van Microsoft te vinden: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op webservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Voor "gnuplot" software die wordt gebruik op bepaalde Microsoft-websiteservers geldt copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

Medische kennisgeving. Microsoft verstrekt geen medische of andere gezondheidszorgadviezen, -diagnoses of -behandelingen. Vraag altijd adviezen van uw arts of een andere bevoegde zorgverlener wanneer u vragen hebt over een medische aandoening, dieet, fitness- of welzijnsprogramma. Sla professionele medische adviezen niet in de wind en stel een bezoek aan een medische professional niet uit in verband met informatie die u hebt geraadpleegd op of door middel van de Diensten.

Aandelenkoersen en indexgegevens (met inbegrip van indexwaarden). Financiële gegevens die via de Diensten worden verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de financiële gegevens of indicatoren van externe licentiegevers te gebruiken in verband met de uitgifte, creatie, sponsoring, verhandeling, marketing, of promotie van financiële instrumenten of beleggingsproducten (zoals derivaten, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, beursgenoteerde fondsen, beleggingsportfolio´s, enzovoort, waarbij de prijs, het rendement en/of de prestaties van het instrument of beleggingsproduct is gebaseerd op, gerelateerd aan, of bestemd voor het volgen van de financiële gegevens) zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de externe licentiegever.

Financiële kennisgeving. Microsoft is geen broker/dealer of geregistreerde beleggingsadviseur onder het federale aandelenrecht in de Verenigde Staten of het aandelenrecht in andere rechtsgebieden, en geeft geen adviezen aan personen betreffende de raadzaamheid van belegging in, of aankoop of verkoop van aandelen of andere financiële producten of diensten. Geen enkele informatie in de Diensten heeft tot doel de aanschaf of verkoop van aandelen aan te bieden of te stimuleren. Noch Microsoft, noch haar licentiegevers voor aandelenkoersen of indexgegevens beveelt of bevelen specifieke financiële producten of diensten aan. Geen enkele informatie in de Diensten is bedoeld als professioneel advies, waaronder zonder beperking begrepen investerings- of belastingadvies.

Kennisgeving betreffende de videostandaards H.264/AVC en VC-1. De software kan H.264/AVC en/of VC-1 codectechnologie bevatten die in licentie is gegeven door MPEG LA, L.L.C. Deze technologie is een indeling voor gegevenscompressie van videogegevens. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT WORDT IN LICENTIE GEGEVEN OP GROND VAN DE H.264/AVC- EN DE VC-1-OCTROOIPORTFOLIOLICENTIES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN VOOR (A) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE STANDAARDEN ("VIDEOSTANDAARDEN") EN/OF (B) HET DECODEREN VAN H.264/AVC- EN VC-1-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOPROVIDER DIE BESCHIKT OVER EEN LICENTIE VOOR HET LEVEREN VAN EEN DERGELIJKE VIDEO. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE TOEGEKEND, NOCH WORDT DIT GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE DE MPEG LA WEBSITE (https://www.mpegla.com).

Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software die is geleverd krachtens deze Voorwaarden voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van materiaal met technologieën in overeenstemming met de VIDEOSTANDAARDEN voor distributie aan derden.

Kennisgeving betreffende de H.265/HEVC-videostandaard. De software kan H.265/HEVC-coderingstechnologie bevatten. Deze kennisgeving wordt vereist door Access Advance LLC:

INDIEN OPGENOMEN, VALT DE H.265/HEVC-TECHNOLOGIE IN DEZE SOFTWARE ONDER EEN OF MEER CLAIMS VAN DE HEVC-OCTROOIEN VERMELD OP: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. AFHANKELIJK VAN HOE U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN, KAN DIT PRODUCT IN LICENTIE ZIJN GEGEVEN OP HET HEVC ADVANCE-OCTROOIENPORTFOLIO.

Als deze software is geïnstalleerd op een Microsoft-apparaat, kunt u aanvullende licentie-informatie vinden op: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Volledige tekst
STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TOEPASSINGENSTANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TOEPASSINGENSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Samenvatting

STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TOEPASSINGEN
VOOR TOEPASSINGEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE VOOR WINDOWS EN MICROSOFT STORE VOOR XBOX

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing. Lees deze bepalingen aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de softwaretoepassingen die u downloadt vanuit de Microsoft Store, de Microsoft Store voor Windows of de Microsoft Store voor Xbox (elk in deze licentievoorwaarden aangeduid als de "Store"), met inbegrip van updates of supplementen voor de toepassing, tenzij afzonderlijke voorwaarden worden geleverd bij de toepassing, in welk geval die voorwaarden van toepassing zijn.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, HEBT U NIET HET RECHT OM DE TOEPASSING TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN EN DIENT U DAT OOK NIET TE DOEN.

De uitgever van de toepassing is de entiteit die de toepassing aan u in licentie geeft, zoals vermeld in de Store.

Indien u zich houdt aan deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande rechten.

 • 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag de toepassing op Windows-apparaten of Xbox-consoles installeren en gebruiken, zoals wordt beschreven in de Gebruiksregels van Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Microsoft behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels van Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) op elk moment te wijzigen.
 • 2. OP INTERNET GEBASEERDE DIENSTEN.
  • a. Toestemming voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Indien de toepassing een verbinding maakt met computersystemen via internet, waarbij mogelijk verkeer plaatsvindt via een draadloos netwerk, geeft u met uw gebruik van de toepassing aan in te stemmen met de verzending van standaard apparaatgegevens (met inbegrip van, maar niet bepekt tot, technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparaten) voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Indien andere voorwaarden worden gepresenteerd in verband met uw gebruik van de diensten waartoe u toegang verkrijgt door middel van de toepassing, zijn deze eveneens van toepassing.
  • b. Misbruik van op internet gebaseerde diensten. U mag op internet gebaseerde diensten niet gebruiken op een wijze waarmee u opzettelijk schade toebrengt aan de diensten of het gebruik van de diensten of het draadloze netwerk door anderen belemmert. Het is niet toegestaan de dienst te gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot een dienst, gegevens, een account of een netwerk, op welke wijze dan ook.
 • 3. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De toepassing wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de toepassing te gebruiken. Indien Microsoft de mogelijkheid tot gebruik van de toepassingen op uw apparaten uitschakelt krachtens uw overeenkomst met Microsoft, komen eventuele verwante licentierechten te vervallen. De uitgever van de toepassing behoudt zich alle overige rechten voor. U mag de toepassing alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijk recht u niettegenstaande deze beperking meer rechten verleent. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de toepassing die ervoor zorgen dat u de toepassing alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan:
  • a. technische beperkingen in de toepassing te omzeilen.
  • b. de toepassing te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, uitgezonderd en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door toepasselijke auteursrechtbepalingen voor computer programma's.
  • c. meer kopieën te maken van de toepassing dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
  • d. de toepassing te publiceren of anderszins aan anderen beschikbaar te stellen om deze te kopiëren.
  • e. de toepassing te verhuren, in lease te geven of uit te lenen.
  • f. Overdracht van de toepassing of deze overeenkomst aan een derde partij.
 • 4. DOCUMENTATIE. Indien documentatie wordt geleverd bij de toepassing, mag u de documentatie kopiëren en gebruiken voor persoonlijke naslagdoeleinden.
 • 5. TECHNOLOGIE- EN EXPORTBEPERKINGEN. De toepassing kan zijn onderworpen aan wetten en voorschriften inzake regulering van technologie en export van de Verenigde Staten en andere landen. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de toepassing. Dergelijke wetten leggen beperkingen op met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Meer informatie over Microsoft-producten kunt u terecht op de Microsoft-exportwebsite (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. ONDERSTEUNINGSDIENSTEN. Neem contact op met de uitgever van de toepassing om te bepalen of ondersteuningsdiensten beschikbaar zijn. Microsoft, uw hardwarefabrikant en uw mobiele telefoonbedrijf zijn niet verantwoordelijk voor de levering van ondersteuningsdiensten voor de toepassing (tenzij deze de uitgever van de toepassing is).
 • 7. GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, het toepasselijke privacybeleid, eventuele aanvullende bepalingen die bij de toepassing worden geleverd en de bepalingen voor aanvullingen en updates, vormen de gehele licentieovereenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing.
 • 8. TOEPASSELIJK RECHT.
  • a. Verenigde Staten en Canada. Indien u de toepassing hebt verkregen in de Verenigde Staten of Canada, zijn de wetten van de staat of provincie waar u woont (of, in geval van bedrijven, waar de hoofdvestiging van uw bedrijf zich bevindt) doorslaggevend voor de interpretatie van deze voorwaarden, vorderingen betreffende schending ervan en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht.
  • b. Buiten de Verenigde Staten en Canada. Indien u de toepassing hebt verkregen in een ander land, is het recht van het betreffende land van toepassing.
 • 9. JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw staat of land als het recht van uw staat of land dit niet toestaat.
 • 10. GEEN GARANTIE. De toepassing wordt in licentie gegeven in de huidige staat, met alle aanwezige fouten, en zoals deze beschikbaar is. De uitgever van de toepassing sluit uit naam van zichzelf, Microsoft (indien Microsoft niet de uitgever van de toepassing is), mobiele telefoonbedrijven via wiens netwerk de toepassing wordt geleverd, en onze en hun respectieve gelieerde ondernemingen, leveranciers en agenten (“Gedekte Partijen”) alle expliciete garanties en condities in verband met de toepassing uit. U hebt recht op alle dwingende garanties waarin door het recht wordt voorzien, maar we geven geen andere garanties. Voor zover maximaal is toegestaan, sluiten Gedekte Partijen alle impliciete dwingende garanties uit, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheid, gebruiksgemak en niet-inbreukmakend karakter.
 • 11. BEPERKING VAN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN SCHADEVERGOEDINGEN.
  • a. De uitgever van de toepassing is niet aansprakelijk voor inhoud van gebruikers of materiaal van derden, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die worden aangeboden door gebruikers. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan de uitgever van de toepassing en vertegenwoordigen niet de standpunten van de uitgever van de toepassingen.
  • b. De uitgever van de toepassing is uitsluitend aansprakelijk indien wezenlijke verplichtingen op grond van deze licentievoorwaarden zijn geschonden.
  • c. De uitgever van de toepassing, zijn plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene schade en/of financiële verliezen in verband met indirecte schade, met inbegrip van winstderving, tenzij de uitgever van de toepassing, zijn plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grove nalatigheid of opzet hebben gehandeld.
  • d. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van de uitgever van de toepassing, met in begrip van, zonder beperking, aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid voor niet-nakoming van garantie, valt niet onder de aansprakelijkheidsbeperking. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van de uitgever van de toepassing, zijn plaatsvervangende agenten en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van fraude of onrechtmatige daad resulterend in persoonlijk letsel of dood.
  • e. Deze licentievoorwaarden voor de toepassing en/of het gebruik van de toepassing of diensten die beschikbaar worden gemaakt door middel van de toepassing bieden geen grond voor andere contractuele of wettelijke vorderingen dan welke worden beschreven in artikellid (a) tot en met (e) van dit artikel 11.
Volledige tekst
Inbegrepen dienstenInbegrepen dienstenserviceslist
Samenvatting

De volgende producten, apps en diensten vallen onder de Microsoft-servicesovereenkomst, maar zijn mogelijk niet beschikbaar binnen uw markt.

 • Account.microsoft.com
 • Apps en services inbegrepen bij Microsoft 365 Basic
 • Apps en services inbegrepen bij Microsoft 365 Family
 • Apps en services inbegrepen bij Microsoft 365 Personal
 • Apps en services inbegrepen bij Microsoft 365-consumentenabonnementen
 • Bing Apps
 • Bing Conversational Experiences
 • Bing Dictionary
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Image Creator
 • Bing Kaarten
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search-app
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing-kortingen
 • Bing-pagina's
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Clipchamp
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • De gratis versie van Microsoft 365
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health-app
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Koppeling met Windows
 • LineBack
 • Maps-app
 • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic en Microsoft 365-apps*
  • *Totdat er een commercieel domein is ingesteld voor het gebruik van deze services, gelden er in plaats daarvan afzonderlijke commerciële voorwaarden van Microsoft.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft 365 voor het web
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Defender voor individuele gebruikers
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Films en tv
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Loop
 • Microsoft Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Rewards
 • Microsoft Search in Bing
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Sway
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft Wiskundehulp
 • Microsoft-account
 • Microsoft-verzamelingen
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft-games
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office Store
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Optionele verbonden ervaringen van Microsoft 365
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • SMS Organizer-app
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • Telefoonkoppeling
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Verzamelingen
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Fotogalerie
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Store
 • Windows-games, -apps en -websites gepubliceerd door Microsoft
 • Xbox Cloud Gaming
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios-games, -apps en -websites
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Volledige tekst
Gelieerde contractentiteiten (voor betaalde diensten op grond van artikel 10(b))Gelieerde contractentiteitenAffiliateContractingEntities
Samenvatting

Er zijn op dit moment geen gelieerde contractentiteiten. Uw contractentiteit is Microsoft Ireland Operations Limited.

Volledige tekst
15 juni 20220